Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Jakub Kowal
Mgr Jakub Kowal, radca prawny, uczestnik Prawniczego Seminarium Doktorskiego w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prywatności w zatrudnieniu. W obszarze jego zainteresowań naukowych leżą prawne aspekty ochrony danych osobowych w stosunkach pracy oraz innych stosunkach zatrudnienia. Jest autorem publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii, a także prawa pracy.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.4.6
JEL: K31

Artykuł stanowi próbę analizy oraz oceny wybranych krajowych regulacji dotyczących ochrony prywatności osób zatrudnionych w kontekście europejskich przepisów o ochronie danych osobowych. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie polskich przepisów występują różnice w poziomie prawnej ochrony prywatności osób zatrudnionych ze względu na formę zatrudnienia oraz jaki mają one charakter. Aby tego dokonać, autor określa zakres semantyczny pojęcia zatrudnienia w prawie polskim, a następnie analizuje przepisy szczególne dotyczące ochrony prywatności w zatrudnieniu przyjęte przez krajowego ustawodawcę na podstawie upoważnienia zawartego w art. 88 RODO, jak również źródła prawnej ochrony prywatności osób pozostających w zatrudnieniu cywilnoprawnym.

Słowa kluczowe: zatrudnienie; prywatność; ochrona; stosunek pracy; umowy cywilnoprawne

Mgr Jakub Kowal, radca prawny, uczestnik Prawniczego Seminarium Doktorskiego w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prywatności w zatrudnieniu. W obszarze jego zainteresowań naukowych leżą prawne aspekty ochrony danych osobowych w stosunkach pracy oraz innych stosunkach zatrudnienia. Jest autorem publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii, a także prawa pracy.