Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Krzysztof Teszner
ORCID: 0000-0002-7398-582X
Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, autor ponad 120 opracowań naukowych z zakresu prawa podatkowego oraz procedur administracyjnych i podatkowych, redaktor naukowy komentarza do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego VI Kadencji.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.4.4
JEL: K22, K23, K34

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) jest nowym rodzajem decyzji podatkowej. Istotą tej decyzji jest klasyfikacja towaru lub usługi oraz określenie prawidłowej stawki VAT. Wiążąca informacja stawkowa jest efektem przeprowadzenia odrębnej procedury interpretacyjnej. W artykule autor analizuje i ocenia przepisy regulujące wydawanie wiążącej informacji stawkowej. Podkreśla znaczenie tej instytucji oraz jej charakter prawny na tle innych podatkowych procedur interpretacyjnych, a także wskazuje na specyficzne aspekty postępowania wyjaśniającego w sprawach wydawania WIS. W konkluzji sformułowany został postulat zmiany niektórych rozwiązań procesowych z zakresu nadzoru oraz sądowej kontroli wydanych wiążących informacji stawkowych.

Słowa kluczowe: wiążąca informacja stawkowa; postępowanie podatkowe; decyzja podatkowa; podatek od towarów i usług; Ordynacja podatkowa

Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, autor ponad 120 opracowań naukowych z zakresu prawa podatkowego oraz procedur administracyjnych i podatkowych, redaktor naukowy komentarza do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego VI Kadencji.