Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Kamila Mitrofaniuk
 

Projekty wkroczyły w życie wielu organizacji. Długo stanowiły domenę branży informatycznej i budowlanej, dziś projektowe podejście dominuje też w konsultingu, wśród wszelkiego rodzaju podwykonawców, a także w jednostkach administracji publicznej, które coraz częściej realizują projekty finansowane ze środków funduszy unijnych. Firmy stawiające pierwsze kroki w zarządzaniu projektami nie wiedzą od czego zacząć, w co inwestować, które techniki stosować. Ostatecznie część zakupionych rozwiązań nie jest stosowana w praktyce, lub nie jest kompatybilna z innymi narzędziami. Pojawia się ryzyko zniechęcenia pracowników do całej idei zarządzania projektami, a projekty nadal przekraczają pierwotne budżety, nie są realizowane na czas bądź nie spełniają określonych wymagań jakościowych. Ta niepokojąca sytuacja rodzi potrzebę stworzenia kompleksowej, uporządkowanej procedury wdrażania nowych standardów zarządzania projektami w organizacjach. System taki ma za zadanie gromadzić informacje o dostępnych praktykach oraz umożliwiać koordynowany rozwój w tej dziedzinie. Stworzenia takiego systemu podjęło się kilka firm. Zaproponowane przez nie rozwiązania, zwane modelami dojrzałości projektowej, przedstawiono w tym artykule.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami; dojrzałość projektowa