Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.2
JEL: K15, K20

„Ciemna strona” fundacji rodzinnej? Uwagi z perspektywy prawa niemieckiego

Celem niniejszego artykułu jest spojrzenie na wprowadzany do polskiego porządku prawnego nowy typ fundacji w postaci fundacji rodzinnej nie tylko z perspektywy podnoszonych przez projektodawcę zalet tej formy organizacyjnoprawnej, lecz również dostrzeganych w doktrynie niemieckiej zagrożeń, które taka fundacja może ze sobą nieść. Zagrożenia te określono zbiorczym mianem „ciemnej strony” fundacji rodzinnej. W artykule pominięto ocenę tej nowej instytucji prawnej z perspektywy prawa podatkowego, skupiając się głównie na jej prywatnoprawnych aspektach.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: fundacja rodzinna; fundacja prywatna; sukcesja przedsiębiorstwa; sukcesja przedsiębiorcy; działalność gospodarcza; prawo spadkowe; rządy „martwej ręki”; prawo prywatne

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Dutta, A. (2014). Warum Erbrecht? — Das Vermögensrecht des Generationenwechsels in funkcjonalen Betrachtung, Tübingen: Mohr Siebeck.

Rawert, P. (2018). Die Stiftung als Familiengesellschaft (?) — Zur Virtualisierung gesellschaftsrechtlicher Strukturen durch das Stiftungsrecht. Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, (6), 835-866. https://doi.org/10.1515/zgr-2018-0034

Ellenberger, J. (2012). Komentarz do § 80 BGB. W: Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch. Beck'sche Kurzkommentare, München: C.H.Beck.

 

Źródła internetowe/Internet sources

Doppelstiftung, https://www.winheller.com/gemeinnuetzigkeitsrecht/stiftungsrecht/doppelstiftung.html. (27.09.2021)

Familienstiftung, https://www.winheller.com/vermoegen-stiftung-nachfolge/familienstiftung.html (27.09.2021).

Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, Opinia z 21.05.2021 r. o projekcie ustawy o fundacji rodzinnej, RL-033-12/21, https://www.gov.pl/web/radalegislacyjna/opinia-z-21-maja-2021-r-o-projekcie-ustawy-o-fundacji-rodzinnej (28.09.2021).

Uzasadnienie Projektu fundacja rodzinna 22.03.2021, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12344906/12774288/12774289/dokument495492.pdf (28.09.2021).

 

Akty prawne/Legal acts

Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2.01.2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3515) geändert worden ist.

Ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

Ustawa z 6.04.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2167).

Ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.)

Weimarer Rechtsverfassung vom 11.08.1919, RGBl. 1919, S. 1383.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę