Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Kryteria oceny ważności kary umownej określonej za pomocą mierników wartości innych niż oznaczona suma — glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3.10.2019 r. (I CSK 280/18)

Glosa dotyczy istotnego wyroku Sądu Najwyższego, określającego kryteria oceny ważności kar umownych, których wysokość została wyrażona za pomocą mierników wartości innych niż oznaczona suma. Poglądy SN zarówno co do określenia wspomnianych kryteriów, jak i niedopuszczalności zastrzegania w polskim systemie prawnym kar umownych w postaci niepieniężnej, zasługują na pełną aprobatę. W glosie przedstawiono dodatkową argumentację wynikającą z wykładni funkcjonalnej, systemowej i prawnoporównawczej, przemawiającą za zapatrywaniami wyrażonymi przez SN oraz wpływ komentowanego wyroku na praktykę kontraktową.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: kara umowna; oznaczona suma kary; kara pieniężna

Bibliografia

Bibliografia/References

Borysiak, W. (2017). Komentarz do art. 483, nb 58. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa: C.H. Beck.

Dąbrowa, J. (1981). W: W. Czachórski, Z. Radwański (red.), System Prawa Cywilnego, Zobowiązania — część ogólna, t. III, cz. 1, 827, Warszawa–Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Domański, L. (1936). Instytucje kodeksu zobowiązań, Część ogólna, 387. Warszawa.

Ehratt, F. R. (2011). W: H. Honsell, N. P. Vogt, W. Wiegand (red.) Basler Kommentar. Obligationenrecht I, 8790880. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag.

Jastrzębski, J. (2006). Kara umowna, 107. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jastrzębski, J. (2014). Nietypowe kary umowne. Przegląd Prawa Handlowego, (7), 18.

Lackoroński, B. (2018). Określenie sumy w zastrzeżeniu kary umownej, Monitor Prawniczy, 23, 1273 i n.

Lindacher, F. (1972). Phänomenologie der Vertragsstrafe, 198–199. Frankfurt am Mein: Athenäum Verlag.

Lonchamps de Berier, R. (1935). Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań, t. I, 112. Warszawa: Wydawnictwo Urzędowe Komisji Kodyfikacyjnej.

Longchamps de Berier, R. (1948). Zobowiązania, wyd. 3, 194. Poznań.

Namitkiewicz, J. (1949). Kodeks zobowiązań. Komentarz dla praktyki. t. I, Część ogólna, 122. Łódź.

Popiołek, W. (2018). Komentarz do art. 483, nb 8. W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I. Warszawa: C.H. Beck.

Rieble, V. (2015). W: Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetzen und Nebengesetzen, Bd. 2 (§§ 328–345), 482–484. Berlin: Sellier/de Gruyter. https://doi.org/10.1515/juru-2019-0092

Steltmann, I. (2000). Die Vertragsstrafe in einem europäischen Privatrecht: Möglichkeiten einer Rechtsvereinheitlichung auf der Basis eines Rechtsvergleichs der Rechtsordnungen Deutschlands, Frankreichs, Englands und Schwedens, 90–91. Berlin: Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-50001-7

Szwaja, J. (1967). Kara umowna według kodeksu cywilnego, 70. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Terré, F., Simler, P., Lequette, Y., Chénedé, F. (2018). Droit civil. Les obligations, 668. Paris: Dalloz.

Wiśniewski, T. (2017). Komentarz do art. 483, nb 2. W: J. Gudowski (red). Kodeks cywilny. Komentarz. T. III. Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zagrobelny, K. (2017). Komentarz do art. 483, nb 8. W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 9/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę