Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.4.5
JEL: artykuł w języku angielskim

Kamień milowy dla Zasady Solidarności Energetycznej — implikacje wynikające z wyroku Sądu z 10.09.2019 r. (T-883/16) dla prawa energetycznego

W artykule autorzy podejmują się oceny wpływu na bieżącą i przyszłą politykę energetyczną Unii Europejskiej i państw członkowskich wyroku Sądu (10.09.2019 r.) w sprawie OPAL (T-883/16). Przede wszystkim należy podkreślić, że obecne ustawodawstwo i orzecznictwo nie definiują wyraźnie zasady solidarności energetycznej.

W doktrynie prawnej termin ten był najczęściej utożsamiany z obowiązkiem wzajemnej pomocy. Przykładem takiej współpracy jest pomoc Państwom Członkowskim w przypadku klęsk żywiołowych wywołujących nadzwyczajne sytuacje dotyczące chociażby dostaw gazu. Dlatego analizowane orzeczenie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia pojęcia solidarności energetycznej. W praktyce rozwija ono koncepcję solidarności energetycznej określając kryterium jej stosowania. Sąd zwraca uwagę na co najmniej dwa poziomy rozumienia powyższej zasady.

W świetle swojego stanowiska zasada solidarności energetycznej dotyczy nie tylko interesu UE jako całości, ale mu-
si także uwzględniać interesy poszczególnych państw członkowskich. Pod tym względem komentowana decyzja jest kamieniem milowym w rozumieniu zasady solidarności energetycznej, jej umiejscowienia w systemie prawnym, a także jej stosowania przez Unię Europejską i władze krajowe.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zasada solidarności energetycznej; prawne kryteria stosowania; polityka energetyczna; Sprawa Opal; prawo energetyczne; Unia Europejska

Bibliografia

Andoura S.(2013). Energy Solidarity in Europe: from independence to interdependence, Studies & Reports, 99: p. 34–46.
Austvik, O. (2017). Comments on "the energy Union and security-of-gas supply" by Ole Gunnar Austvik, Energy Policy 102, p. 27–29.
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.12.011.
EU, European Union. (2009). Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 Concerning Common Rules
for the Internal Market in Natural Gas and Repealing Directive 2003/55/EC. European Parliament and Council, Brussels.
https://doi.org/10.1007/978-1-137-54482-7_38.
Krzykowski, M., Krzykowska, K. (2017). Will the European Commission's policy hinder gas supplies to Central and Eastern European countries?
OPAL case decision. Energy Policy, 110, 534–541. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.08.041.
PRISMA (2017).https://platform.prisma-capacity.eu/(28.02.2020).
Judgment of the General Court form 18thSeptember 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T-121/96 i T-151/96, EU:T:1997:132
Przybojewska, I. (2017). Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, Warsaw, p. 31–44.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę