Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków

Redakcja naukowa Beata Stępień
ISBN: 978-83-208-1984-7
eISBN: 978-83-208-2266-3
Liczba stron: 472
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II
Oprawa: miękka
Format: 162x237
Dodatkowe informacje: Współautorzy: Roman Andrzejewski, Anna Czarnecka, Barbara Jankowska, Paweł Jasiński, Paweł Kaczmarek, Radosław Koszewski, Dariusz Leśniewski, Danuta Marciniak-Neider, Małgorzata Nowicka, Jacek Purgat, Beata Stępień, Łukasz Puślecki, Alicja Hadryś
69.90 zł
59.42
Najniższa cena z 30 dni: 59.42
48.60
liczba egzemplarzy:
Kup wersję elektroniczną

We współczesnej gospodarce praktycznie każde przedsiębiorstwo ma pośrednie lub bezpośrednie powiązania międzynarodowe. Aby skutecznie prowadzić międzynarodową działalność handlową, przedsiębiorca musi mieć rozległą wiedzę z wielu dziedzin, m.in. prawa, ekonomii czy zarządzania.
Dzięki szczegółowemu opisowi poszczególnych etapów międzynarodowych transakcji handlowych niniejsza książka stanowi doskonały poradnik zarówno dla tych, którzy mają już doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowej działalności handlowej, jak i dla osób, które taką działalność rozpoczynają. Książka zawiera najnowsze regulacje w każdym opisywanym obszarze. Autorzy omówili w niej m.in.:
• typy i treść ofert oraz kontraktów, w tym wszystkie najważniejsze klauzule podstawowe i uzupełniające, jakie powinny się znaleźć w takich dokumentach,
• przyczyny i skutki błędów w kontraktach oraz sposób postępowania przy ich naruszeniu,
• najczęściej stosowane zwyczaje w handlu międzynarodowym, w tym najnowsze formuły handlowe Incoterms 2010,
• sposoby i możliwe zabezpieczenia płatności,
• organizację transportu,
• problematykę celną (odprawy, procedury, dług celny, dokumentacja),
• ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności przewoźnika i producenta od różnych rodzajów ryzyka,
• podatki pośrednie związane z obrotem międzynarodowym,
• dokumentację występującą w całym przebiegu transakcji handlu zagranicznego.
Trudnym do przecenienia walorem poradnika jest ponad 300 przykładów i uwag z praktyki gospodarczej ilustrujących omówione w książce zagadnienia oraz zbiór ponad 60 przykładowych dokumentów używanych w transakcjach handlu zagranicznego.

SPIS TREŚCI

 

Wstęp
Podziękowania
 
1. Transakcje w handlu zagranicznym — ogólna charakterystyka
1.1. Pojęcia związane z obrotem międzynarodowym
1.2. Przebieg transakcji w handlu zagranicznym
 
2. Zawieranie umów — oferta i kontrakt w handlu zagranicznym
2.1. Umowa w handlu zagranicznym — ogólna charakterystyka
2.2. Sposoby zawierania umów
2.3. Zapytanie ofertowe, oferta w handlu zagranicznym
2.4. Kontrakt w handlu zagranicznym
2.5. Naruszenie postanowień umowy
 
3. Incoterms 2010 i inne bazy dostawy
3.1. Rodzaje i rola zwyczajów w handlu międzynarodowym
3.2. Ogólna charakterystyka Incoterms 2010
3.3. Dostawa a fizyczne dostarczenie towaru w Incoterms 2010
3.4. Koszty transportu, załadunek i wyładunek towaru
3.5. Przejście ryzyka i ubezpieczenie w Incoterms
3.6. Obrót wewnątrzunijny i odprawa celna w Incoterms
3.7. Obowiązki stron w Incoterms 2010 dotyczące dokumentów
3.8. Modyfikacje Incoterms
3.9. Incoterms 2010 a wersja Incoterms z roku 2000 — najważniejsze zmiany
3.10. Inne określenia baz dostawy oraz pozostałe formuły handlowe
 
4. Warunki i zabezpieczenia płatności w handlu zagranicznym
4.1. Regulacje dotyczące międzynarodowych rozliczeń finansowych
4.2. Forma płatności a ryzyko w transakcji handlu zagranicznego
4.3. Formy płatności
4.4. Finansowanie transakcji handlu zagranicznego
 
5. Spedycja i transport towarów w handlu zagranicznym
5.1. Zadania i rola spedytora — ogólna charakterystyka
5.2. Transport drogowy
5.3. Transport kolejowy
5.4 Transport morski
5.5. Transport lotniczy
5.6. Transport intermodalny
 
6. Odprawa celna towarów
6.1. Prawno-administracyjne uwarunkowania międzynarodowego obrotu towarowego
6.2. Zasady nadawania przeznaczeń celnych
6.3. Procedury celne
6.4. Inne przeznaczenia celne towarów
6.5. Dług celny
6.6. INTRASTAT
 
7. Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym
7.1. Ryzyko obrotu międzynarodowego
7.2. Ryzyko i ubezpieczenie związane z przewozem towarów
7.3. Ubezpieczenie od ryzyka związanego z rozliczeniem transakcji
7.4. Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej
 
8. Podatki pośrednie w obrocie międzynarodowym
8.1. VAT — ogólna charakterystyka
8.2. VAT w obrocie wewnątrzunijnym
8.3. Podatek VAT w obrocie z krajami spoza Wspólnoty
8.4. Akcyza w handlu międzynarodowym
 
9. Dokumenty w handlu zagranicznym
9.1. Rola dokumentów w handlu zagranicznym
9.2. Dokumenty handlowe
9.3. Dokumenty przewozowe
9.4. Dokumenty ubezpieczeniowe
9.5. Dokumenty związane z płatnością
9.6. Dokumenty związane z odprawą celną towarów
9.7. Pozostałe dokumenty
 
Akty prawne i regulacje zwyczajowe
Bibliografia
Indeks
 
Wybrane dokumenty w handlu zagranicznym (na dołączonym do książki CD-ROM-ie)
 
I. Dokumenty podstawowe — handlowe
 
1. Zamówienia
Załącznik nr 1. Zamówienie
Przykłady ICPO
Załącznik nr 2.1. ICPO cement
Załącznik nr 2.2. ICPO cement
Załącznik nr 2.3. ICPO szyny
Załącznik nr 2.4. ICPO mocznik
Przykłady LOI
Załącznik nr 3.1. LOI cement
Załącznik nr 3.2. LOI szyny
Załącznik nr 3.3. LOI mocznik
 
2. Oferty
Załącznik nr 4. Oferta
Przykłady FCO
Załącznik nr 5.1. FCO cukier
Załącznik nr 5.2. FCO cement
Załącznik nr 5.3. FCO szyny
Przykłady SCO
Załącznik nr 6.1. SCO cukier
Załącznik nr 6.2. SCO złom HMS1//HMS2
 
3. Kontrakty
Załącznik nr 7.1. Ogólne warunki kontraktu (w języku angielskim i niemieckim)
Załącznik nr 7.2. Kontrakt półtusze wieprzowe
Załącznik nr 7.3. Kontrakt katody miedziane
Załącznik nr 7.4. Kontrakt cement (draft)
Załącznik nr 7.5. Kontrakt szyny (draft)
Załącznik nr 7.6. Kontrakt cement angielsko-rosyjski z załącznikami (draft)
Załącznik nr 7.7. Kontrakt cukier (draft)
 
4. Faktury
Załącznik nr 8. Faktura pro forma
Załącznik nr 9. Faktura eksportowa
Załącznik nr 10. Faktura dostawy WDT
 
II. Dokumenty przewozowe
Załączniki nr 11, 12. CMR
Załączniki nr 13, 14. CIM
Załączniki nr 15, 16. SMGS
Załącznik nr 17. Konosament
Załącznik nr 18. FBL
Załącznik nr 19. AWB
 
III. Dokumenty finansowe
Załączniki nr 20, 21. Awizacja akredytywy
Załącznik nr 22. Zlecenie uruchomienia akredytywy
Załącznik nr 23. Zawiadomienie o błędach w akredytywie
Załącznik nr 24. SWIFT — akredytywa
Załącznik nr 25. Tekst akredytywy w języku angielskim
Załącznik nr 26. Zlecenie pokrycia inkasa
Załącznik nr 27. Czek
Załączniki nr 28, 29. Weksle
Załącznik nr 30. Komunikat SWIFT
Załącznik nr 31. Treść komunikatu SWIFT MT799
Załączniki nr 32, 33. Wzór BCL (Bank Comfort Letter)
Załączniki nr 34, 35, 36. BCL
 
IV. Dokumenty ubezpieczeniowe
Załączniki nr 37, 38, 39. Polisa ubezpieczeniowa
Załącznik nr 40. Zapis w kontrakcie o konieczności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt
Załącznik nr 41. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt
 
V. Dokumenty celne
Załącznik nr 42. Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
Załącznik nr 43. SAD — przywóz/dopuszczenie do obrotu
Załącznik nr 44. EUR 1, EUR-MED
Załącznik nr 45. Dokument odprawy celnej w formie elektronicznej
 
VI. Certyfikaty i świadectwa
Załącznik nr 46. FORM A
Załącznik nr 47, 48. Certificate of Origin
Załącznik nr 49. INTRASTAT — przywóz
Załącznik nr 50. INTRASTAT — wywóz
Załączniki nr 51, 52, 53. Świadectwa fitosanitarne
Załączniki nr 54, 55. Świadectwa weterynaryjne
Załącznik nr 56. Świadectwo analizy produktu — miedź
Załączniki nr 57, 58. Certificate of Ownership
Załącznik nr 59. Zaświadczenie o posiadaniu towaru
Załącznik nr 60. Certyfikat zgodności towaru
Załącznik nr 61. Certyfikat GOST
Załącznik nr 62. Świadectwo kontroli
Załącznik nr 63. Certyfikat FIATA

Redakcja naukowa Beata Stępień
Redakcja naukowa Beata Stępień

Dr hab. Beata Stępień, prof.  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Związana z Katedrą Zarządzania Międzynarodowego. Problematyka badawcza: analiza instytucjonalna przedsiębiorstw międzynarodowych, strategia i operacje przedsiębiorstw międzynarodowych, organizacja handlu zagranicznego, problematyka tworzenia, komunikacji i dostarczania wartości dla klienta – perspektywa międzynarodowa, działalność sektora dóbr luksusowych. Autorka ponad 130 publikacji naukowych o tematyce biznesu międzynarodowego i tworzenia wartości dla klienta.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł