Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Krystyna Nizioł
ORCID: 0000-0002-3930-8577
Autorka jest pracownikiem naukowo-badawczym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych, ekonomistką, radcą prawnym.
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.5.1
JEL: D18, E 44, G18, K20

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy usługi finansowe podlegają makdonaldyzacji, a jeżeli tak, to jakie ich cechy o tym świadczą oraz jakie mogą być konsekwencje tego procesu dla uczestników rynku finansowego, tj. konsumentów i różnych podmiotów oferujących usługi finansowe. W celu analizy tego zagadnienia najpierw scharakteryzowano samą makdonaldyzację i jej wyznaczniki, a następnie odniesiono je do przykładowych, wybranych cech usług finansowych. Pozwoliło to ukazać, w jaki sposób specyficzne cechy określonych usług finansowych świadczą o ich makdonaldyzacji, a także w jaki sposób makdonaldyzacja w ich przypadku może wpływać na uczestników rynku finansowego.

Słowa kluczowe: makdonaldyzacja; usługi finansowe; rynek finansowy; ochrona konsumenta
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.4.2
JEL: H61, H62, H63

Celem artykułu jest analiza zagadnień dotyczących sprawiedliwości międzypokoleniowej i równowagi finansowej państwa. Jednym z istotnych elementów decydujących o realizacji zadań państwa jest równowaga finansów publicznych. Natomiast zasada praw nabytych gwarantuje określony poziom emerytur. Z drugiej strony w praktyce, ze względu na czynniki o charakterze demograficznym, ekonomicznym czy też finansowym, mogą powstać trudności w wypłacaniu świadczeń emerytalnych w pierwotnie przyznanej wysokości. Sprawia to, że zmianie może ulec sposób wyliczenia tych świadczeń.

Słowa kluczowe: sprawiedliwość międzypokoleniowa; równowaga finansów publicznych
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.3
JEL: D18, G18, K20

Celem opracowania jest analiza orzecznictwa unijnego
i krajowego dotyczącego systemów promocyjnych typu
,,piramida”. Konstrukcja tego systemu została opisana

z uwzględnieniem regulacji prawa unijnego i krajowe-
go. Ponadto analizie poddano wybrane postępowania

i decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów (UOKIK) dotyczące tego problemu oraz

ich wpływ na polskie prawo ochrony konsumentów.

Słowa kluczowe: prawo ochrony konsumenta; rynek finansowy

Autorka jest pracownikiem naukowo-badawczym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych, ekonomistką, radcą prawnym.