Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Powiązania produkcyjne w wymianie handlowej między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią w dobie Belt and Road Initiative

Ewa Cieślik
ISBN: 978-83-208-2449-0
eISBN: 978-83-208-2450-6
Liczba stron: 284
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Kiedy w 2013 r. władze Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) ogłosiły światu, że zamierzają reaktywować starożytny Jedwabny Szlak, nikt nie spodziewał się, że ich strategia będzie tak ambitna. Przez wprowadzenie swojej wersji szlaku i nazwanie jej Belt and Road Initiative (BRI) Chiny chciały zacieśnić stosunki z wieloma krajami. Początkowo kooperacja miała dotyczyć relacji handlowych i inwestycyjnych (szczególnie związanych z budową infrastruktury), ale z czasem cele BRI rozrastały się, pojawiały się nowe motywy działania i ostatecznie reaktywacja Jedwabnego Szlaku przekształciła się w wielką chińską strategię geopolityczną i geoekonomiczną, której skali dotąd nie dorównało żadne przedsięwzięcie. Inicjatywa objęła zasięgiem także kraje Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW), które relatywnie od niedawna w pełni uczestniczą w procesach globalizacji. Chociaż relacje gospodarcze regionu koncentrują się na państwach unijnych, trudno nie zauważyć rosnącej roli Chin. Kraj Środka od czterech dekad intensywnie się rozwija, stał się czołowym eksporterem na świecie, produkuje praktycznie wszystkie rodzaje dóbr, a jego konkurencyjność międzynarodowa oraz pozycja w globalnych połączeniach produkcyjnych pozostają mocne. Pojawienie się Chin w procesach fragmentacji produkcji z jednej strony umożliwia włączenie się EŚW do chińskich łańcuchów wartości, z drugiej zaś – stanowi poważną konkurencję dla roli EŚW, zwłaszcza w przemyśle przetwórczym. Chiny, proponując format współpracy „16+1”, zadeklarowały gotowość wyjścia naprzeciw potrzebom EŚW, uznając ją za perspektywiczny obszar w kontekście współpracy z całym kontynentem. Dodatkowo kryzys gospodarczy i finansowy z 2008 r. ujawnił szereg zagrożeń dla krajów EŚW, wynikających z ich ścisłej integracji z łańcuchami wartości Unii Europejskiej (UE), i niejako wymusił na nich poszukiwanie alternatywnych partnerów gospodarczych. Na tle tych zdarzeń propozycja przyłączenia się do BRI mogła okazać się interesująca. 


Książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zaprezentowano istotę BRI oraz tło jej powstania. Wskazano na jej historyczne korzenie, motywy i cele, architekturę oraz instytucje ją finansujące. Zaprezentowano także najważniejsze statystyki związane z BRI (szczególnie dotyczące przepływów handlowych i inwestycyjnych oraz budowy infrastruktury) oraz wskazano na wybrane problemy i wyzwania wiążące się z inicjatywą. W drugim rozdziale skoncentrowano się na krajach EŚW i ich relacjach z Chinami. Omówiono stosunki między Chinami a Europą oraz wskazano na dotychczas funkcjonujące połączenia transportowe wiążące te obszary. Szczególną wagę w stosunkach chińsko-europejskich odgrywa format „16+1”, który objął region EŚW. Stąd wnikliwie przedstawiono relacje gospodarcze między Chinami a krajami objętymi formatem. W trzecim rozdziale opisano badanie nad powiązaniami Chin z EŚW w zakresie przepływów wartości dodanej w wymianie handlowej towarów. Najpierw zaprezentowano założenia metodologiczne i opisano zastosowaną metodę, a następnie przeanalizowano powiązania w ramach globalnych łańcuchów wartości dla krajów EŚW i Chin z podziałem na korytarze BRI, w których się znalazły.

 

Wstęp 

1. Istota Belt and Road Initiative 
1.1. Geneza inicjatywy 
1.1.1. Podejście historyczne 
1.1.2. Ogólna charakterystyka Belt and Road Initiative 
1.1.3. Instytucje finansujące BRI 
1.2. BRI w liczbach 
1.2.1. Informacje ogólne 
1.2.2. Handel zagraniczny w ramach korytarzy BRI 
1.2.3. Inwestycje zagraniczne w ramach korytarzy BRI 
1.2.4. Indeks rozwoju infrastruktury BRI 
1.3. Problemy i wyzwania wiążące się ze strategią BRI – wybrane aspekty 

2. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w Belt and Road Initiative 
2.1. Zarys historii stosunków chińsko-unijnych do końca 2019 r. 
2.2. Połączenia transportowe Chin z Europą przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu BRI – zarys 
2.3. Format „16+1” – informacje ogólne 
2.4. Handel zagraniczny krajów formatu „16+1” 
2.5. Przepływy inwestycyjne między krajami formatu „16+1” 

3. Powiązania produkcyjne w handlu zagranicznym między krajami EŚW należącymi do formatu „16+1” a Chinami 
3.1. Założenia metodologiczne 
3.2. Opis zastosowanej metody 
3.3. Wyniki – Nowy Eurazjatycki Most Lądowy 
3.4. Wyniki – Korytarz Ekonomiczny Chiny–Mongolia–Rosja 
3.5. Wyniki – Korytarz Ekonomiczny Chiny–Azja Centralna–Azja Zachodnia 
3.6. Powiązania handlowe Chin z krajami EŚW formatu „16+1” spoza Unii Europejskiej 

Podsumowanie 

Spis rysunków 
Spis tabel 
Bibliografia 

Ewa Cieślik
Ewa Cieślik

Dr hab. Ewa Cieślik, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka i współautorka ponad 170 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Główne obszary jej zainteresowań naukowych koncentrują się wokół zagadnień związanych z rynkami wschodzącymi i międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł