Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Karol Wach
ORCID: 0000-0002-0167-3974

 

Dr Karol Wach

Doktor nauk prawnych. Ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2019 r. obronił rozprawę doktorską w Instytucie Nauk Prawno- -Administracyjnych UW. Jest również absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, gdzie uzyskał specjalność w zakresie dziennikarstwa prasowego (2009). Autor publikacji naukowych oraz licznych artykułów publicystycznych na temat transportu publicznego i prawa arbitrażowego. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, odbywających się w kraju i poza granicą. Zastępca redaktora naczelnego portalu TransInfo.pl i redaktor prowadzący serwisów InfoRail.pl oraz InfoTram.pl. Od 2019 r. związany z Kancelarią Prawną dr Jakub Pawliczak.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.9.6
JEL: K23, K33

Transport kolejowy w Polsce może być realizowany w dwóch formach. Po pierwsze jako usługa publiczna, po drugie komercyjnie. Celem artykułu jest przedstawienie kwestii otwartego dostępu, stwarzającego możliwość wykonywania komercyjnych przewozów kolejowych na podstawie decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Aktualnie może to być decyzja o przyznaniu otwartego dostępu lub ograniczonego dostępu. W artykule zostały przedstawione obie konstrukcje, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań, wprowadzonych do ustawy o transporcie kolejowym. Zmiany te są efektem dostosowania polskiego prawa do regulacji unijnych. Ich wprowadzenie może ułatwić przewoźnikom uruchomienie przewozów o charakterze komercyjnym. Kolejno zostały omówione zasady i procedura wydawania decyzji, a także kwestie dotyczące procedury odwoławczej, zwłaszcza w kontekście ostatnich zmian, związanych ze zmianą trybu cywilnego na administracyjny. Wszystkie zaprezentowane w artykule rozwiązania mają jeden cel. To poprawa jakości świadczonych usług w transporcie kolejowym, także poprzez zwiększenie konkurencyjności w segmencie tego transportu.

Słowa kluczowe: transport; decyzja; Prezes UTK; przewoźnik; otwarty dostęp