Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach gospodarczych w 2020 r.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest prezentacja najważniejszych, zdaniem autora, orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych w 2020 r., a mających istotne znaczenie dla praktyki gospodarczej. Polski system prawny nie opiera się co prawda na precedensie, niemniej orzecznictwo najwyższego organu sądowniczego jest szanowane przez sądy powszechne. Stanowisko Sądu Najwyższego ma szczególne znaczenie, jeżeli zostało wydane w wyniku rozstrzygnięcia zagadnień prawnych. Autor przedstawił orzeczenia dotyczące: umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, charakteru terminu z art. 584 k.s.h, kwalifikacji kosztów najmu pojazdu zastępczego jako szkody, szczególnej możliwości zastrzeżenia kary umownej od zobowiązań pieniężnych, przerwania biegu przedawnienia na podstawie art. 819 § 4 k.c., interpretacji art. 13 § 1 k.s.h., a także charakteru roszczenia o unieważnienie umowy w związku z nieuczciwą praktyką rynkową.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: orzecznictwo; Sąd Najwyższy

Bibliografia

Bibliografia/References

Dybowski, T. (1981). W: Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego. T. III. Cz. 1. Prawo zobowiązań — cześć ogólna. Wrocław: Ossolineum.

Frąckowiak, J. (2004). Odpowiedzialność za zobowiązania spółki przed jej wpisem do rejestru. W: M. Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara. Kraków: Zakamycze.

Jaworska, M. (2021). W: M. Jaworska, D. Grześkowiak-Stojek, J. Jarnicka, A. Matusiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Kidyba, A. (2015). Kodeks spółek handlowych. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kupryjańczyk, D. (2020). W: Z Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Michalak, K., Staszczyk, P. (2016). Konkretna kontrola abuzywności klauzuli wartości wykupu w umowach polisolokat. Przegląd Sądowy, (10).

Michór, A. (2019). Sądowa kontrola kosztów usług finansowych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (8). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2019.8.5

Oleksiewicz, I. (2013). Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warszawa.

Oziębała, W. (2020). Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z punktu widzenia ochrony konsumenta-wybrane zagadnienia. W: M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II. Warszawa. Wolters Kluwer.

Popardowski, P. (2017). Spółki handlowe w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego. Glosa, (3).

Szajkowski, A., Tarska, M. (2006). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom I. Warszawa. C.H. Beck.

Szczurowski, T. (2018). Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z 2017 r. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (3).

Taraszkiewicz, M. (2018). Kary umowne w Prawie zamówień publicznych. Finanse Komunalne, (6).

Tarska, M. (2001). Podmiotowość prawna spółki kapitałowej w organizacji. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (5).

Wiewiórkowska-Domagalska, A., Kunkiel-Kryńska, A. (2019). W: K. Osajda (red.), Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warszawa: Legalis.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę