Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ekonomia rozwoju

Redakcja naukowa Ryszard Piasecki
ISBN: 978-83-208-1958-8
Liczba stron: 288
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II zmienione
Oprawa: miękka
Format: 162x237
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
Zapytaj

Niniejsza książka jest swoistym kompendium wiedzy na temat rozwoju gospodarczego krajów biednych. Uwzględniono w niej polskie doświadczenia związane z rozwojem i nasza rodzima specyfika. Dołożono także starań, aby Czytelnicy mogli spojrzeć na złożony problem przezwyciężania niedorozwoju przez pryzmat opinii wielu specjalistów. Większy nacisk położono na analizę teoretyczna i tematyczna krajów rozwijających się jako całości niż na analizę geograficzna czy sektorowa.
Problemy globalizacji, transformacji ustrojowej, dalszego pogłębiania się nierówności dochodowych w poszczególnych krajach i na świecie, a także zaostrzającego się zderzenia cywilizacji nie mogą być pomijane w szerokim nauczaniu ekonomii w Polsce. Warto pamiętać także o tym, że od 1 maja 2004 r. zmieniła się międzynarodowa pozycja Polski, która, będąc ciągle beneficjentem różnorodnej pomocy zagranicznej, zobligowana została przez Unię Europejska do świadczenia pomocy rozwojowej na rzecz słabszych państw. Efektywność tego typu działań wymaga jednak zrozumienia przyczyn niedorozwoju i mechanizmów jego przełamywania. Mamy nadzieję, że praca ta wypełni istniejąca lukę na rynku wydawniczym i przyczyni się do lepszego zrozumienia procesów rozwojowych.
 
W książce prowadzona jest analiza wieloaspektowa — poruszone zostały takie główne problemy rozwojowe, jak: ewolucja teorii rozwoju gospodarczego, teorie wzrostu gospodarczego, determinanty rozwoju, rola państwa, rolnictwo w krajach rozwijających się, finansowanie wzrostu i rozwoju, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa wielonarodowe, bezrobocie, polityka monetarna, kryzysy walutowe, ochrona środowiska, uwarunkowania kulturowe rozwoju, luka cyfrowa między bogatymi i biednymi.

SPIS TREŚCI
 
Od autorów

 
1. EWOLUCJA TEORII ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJÓW BIEDNYCH (Ryszard Piasecki)
1.1. Definicja krajów rozwijających się
1.2. Narodziny ekonomii rozwoju jako dyscypliny ekonomii
1.3. Kryzys ekonomii rozwoju w latach 80. XX w.
1.4. Powrót liberalnych koncepcji rozwojowych
1.5. System Narodów Zjednoczonych a rozwój gospodarczy
1.6. Podsumowanie
Bibliografia
 
2. TEORETYCZNE PODSTAWY PRZYCZYN ZRÓŻNICOWANIA ROZWOJU gospodarczego (Tomasz Tokarski)
2.1. Wprowadzenie
2.2. Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego. Analiza oparta na neoklasycznej funkcji produkcji
2.3. Zróżnicowanie stop wzrostu gospodarczego. Analiza oparta na modelach wzrostu gospodarczego
2.4. Podsumowanie
Bibliografia
 
3. WARUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO (Cezary Józefiak)
3.1. Dążenia do zmniejszania różnic rozwojowych
3.2. Sukcesy i porażki przyspieszania rozwoju
3.3. Czynniki decydujące o rozwoju
3.4. Rola systemu ekonomicznego
3.5. Pozaekonomiczne warunki rozwoju
3.6. Podsumowanie
 
4. WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ (Anna Bąkiewicz, Katarzyna Czaplicka)
4.1. Dynamika wzrostu gospodarczego po 1950 r .
4.2. Efekty wzrostu gospodarczego — kondycja gospodarek rozwijających się i poziom życia
4.3. Podstawowe problemy społeczno-gospodarcze krajów rozwijających się na początku XXI w.
4.4. Podsumowanie
Bibliografia
 
5. FINANSOWANIE WZROSTU GOSPODARCZEGO (Urszula Żuławska)
5.1. Oszczędności wewnętrzne
5.2. Zewnętrzne źródła finansowania
5.3. Pomoc zagraniczna
5.4. Rola państwa w procesie finansowania wzrostu
5.5. Podsumowanie
Bibliografia
 
6. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ (Anna Bakiewicz)
6.1. Wprowadzenie
6.2. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw
6.3. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce — ujęcie ilościowe
6.4. Od tradycyjnego stanowiska po współczesne postrzeganie problematyki MSP w krajach rozwijających się
6.5. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Tajlandii
6.6. Polityka gospodarcza wobec małych i średnich przedsiębiorstw
6.7. Podsumowanie
Bibliografia
 
7. EKONOMIA ROZWOJU A PRZEDSIĘBIORSTWA WIELONARODOWE (Miron Wolnicki)
7.1. Wprowadzenie
7.2. Teorie wzajemnych relacji między rozwojem gospodarczym a obecnością obcego kapitału
7.3. Niesprawiedliwy handel
7.4. Epigoni szkoły uzależnienia wobec inwestycji bezpośrednich i handlu międzynarodowego
7.5. Ideologia a rzeczywistość — dobre czy złe przedsiębiorstwa międzynarodowe
7.6. Podsumowanie
Bibliografia
 
8. ROLNICTWO W TEORII I PRAKTYCE ROZWOJU GOSPODARCZEGO (Janusz Gudowski)
8.1. Rolnictwo w dawnej myśli ekonomicznej
8.2. Wieś i rolnictwo w ujęciu ekonomii rozwoju
8.3. Rolnictwo w neoliberalnej strategii rozwoju
8.4. Efekty neoliberalnego programu w sektorze wiejskim — przypadek Indii
8.5. Tradycyjne rolnictwo a bodźce rynkowe — weryfikacja empiryczna
8.6. Podsumowanie
Bibliografia
 
9. BEZROBOCIE W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ (Eugeniusz Kwiatkowski)
9.1. Cechy charakterystyczne rynków pracy w krajach rozwijających się
9.2. Problemy ze standardowa definicja bezrobocia
9.3. Modele bezrobocia w krajach rozwijających się
9.4. Podsumowanie
Bibliografia
 
10. POLITYKA MONETARNA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ (Grzegorz Walerysiak)
10.1. Cele polityki monetarnej w krajach rozwijających się
10.2. Polityka monetarna nakierowana na stopę procentowa
10.3. Polityka monetarna nakierowana na cel inflacyjny
10.4. Polityka monetarna wobec deficytu budżetowego
10.5. Wysoka inflacja i hiperinflacja w krajach rozwijających się
10.6. Podsumowanie
Bibliografia
 
11. KRYZYSY WALUTOWE W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ (Bogna Gawrońska-Nowak)
11.1. Czynniki kryzysogenne
11.2. Źródła finansowania inwestycji w krajach rozwijających się
11.3. Izba walutowa jako rozwiązanie dla krajów rozwijających się
11.4. Trzy generacje modeli kryzysów walutowych
11.5. Zagrożenie kryzysem w dobie globalizacji
11.6. Rekomendacje dla krajów rozwijających się
Bibliografia
 
12. EKOLOGICZNE DETERMINANTY ROZWOJU GOSPODARCZEGO (Małgorzata Burchard-Dziubińska)
12.1. Ekologizacja ekonomii
12.2. Zasoby naturalne
12.3. Symptomy kryzysu ekologicznego
12.4. Czynnik ekologiczny w trwałym i zrównoważonym rozwoju
12.5. Problemy ekologiczne w krajach wysoko rozwiniętych i rozwijających się
12.6. Wolność i rozwój a kwestie ekologiczne
12.7. Perspektywy rozwoju międzynarodowej współpracy ekologicznej
12.8. Podsumowanie
Bibliografia
 
13. WPROWADZENIE DO TEORII KULTUROWYCH UWARUNKOWAŃ ROZWOJU GOSPODARCZEGO (Ewa Bogalska-Martin)
13.1. Kulturowy kontekst powstania kapitalizmu i możliwość jego ekspansji
13.2. Kulturowa poprawka do teorii klasycznej
13.3. Kulturowe aspekty procesów globalizacyjnych
13.4. Podsumowanie
Bibliografia
 
14. LUKA ROZWOJOWA I JEJ NOWY WYMIAR — LUKA CYFROWA GLOBALNYM WYZWANIEM XXI WIEKU (Jan Woroniecki)
14.1. Wprowadzenie
14.2. Konieczność przewartościowania doktryny ekonomicznej
14.3. Podsumowanie
Bibliografia

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy