Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.5.2
JEL: K31

Zasady równych praw i niedyskryminacji (art. 112 i 113 k.p.) oraz konsekwencje prawne ich naruszenia

W niniejszym opracowaniu podjęto się oceny, czy zasady równych praw pracowników z tytułu wykonywania tych samych obowiązków (art. 112 k.p.) i niedyskryminowania w zatrudnieniu (art. 113 k.p.) zachowały odrębne znaczenie normatywne po nowelizacji Kodeksu pracy, dokonanej 16 maja 2019 r. Zajmując w tej kwestii pozytywne stanowisko, autor prezentuje pogląd, że rozdzielność powinności wyrażonych przez wskazane zasady powinna implikować dyferencjację sankcji ustanowionych na wypadek ich naruszenia. Analiza szczegółowa koncentruje się wokół konstrukcji nieważności postanowień umów o pracę oraz odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, stanowiących kodeksowe konsekwencje nierównego traktowania pracowników.

Słowa kluczowe: równe prawa; dyskryminacja; sankcja prawna; nieważność postanowień umownych; odpowiedzialność odszkodowawcza

Bibliografia

Bibliografia/References

Boruta, I. (1996). W: Z. Hajn (Red.), Zmiany w kodeksie pracy. Komentarz wraz z ujednoliconym tekstem kodeksu pracy. Difin.

Góral, Z. (2021). Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu – uwagi wstępne. W: J. R. Carby-Hall, Z. Góral, A. Tyc (Red.), Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu. Wolters Kluwer.

Góral, Z. (2017). W: K.W. Baran (Red.), System prawa pracy, t. I. Część ogólna. Wolters Kluwer.

Korzan, K. (1972). Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym. Wydawnictwo Prawnicze.

Maniewska, E. (2023). W: K Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Wolters Kluwer.

Miąsik, D. (2022). System Prawa Unii Europejskiej. Tom 6. Zasady i prawa podstawowe. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Miętek, A. (2019). Swoboda umów i jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy, C.H. Beck.

Pisarczyk, Ł., Wujczyk, M. (2021). W: M. Gersdorf, K. Rączka (Red.), System prawa pracy, tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa. Wolters Kluwer.

Prusinowski, P. (2023). Konsekwencje naruszenia zasad równego traktowania i niedyskryminowania w zatrudnieniu. Praca i Zabezpieczenie Społeczne (5). DOI 10.33226/0032-6186.2023.5.2

Rączka, K. (2012). W: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Wydawnictwo LexisNexis.

Skoczyński, J. (1999). Zasada równego traktowania pracowników. Praca i Zabezpieczenie Społeczne (7–8).

Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka. C.H. Beck.

Stelina, J. (2023). W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. C.H. Beck.

Szabłowska-Juckiewicz, M. (2019). Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zatrudniającego za naruszenie zasady równego traktowania. Wolters Kluwer.

Tomaszewska, M. (2022). W: K. W. Baran (Red.), Kodeks pracy. Komentarz, t. I, art. 1–113. Wolters Kluwer.

Wengerek, E. (1967). Przeciwegzekucyjne powództwa dłużnika – powództwa opozycyjne. Wydawnictwo Prawnicze.

Wróbel, A. (2020). W: J. Maliszewska-Nienartowicz (Red.), System Prawa Unii Europejskiej. Tom 6. Prawo antydyskryminacyjne. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Zieliński, M. J. (2013). Zasada równego traktowania a zakaz dyskryminacji w prawie pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne (8).

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę