Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Izabela Cimoch
ORCID: 0000-0002-2559-7902
Mgr Izabela Cimoch Doktorantka Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Zatrudniona jako Koordynator Biura Innowacji w PCO S.A. od 2020 r. prowadząca projekty badawczo-rozwojowe dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych. W latach 1997–2020 zdobywała doświadczenie w firmach polskich i międzynarodowych zarządzając zespołami promocji i sprzedaży. W 2019 roku jako drugi kierunek ukończyła z tytułem magistra SWPS
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.10.3
JEL: M2, L1, L25

W ostatnim czasie zagadnienia dotyczące pandemii COVID-19 i związane z tym obawy o przetrwanie w warunkach zmieniającego się dynamicznie otoczenia absorbują zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. Gwałtowne zahamowanie sprawnie działającej gospodarki na świecie i w Polsce stało się wydarzeniem nieporównywalnym w swojej skali i formie. Zaistniała sytuacja wprowadziła długotrwałe zmiany na rynku przedsiębiorców i pracowników, ale dostarczyła też wiedzy o tym, jakie procesy czy modele funkcjonujące w przedsiębiorstwach sprawdzają się w sytuacjach kryzysowych. Celem artykułu jest prezentacja modelu organizacji działającej według koncepcji Frederica Laloux oraz ocena skuteczności tego rozwiązania w dobie trwających zmian związanych z pandemią COVID-19. Autorka wskazuje, że zastosowanie koncepcji turkusu może być skutecznym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw szukających możliwości przetrwania. Dla innych przedsiębiorców może stanowić szansę na rozwój i dalsze ich doskonalenie w zakresie podejmowania innowacyjnych działań na rynku.

Słowa kluczowe: modele organizacyjne; organizacje turkusowe; pandemia COVID-19

Mgr Izabela Cimoch

Doktorantka Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Zatrudniona jako Koordynator Biura Innowacji w PCO S.A. od 2020 r. prowadząca projekty badawczo-rozwojowe dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych. W latach 1997–2020 zdobywała doświadczenie w firmach polskich i międzynarodowych zarządzając zespołami promocji i sprzedaży. W 2019 roku jako drugi kierunek ukończyła z tytułem magistra SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny na kierunku Psychologia w specjalności Psychologia Kliniczna i Zdrowia. Tego samego roku ukończyła Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne oraz Oligofrenopedagogika. Dodatkowo ukończyła Kurs Terapii EMDR I stopnia i rozpoczęła współpracę z Fundacją OnkoCafe Razem Lepiej wspomagając i prowadząc terapie dla osób zmagających się z chorobą nowotworową. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie zdobywając w roku 1998 tytuł licencjata na kierunku Ekonomii w zakresie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, a w roku 2000 tytuł magistra na kierunku Ekonomii w zakresie Organizacji i Zarządzania.