Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy

Redakcja naukowa Beata Stępień
ISBN: 978-83-208-1989-2
eISBN: 978-83-208-2170-3
Liczba stron: 276
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
Dodatkowe informacje: Autorzy: Małgorzata Bartosik-Purgat; Sławomir Kalinowski; Dariusz Nowak; Monika Sulimowska-Formowicz; Beata Stępień (red.)
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
47.90
liczba egzemplarzy:

Książka ta zawiera wszechstronną analizę teoretyczną i empiryczną charakteru powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami oraz ich wpływu na efektywność gospodarowania i konkurencyjność, zwłaszcza w odniesieniu do lokalnych podmiotów zaangażowanych w taką działalność.
Autorzy zbadali i dogłębnie przeanalizowali: naturę kooperacji oraz stopień jej terminologicznej zbieżności z innymi formami współdziałania gospodarczego; postrzeganie przyczyn, przejawów i zróżnicowanych efektów kooperacji przez różne nurty nauk, głównie ekonomicznych; charakter, skalę i rozwój kooperacyjnych form współdziałania gospodarczego na arenie międzynarodowej; uwarunkowania instytucjonalne i kulturowe rozwoju oraz skuteczności kooperacji o charakterze międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku; charakter kooperacyjnych powiązań gospodarczych przedsiębiorstw międzynarodowych z podmiotami polskimi.
Książka może przyczynić się do lepszego zrozumienia nie tylko charakteru czy korzyści powiązań kooperacyjnych w skali międzynarodowej, ale także wielu mankamentów i pułapek, jakie niosą ze sobą trwałe relacje z podmiotami o silniejszym potencjale i pozycji.
 

Monografia jest adresowana do: studentów kierunków ekonomicznych, praktyków gospodarczych oraz teoretyków nauk ekonomicznych, dla których może stać się źródłem inspiracji czy też okazją do zainicjowania twórczej polemiki naukowej.

SPIS TREŚCI


Wstęp
1. Powiązania kooperacyjne — wstępna charakterystyka relacji
1.1. Kooperacja gospodarcza — trudności definicyjne
1.2. Znaczenie pojęcia kooperacji przyjęte w tej książce
1.3. Kooperacja a inne terminy określające współdziałanie gospodarcze
1.3.1. Kooperacja a współpraca, współdziałanie
1.3.2. Kooperacja jako forma świadczenia usług
1.3.3. Kooperacja a outsourcing i offshoring
1.3.4. Kooperacja a kooperencja
1.4. Spektrum gospodarczych relacji współpracy
 
2. Kooperacja gospodarcza w wybranych ujęciach teoretycznych
2.1. Kooperacja w nowej ekonomii instytucjonalnej
2.2. Kooperacja a teorie sieciowe
2.3. Kooperacja w ujęciu teorii zasobowej i teorii zależności zasobowej
2.4. Kooperacja w ujęciu teorii gier
 
3. Warunki skuteczności i efekty kooperacji gospodarczej
3.1. Cele, potencjał i strategie podmiotów gospodarujących a skuteczność kooperacji
3.2. Cechy otoczenia a skuteczność kooperacyjna podmiotów
3.3. Zaufanie — warunek, czynnik napędowy i rezultat kooperacji
3.3.1. Zaufanie — problemy definicyjne, rodzaje zaufania
3.3.2. Źródła zaufania
3.3.3. Zaufanie a wzrost lub spadek kosztów kooperacji
3.4. Efekty kooperacji gospodarczej — ujęcie teoretyczne
 
4. Międzynarodowa kooperacja gospodarcza — przyczyny i uwarunkowania instytucjonalne i kulturowe
4.1. Internacjonalizacja i globalizacja działalności gospodarczej — uwagi wstępne
4.2. Przyczyny podejmowania międzynarodowej współpracy gospodarczej — ujęcie teoretyczne
4.2.1. Teorie handlu zagranicznego
4.2.2. Teorie produkcji międzynarodowej
4.2.3. Teorie procesu internacjonalizacji
4.3. Wpływ instytucji i kultury rynków na przebieg i efekty międzynarodowej kooperacji gospodarczej
4.3.1. Instytucjonalne uwarunkowania międzynarodowej kooperacji gospodarczej
4.3.2. Kulturowe determinanty skutecznej międzynarodowej kooperacji gospodarczej
 
5. Formy i rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej
5.1. Formy internacjonalizacji a międzynarodowa kooperacja gospodarcza
5.1.1. Klasyczne (podstawowe) formy handlu zagranicznego a kooperacja międzynarodowa
5.1.2. Specyficzne formy transakcji handlu zagranicznego — transakcje hybrydowe a kooperacja międzynarodowa
5.2. Przejawy i rozwój współpracy międzynarodowej o cechach kooperacji
5.3. Rezultaty międzynarodowej współpracy gospodarczej — korzyści i mankamenty
 
6. Warunki i charakter współpracy i kooperacji gospodarczej w Polsce
6.1. Narodowy system gospodarowania w Polsce a skłonność do kooperacji — perspektywa instytucjonalna
6.2. Polska jako kraj głębokich przeobrażeń w warstwie instytucji nieformalnych i kultury — implikacje dla charakteru gry kooperacyjnej
6.3. Kooperacja gospodarcza z polskimi podmiotami — wyniki opublikowanych badań empirycznych
6.3.1. Rodzaje więzi gospodarczych określanych jako kooperacja w opublikowanych badaniach obcych
6.3.2. Motywy i warunki nawiązywania współpracy gospodarczej w świetle opublikowanych badań obcych .
6.3.3. Bariery i mankamenty współpracy gospodarczej z perspektywy badań
6.3.4. Rezultaty współpracy gospodarczej w świetle opublikowanych badań obcych
 
7. Charakter kooperacji polskich podmiotów z przedsiębiorstwami międzynarodowymi — opis własnych badań empirycznych.
7.1. Przedmiot i cel badania
7.2. Opis grupy badawczej i zastosowanej metody
7.3. Charakterystyka profilu kooperacyjnego polskich przedsiębiorstw
7.4. Profil i zakres kooperacji stosowany przez badane filie przedsiębiorstw międzynarodowych
7.5. Charakter i częstotliwość współpracy badanych podmiotów
 
8. Blaski i cienie kooperacji — opinie badanych podmiotów, rekomendacje
8.1. Warunki skutecznej kooperacji w opinii badanych podmiotów
8.2. Ocena przebiegu i efektów kooperacji przez badane podmioty
8.2.1. Niekorzystne aspekty kooperacji
8.2.2. Ocena partnerów kooperacji przez badane podmioty
8.2.3. Korzyści i rezultaty kooperacji
8.3. Konkluzje i rekomendacje
 
Podsumowanie
Bibliografia
 

Redakcja naukowa Beata Stępień
Redakcja naukowa Beata Stępień

Dr hab. Beata Stępień, prof.  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Związana z Katedrą Zarządzania Międzynarodowego. Problematyka badawcza: analiza instytucjonalna przedsiębiorstw międzynarodowych, strategia i operacje przedsiębiorstw międzynarodowych, organizacja handlu zagranicznego, problematyka tworzenia, komunikacji i dostarczania wartości dla klienta – perspektywa międzynarodowa, działalność sektora dóbr luksusowych. Autorka ponad 130 publikacji naukowych o tematyce biznesu międzynarodowego i tworzenia wartości dla klienta.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy