Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ekonomia menedżerska

Luke M. Froeb, Brian T. McCann
ISBN: 978-83-208-1969-4
Liczba stron: 340
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
Tłum.: Elżbieta Czarny (tłum. i red. nauk. przekładu), Katarzyna Czarny, Paweł Folfas, Andżelika Kuźnar, Honorata Nyga-Łukaszewska
69.90 zł
59.42
Najniższa cena z 30 dni: 59.42
Zapytaj

Należy kierować samym sobą. Nie wolno pozwolić na to, żeby przychodzące zadania sterowały naszym życiem. Należy zaplanować wykonywanie rutynowych działań każdego dnia o tej samej porze. Trzeba to ćwiczyć codziennie. Należy odpowiadać na e-maile tylko raz dziennie. W przeciwnym razie grozi to gaszeniem kolejnych pożarów i zahamowaniem postępów w osiąganiu celów. Menedżer powinien ustalić, co tylko on i nikt inny jest w stanie zrobić, i po prostu to zrobić. Jeśli uzna, że robi coś, co mogą wykonać jego podwładni, powinien przestać się tym zajmować. Jeśli bowiem nadal będzie wykonywał prace, które mogą robić inni, nie wypełni swoich obowiązków. A może np. chodzić o tak istotne kwestie, jak strategia dotycząca dostosowania zasobów i możliwości organizacji do jej zewnętrznego otoczenia konkurencyjnego.

 

Ta książka różni się na kilka sposobów od tradycyjnych podręczników ekonomii menedżerskiej. Po pierwsze, jest względnie krótka. Omówiono w niej tylko najważniejsze kwestie, gdyż porządne nauczenie kilku koncepcji jest lepsze niż pobieżne uczenie wszystkiego. W dodatku krótki tekst podręcznika pozwala wykładowcom uzupełniać zajęcia własnymi materiałami. Należy przy tym pamiętać, że każdy student, bez względu na to, czym się przedtem zajmował, powinien być w stanie przeczytać tę książkę od deski do deski i zakończyć lekturę z poczuciem zrozumienia, jak należy wykorzystywać paradygmat racjonalności podmiotu w celu wskazywania problemów i sposobów ich rozwiązywania.
 

Po drugie, w tej książce zastosowano podejście problemowe, nie zaś tradycyjne podejście modelowe. Stawiam problem, np. problem kosztu stałego, a następnie daję studentom odpowiednie narzędzia analityczne, żeby sami obliczyli koszty ponoszone i korzyści osiągane dzięki zastosowaniu różnych rozwiązań . Następnie proszę ich o rozwiązanie podobnych problemów. Uczenie studentów rozwiązywania problemów, nie zaś znajomości modeli ekonomicznych, jest dużo lepszym sposobem uczenia ekonomii na ostatnim roku MBA. Żeby to zrozumieć, należy odpowiedzieć na pytanie, co studenci zapamiętają po zakończeniu zajęć: problem kosztu stałego czy to, że pochodna cząstkowa funkcji zysku względem ceny nie zależy od wysokości kosztu stałego.
 

Po trzecie, ta książka poświęca tylko trochę miejsca na naukę mechanicznego prowadzenia analizy kosztów i korzyści. Ponieważ jedynym sposobem zapoznania się z tym materiałem jest rozwiązywanie problemów, lepiej jest uczyć przez internet z wykorzystaniem programów interaktywnych, np. ekonomii menedżerskiej MBAPrimer.com czy Samuela Bakera Economic Interactive Tutorials4. Te programy uczą np. analizy wielkości krańcowych, a potem natychmiast zmuszają studentów do zastosowania wiedzy i wypełniania konkretnych okienek arkusza kalkulacyjnego. Na końcu każdego rozdziału studenci sami sprawdzają, czego się nauczyli, rozwiązując zadania. Jeśli nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, mogą wrócić do odpowiednich fragmentów materiału. Następnie, kiedy studenci są już pewni, że rozumieją wszystko, czego się uczyli, daję im do napisania przez Internet sprawdzian z przestudiowanego materiału, zabraniając korzystania z pomocy naukowych.
 
Wykorzystywanie materiałów dostępnych w internecie do zapoznawania się z narzędziami analizy kosztów i korzyści umożliwia osiągnięcie dwóch celów. Po pierwsze, studenci mogą pracować w ich własnym tempie. To pozwala profesorowi uczyć na tym samym kursie studentów mających odmienną wiedzę wstępną. Ci, którzy mają zdolności analityczne albo doświadczenie w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, opanują materiał bez większego wysiłku, ucząc się przy tym dużo dzięki przedstawianym na seminariach przykładom zastosowań wiedzy w biznesie.
 

Książkę napisałem z myślą o trzech grupach czytelników. Po pierwsze, jest dostępna dla każdego, kto umie czytać i jasno myśleć. Ponieważ jednak jest nacelowana na rozwiązywanie problemów pojawiających się w biznesie, staje się najbardziej przydatna dla osób z doświadczeniem zawodowym. Po drugie, książkę można wykorzystywać w kształceniu kadry menedżerskiej zarówno w programach typu MBA, jak i na kursach, które kończą się bez nadania stopnia naukowego. Po trzecie, książkę można wykorzystać na stacjonarnych studiach MBA. W takim przypadku uzupełniam materiał zawarty w książce interaktywnymi ćwiczeniami prowadzonymi przez internet.
Każdy, kto czytał Economics in One Lesson, od razu zauważył, że moja książka jest hołdem złożonym Henry’emu Hazlittowi. Podobnie jak on próbuję w swojej książce łączyć intuicję ekonomiczną z prezentacją problemów i przykładów z praktyki. Staram się o podobną jak u Hazlitta bezpośredniość, prostotę i precyzję wywodu, lecz ujmuję historie w bardziej rozbudowane ramy analityczne tak, żeby lepiej nadawały się do wykorzystania w programach typu MBA.

 Luke Froeb

SPIS TREŚCI
 
Przedmowa
Uczyć studentów rozwiązywania problemów
 
CZĘŚĆ 1. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODEJMOWANIE DECYZJI
 
Rozdział 1. Wprowadzenie — o czym jest ta książka
Rozwiązywanie problemów
Etyka i ekonomia
Ekonomia podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Podsumowanie i zadania domowe
 
Rozdział 2. Jedna lekcja biznesu
Kapitalizm i dobrobyt
Czy fuzje pozwalają przenosić aktywa do zastosowań wyżej wycenianych?
Czy państwo tworzy dobrobyt?
Ekonomia a biznes
Tworzenie dobrobytu w przedsiębiorstwach
Podsumowanie i zadania domowe
 
Rozdział 3. Korzyści, koszty i decyzje
Informacje wstępne: koszty zmienne, stałe i całkowite
Informacje wstępne: zysk księgowy a zysk ekonomiczny
Koszt tego, z czego się rezygnuje
Błąd kosztu stałego, czyli błąd kosztu utopionego
Błąd kosztu ukrytego
Ekonomiczna wartość dodana
Czy EVA działa?
Podsumowanie i zadania domowe
 
Rozdział 4. Decyzje o zmianie zakresu działalności
Informacje wstępne: koszt przeciętny i koszt krańcowy
Analiza wielkości krańcowych
Płaca motywacyjna
Jak powiązać płacę motywacyjną z miarą nakładów pracy?
Jeżeli płaca motywacyjna jest tak dobrym rozwiązaniem, dlaczego więcej firm jej nie wykorzystuje?
Podsumowanie i zadania domowe
 
Rozdział 5. Decyzje inwestycyjne: patrz w przyszłość i wnioskuj wstecz
Informacje wstępne: ilościowy próg rentowności
Decyzje towarzyszące wejściu na rynek
Decyzje o zamknięciu i cenowy próg rentowności
Koszty utopione i poinwestycyjna rezygnacja z działalności
Integracja pionowa jako rozwiązanie problemu rezygnacji poinwestycyjnej
Określenie zyskowności decyzji
Podsumowanie i zadania domowe
 
CZĘŚĆ 2. USTALANIE CEN, KOSZTY ORAZ ZYSKI
 
Rozdział 6. Proste strategie cenowe
Informacje wstępne: nadwyżka konsumenta i krzywe popytu
Wykorzystanie analizy wielkości krańcowych do ustalania wysokości cen
Elastyczność cenowa a przychód krańcowy
Co powoduje, że popyt jest bardziej elastyczny?
Prognozowanie popytu za pomocą elastyczności
Analiza opłacalności, strategie cenowe i elastyczność
Podsumowanie i zadania domowe
 
Rozdział 7. Korzyści skali i zakresu
Rosnący koszt krańcowy
Długookresowe korzyści skali
Krzywe uczenia się
Korzyści zakresu
Podsumowanie i zadania domowe
 
Rozdział 8. Zrozumieć zmiany na rynkach i w branżach
Jaka branża lub rynek?
Przesunięcia krzywej popytu
Przesunięcia krzywej podaży
Równowaga rynkowa
Wykorzystywanie krzywych podaży i popytu
Ceny w przekazywaniu ważnych informacji
Tworzenie rynku
Podsumowanie i zadania domowe
 
Rozdział 9. Jak utrzymać zyski
Branże doskonale konkurencyjne
Zasada obojętności
Monopol
Strategia: jak zapobiegać utracie zysków
Trzy podstawowe strategie
Podsumowanie i zadania domowe
 
CZĘŚĆ 3. USTALANIE CEN W CELU ZWIĘKSZANIA ZYSKU
 
Rozdział 10. Skomplikowane i bardziej realistyczne strategie cenowe
Strategie cenowe w odniesieniu do produktów wytwarzanych przez jednego producenta lub posiadanych przez jednego właściciela
Zarządzanie przychodem czy potencjałem produkcyjnym
Promocja a ustalanie cen
Podsumowanie i zadania domowe
 
Rozdział 11. Bezpośrednia dyskryminacja cenowa
Wprowadzenie
Po co różnicować ceny?
Zasady prowadzenia dyskryminacji cenowej
Ustawa Robinsona–Patmana
Dyskryminacja cenowa w praktyce
Tylko głupcy płacą cenę detaliczną
Podsumowanie i zadania domowe
 
Rozdział 12. Pośrednia dyskryminacja cenowa
Strategie pośredniej dyskryminacji cenowej
Rabaty ilościowe jako dyskryminacja cenowa
Ceny pakietowe
Podsumowanie i zadania domowe
 
CZĘŚĆ 4. DECYZJE STRATEGICZNE
 
Rozdział 13. Zachowania strategiczne
Gry z posunięciami sekwencyjnymi
Odstraszanie strategiczne
Gry o równoczesnych posunięciach
Czego uczy gra typu dylemat więźnia?
Inne gry
Podsumowanie i zadania domowe
 
Rozdział 14. Licytacje
Licytacja jako gra w tchórza
Jak poprawić swoją pozycję negocjacyjną?
Podsumowanie i zadania domowe
 
CZĘŚĆ 5. NIEPEWNOŚĆ
 
Rozdział 15. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
Zmienne losowe
Niepewność a ustalanie cen
Aukcje angielskie
Aukcje z drugą pod względem wysokości ceną
Aukcje z zamkniętymi ofertami
Ustawianie przetargów
Aukcje z jednolitą wyceną
Podsumowanie i zadania domowe
 
Rozdział 16. Problem negatywnej selekcji
Ubezpieczenie i ryzyko
Przewidywanie negatywnej selekcji
Badanie
Sygnalizowanie
Negatywna selekcja na eBayu
Podsumowanie i zadania domowe
 
Rozdział 17. Problem pokusy nadużycia
Ubezpieczenia
Pokusa nadużycia a negatywna selekcja
Bumelowanie jako pokusa nadużycia
Pokusa nadużycia w działalności kredytowej
Podsumowanie i zadania domowe
 
CZĘŚĆ 6. STRUKTURY ORGANIZACYJNE
 
Rozdział 18. Jak skłaniać pracowników do działania w interesie firmy
Związki między przełożonym a podwładnym
Ogólne zasady działania w sytuacji konfliktu interesów
Marketing a przychody ze sprzedaży
Umowa franczyzy
Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
Podsumowanie i zadania domowe
 
Rozdział 19. Jak skłaniać oddziały do działania w interesie firmy
Konflikt interesów między oddziałami przedsiębiorstwa
Ceny transferowe
Struktura funkcjonalna a zespoły robocze
Planowanie finansowe jako gra: czy płaci się ludziom za kłamstwo
Podsumowanie i zadania domowe
 
Rozdział 20. Zarządzanie pionowym łańcuchem produkcji
Decyzja o przejęciu przedsiębiorstw będących dotychczasowymi klientami lub dostawcami
Omijanie regulacji
Eliminacja podwójnej marży
Zbieżność interesu sprzedawcy detalicznego z celami producenta
Dyskryminacja cenowa
Outsourcing
Podsumowanie i zadania domowe
 
CZĘŚĆ 7. PODSUMOWANIE
 
Rozdział 21. Czytelnik w roli konsultanta
Nadmierne zapasy sztucznych zastawek serca
Wysokie koszty transportu w elektrowni węglowej
Wykup szpitali po zawyżonych cenach
Poważne skargi na firmy ubezpieczeniowe
Czego czytelnik powinien się był nauczyć
Zakończenie
Z sali wykładowej prosto w ogień , czyli o tym, jaką wiedzę zdobył menedżer
Słowniczek pojęć
Skorowidz

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł