Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Iryna Manczak
ORCID: 0000-0002-9661-9945
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, adiunkt w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Prowadzone przez nią badania koncentrują się wokół wątków związanych z instytucjami kultury, komunikacją marketingową oraz turystyką.
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.3.3
JEL: M14, M15, O35

Kluczowym celem artykułu jest identyfikacja roli beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym odbiorcą kultury. Na potrzeby podjętych badań przyjęto tezę, że beacony wspierają proces komunikacji rynkowej równych szans z niepełnosprawnym odbiorcą kultury. W celu weryfikacji przyjętej tezy zrealizowano wywiady pogłębione w wybranych instytucjach korzystających z beaconów. Uczestnicy przeprowadzonych wywiadów reprezentują środowisko instytucji kultury lub podejmują wybrane inicjatywy o charakterze kulturalnym. W badaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (Szlak Gwarków), Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz TAURON Arena w Krakowie. Wywiady zostały przeprowadzone w maju i czerwcu 2020 roku. W trakcie badań starano się także ustalić, w jakim stopniu wykorzystywane są funkcje beaconów w działaniach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty uczestniczące w wywiadach. Stwierdzono, że instytucje stosujące beacony w procesie komunikacji rynkowej z niepełnosprawnymi odbiorcami kultury wykorzystują je najczęściej do wyrównywania szans przedstawicieli pojedynczych grup, z konkretnymi ograniczeniami fizycznymi.

Słowa kluczowe: beacony; komunikacja marketingowa; niepełnosprawny odbiorca kultury; uczestnictwo w kulturze

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, adiunkt w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Prowadzone przez nią badania koncentrują się wokół wątków związanych z instytucjami kultury, komunikacją marketingową oraz turystyką.