Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Jarosław R. Witkowski
ORCID: 000-0001-7166-761X

Jarosław Witkowski, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.1.5
JEL: J890

Autor omawia przedsądowy etap ustalenia liczby członków organizacji związkowej. W szczególności analizuje związane z tą instytucją prawa i obowiązki organizacji związkowej oraz pracodawcy. W opinii autora jest to bardzo sformalizowana instytucja prawna.

Słowa kluczowe: etap przedsądowy; liczba członków; związek zawodowy