Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.11.4
JEL: K20
Janusz Strzępka ORCID: 0000-0003-3563-1542 , e-mail: sekrwpia|us.edu.pl| |sekrwpia|us.edu.pl

Odpowiedzialność za wady wykonawcy budowlanego w prawie cywilnym niemieckim

Przedmiotem  artykułu  jest  odpowiedzialność  za  wady  świadczenia  budowlanego  na  gruncie  przepisów  prawa niemieckiego.  Omówione  zostały  zwłaszcza  rozwiązania  przyjęte  przez  niemieckiego  ustawodawcę  w  przepisach § 633–635 i § 638 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) oraz w VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen), którego najnowsza nowelizacja weszła w życie z dniem 18.04.2016 r. Szczególny nacisk położony został na omówienie uprawień przysługujących zamawiającemu z tytułu wad dzieła budowlanego. Ze względu na znaczny zakres współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi firmami budowlanymi przedstawiona tematyka ma znaczenie nie tylko prawnoporównawcze, ale również praktyczne.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: odpowiedzialność za wady; niemieckie prawo cywilne; roboty budowlane; VOB/B

Bibliografia

Bibliografia

Baldt, M. (2005). Der neue Bauvertrag. 2 Anlage. Köln–Berlin–München: C. Heymans Verlag.

Brych, A. (1986). VOB — Gewährleistung im Bauträgervertrag. Neue Juristische Wochenschrift, (6), 302–304.

Ganten, H. (2019). Rechtsmängel. München: Beck.

Ganten, H., Kindereit, M. (2019). Bauvertragsrecht im BGB. München: Beck.

Glöckner, A. (2016). BGB-Novelle zur Reform des Bauvertragsrecht als Grundlage effekitven Verbraucherschutzes. Verbraucher und Recht, (4), 123.

Ingenstau, H., Korbion, M. (2003). VOB Kommentar. Düsseldorf: Werner.

Kaiser, G. (1989). Das Mängelhaftungsrecht in Baupraxis und Bauprozess. Heidelberg: C. F. Müller.

Kaiser, G. (1989). Das Mängelhaftungsrecht der VOB (t. 2). Heidelberg: C. F. Müller.

Kimmich, A., Bach, W. (2017) VOB für Bauleiter. Bedeutung einer Garantie. Mannheim: Verlags.

Kniffka, A. (2018). Kommentar Bauvertragsrecht. Die Bedeutung der VOB/B im Bauvertrag. München: Beck.

Lampe-Helbig, A. (1986). Die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und der Bauvertrag. Düsseldorf: Werner.

Leinemann, R. (2003). Der Bauvertrag nach VOB/B. Köln: Bundesanzeiger Verlag.

Leinemann, R., Maibaum, T. (2004). Die VOB 2002. BGB. Bauvertragsrecht und Vergaberecht. Köln: Bundesanzeiger Verlag.

Locher, H. (1988). Das private Baurecht. München: Beck.

Messerschmidt, R., Voit, A. (2018). Privates Baurecht. München: Beck.

Motzke, A., Bauer, W., Seewald, C. (2018). Privates Baurecht. Baden-Baden: Nomos.

Schirp, W., Matan, M. (2001). Wzory umów z zakresu prawa polskiego i niemieckiego prawa budowlanego. Warszawa: Bertelsmann.

Schliemann, Ch. (2003). Mängelansprüche im Bauvertrag. Berlin–Köln–München: Heymann.

Schmidt, V. (2017). Das neue Bauvertragsrecht: Kaufrecht, Kündigung. Abnahme. Neue Juristische Wochenschrift-Spezial, 684 i n.

Sonntag, G, Rütten, T. (2018). Privates Baurecht. Baden-Baden: Nomos.

Werner, U., Pastor, W. (1990). Der Bauprozess. Düsseldorf: Werner.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę