Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Partnerstwo transatlantyckie. Wnioski dla Polski

Redakcja naukowa Elżbieta Czarny, Magdalena Słok-Wódkowska
ISBN: 978-83-208-2243-4
Liczba stron: 236
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Celem książki jest analiza wpływu TTIP na gospodarkę i politykę sygnatariuszy porozumienia oraz całego świata. Autorami publikacji są naukowcy specjalizujący się w ekonomii międzynarodowej, polityce (w tym gospodarczej) oraz prawie międzynarodowym. Książka traktuje o ekonomicznym i politycznym znaczeniu TTIP zarówno w odniesieniu do wybranych państw, tym Polski, jak i w kontekście gospodarki i polityki światowej. Porusza problemy GMO, systemu rozstrzygania sporów inwestor-państwo (ISDS) oraz ochrony własności intelektualnej.

 

Książka jest przeznaczona dla osób zainteresowanych Unią Europejską oraz gospodarką i polityką światową. Powinni po nią sięgnąć studenci i wykładowcy kierunków ekonomicznych, politycznych i prawnych, a także politycy i kierownicza kadra firm oraz instytucji.

Spis treści

 

Wstęp
Elżbieta Czarny, Magdalena Słok-Wódkowska

 

Część I
Unia Europejska i Stany Zjednoczone we współpracy globalnej i regionalnej

 

Rozdział 1
Globalne znaczenie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)

Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes
1.1. Wprowadzenie
1.2. Znaczenie TTIP dla regionu transatlantyckiego
1.3. Globalne oddziaływanie TTIP
1.4. Podsumowanie

 

Rozdział 2
Unia Europejska i Stany Zjednoczone w globalnej produkcji i międzynarodowej współpracy gospodarczej a TTIP

Elżbieta Czarny, Paweł Folfas
2.1. Wprowadzenie
2.2. Pozycja UE i USA w gospodarce światowej
2.3. TTIP jako próba przeciwdziałania osłabianiu pozycji
UE i USA w gospodarce światowej
2.4. Podsumowanie

 

Rozdział 3
Udział Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w dyskryminacyjnej liberalizacji współpracy międzynarodowej

Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes, Magdalena Słok-Wódkowska
3.1. Wprowadzenie
3.2. Współpraca globalna a regionalna
3.3. Udział Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w dwóch pierwszych falach dyskryminacyjnej liberalizacji współpracy gospodarczej — analiza porównawcza
3.4. Cechy RTA z udziałem UE i USA — analiza porównawcza
3.5. Podsumowanie

 

Rozdział 4
TTIP z perspektywy Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia

Piotr Misztal
4.1. Wprowadzenie
4.2. Porozumienie TTIP a szanse i zagrożenia dla państw UE
4.3. Podsumowanie

 

Rozdział 5
Kontrola demokratyczna negocjacji Partnerstwa Transatlantyckiego

Magdalena Słok-Wódkowska
5.1. Wprowadzenie
5.2. Unia Europejska jako strona handlowej umowy międzynarodowej
5.3. Instrumenty kontroli demokratycznej parlamentów narodowych
5.4. Praktyka kontroli demokratycznej nad negocjacjami TTIP
5.5. Podsumowanie

 

Część II
TTIP a handel i przepływy czynników produkcji

 

Rozdział 6
TTIP a interesy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w zakresie własności intelektualnej

Andżelika Kuźnar
6.1. Wprowadzenie
6.2. Prawa własności intelektualnej w negocjacjach TTIP
6.3. Oznaczenia geograficzne w negocjacjach TTIP
6.4. Prawa autorskie w negocjacjach TTIP
6.5. Patenty w negocjacjach TTIP
6.6. Inne obszary
6.7. Podsumowanie

 

Rozdział 7
Międzynarodowe łańcuchy dostaw między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Perspektywa TTIP

Eliza Chilimoniuk-Przeździecka
7.1. Wprowadzenie
7.2. Stany Zjednoczone i Unia Europejska w globalnych łańcuchach wartości
7.3. Offshoring procesów biznesowych — wyniki badań ankietowych
7.4. Podsumowanie

 

Rozdział 8
Skutki TTIP dla bezpieczeństwa żywnościowego państw członkowskich
Unii Europejskiej
Anna Wróbel
8.1. Wprowadzenie
8.2. Pojęcie bezpieczeństwa żywnościowego
8.3. TTIP a fizyczna i ekonomiczna dostępność żywności
8.4. Wpływ rokowań TTIP na bezpieczeństwo żywności
8.5. Podsumowanie

 

Rozdział 9
Afryka Subsaharyjska — między integracją regionalną, EPA i TTIP. Nowy wymiar relacji handlowych?

Małgorzata Czermińska, Joanna Garlińska-Bielawska
9.1. Wprowadzenie
9.2. Państwa Afryki Subsaharyjskiej
9.3. Znaczenie umów o partnerstwie gospodarczym EPA z punktu widzenia integracji regionalnej krajów Afryki Subsaharyjskiej i ich relacji handlowych
9.4. Preferencje handlowe USA wobec państw Afryki Subsaharyjskiej w XXI w. jako jeden z czynników determinujących znaczenie TTIP dla państw słabiej rozwiniętych
9.5. Potencjalne skutki TTIP
9.6 Podsumowanie

 

Część III
TTIP a interesy Polski

 

Rozdział 10
Mechanizm rozstrzygania sporów inwestor–państwo i TTIP — polska perspektywa

Jerzy Menkes
10.1. Wprowadzenie
10.2. Reżim rozstrzygania sporów inwestor–państwo jako istotny czynnik krytyki TTIP
10.3. O fałszywym postrzeganiu rzeczywistości i jego skutkach
10.4. Skala protestu i wiedza o przedmiocie
10.5. Polskie doświadczenia z arbitrażem międzynarodowym
10.6. Rozwiązania alternatywne
10.7. Zastrzeżenia do mechanizmu ISDS
10.8. Podsumowanie

 

Rozdział 11
Potencjalny wpływ TTIP na sektor paliwowo-energetyczny

Andrzej P. Sikora, Stanisław Cios, Marcin Krupa, Adam Szurlej, Rafał Jarosz
11.1. Wprowadzenie
11.2. Trendy w produkcji, konsumpcji i handlu surowcami energetycznymi
11.3. Prognoza sytuacji w UE
11.4. Prognoza sytuacji w USA
11.5. Podsumowanie

 

Rozdział 12
Czy TTIP oznacza wyparcie polskich towarów z rynku Unii Europejskiej?

Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, Katarzyna Śledziewska
12.1. Wprowadzenie
12.2. Eksport towarów obciążonych w UE najwyższymi cłami z Polski i ze Stanów Zjednoczonych
12.3. Unijna ochrona celna głównych polskich specjalności eksportowych i ich pozycja w eksporcie USA
12.4. Podsumowanie

 

Rozdział 13
Transmisja impulsów cenowych w kontekście TTIP

Michał Przybyliński
13.1. Wprowadzenie
13.2. Tablice przepływów międzygałęziowych
13.3. Model cen input-output
13.4. Mnożniki cenowe dla UE, Niemiec i Polski
13.5. Podsumowanie
Załącznik

 

Rozdział 14
Handel wewnątrzgałęziowy Polski ze Stanami Zjednoczonymi w przededniu TTIP

Elżbieta Czarny Katarzyna Śledziewska
14.1. Wprowadzenie
14.2. Przyczyny prowadzenia różnych typów handlu wewnątrzgałęziowego, jego formy oraz sposoby mierzenia
14.3. Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego
14.4. Handel wewnątrzgałęziowy Polski z USA, UE oraz państwami wysoko rozwiniętymi
14.5. Handel wewnątrzgałęziowy artykułami przemysłowymi w wymianie towarowej Polski z USA
14.6. Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy artykułami przemysłowymi w wymianie towarowej Polski z USA
14.7. Podsumowanie

 

Zakończenie
Elżbieta Czarny Magdalena Słok-Wódkowska

 

Nota o autorach

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł