Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny

Redakcja naukowa Janusz Bilski
ISBN: 978-83-208-2050-8
Liczba stron: 208
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
54.90 zł
46.67
Najniższa cena z 30 dni: 46.67
liczba egzemplarzy:

W książce przeanalizowano zmiany w polskim handlu zagranicznym pod wpływem zmian kursu walutowego. Autorzy skoncentrowali się na:
• zmianach polskiego reżimu kursowego,
• wpływie reżimu kursowego na handel zagraniczny,
• uwarunkowaniach handlu zagranicznego Polski w XXI w.,
• praktyce modelowania handlu zagranicznego,
• działalności eksportowej przedsiębiorstw z uwzględnieniem kształtowania się realizacji kursu złotego do euro.
Książka jest przeznaczona dla:
• specjalistów zajmujących się wymianą międzynarodową,
• analityków finansowych,
• studentów kierunków ekonomicznych.

Spis treści

 

Wstęp (Janusz Bilski)

 

1. Ewolucja polskiego reżimu kursowego, konsekwencje dla handlu zagranicznego (Janusz Bilski, Małgorzata Janicka)
1.1. Wprowadzenie
1.2. Kursy walutowe i reżimy kursowe
1.3. Rola kursu walutowego w gospodarce otwartej
1.3.1. Mechanizm kursowy w warunkach niewymienialności i wymienialności walutowej
1.3.2. Kurs jako parametr decyzyjny w gospodarce rynkowej
1.4. Konsekwencje zmian kursu walutowego
1.5. Teoria optymalnego obszaru walutowego
1.6. Szoki asymetryczne
1.7. Reżim kursowy w Polsce w latach 1990–2011
1.7.1. Sztywny kurs złotego wobec walut obcych
1.7.2. ,,Pełzająca dewaluacja’’ złotego
1.7.3. Kierowany kurs płynny
1.7.4. Kurs płynny
1.7.5. Przygotowania do przystąpienia do ERM II
1.7.5.1. Korelacja kursu złotego z euro i dolarem amerykańskim
1.7.5.2. Struktura polskiego rynku walutowego
1.7.6. Uwarunkowania zmienności polityki kursowej w Polsce
1.8. Podsumowanie

 

2. Uwarunkowania wymiany handlowej Polski w latach 2000–2010 — wybrane zagadnienia (Iwona Maciejczyk-Bujnowicz)
2.1. Wprowadzenie
2.2. Uwarunkowania handlu zagranicznego Polski w okresie 2000–2010
2.2.1. Eksport Polski w latach 2000–2010
2.2.2. Import Polski w latach 2000–2010 .
2.3 Struktura geograficzna obrotów handlu zagranicznego Polski w latach 2000–2010
2.4. Struktura towarowa wymiany handlowej Polski według klasyfikacji SITC w latach 2000–2010
2.5. Kursowe i cenowo-kosztowe uwarunkowania eksportu w latach 2000–2010
2.5.1 Konkurencyjność cenowa eksportu Polski do UE w latach 2000–2010
2.5.2. Konkurencyjność kosztowa polskiego eksportu w latach 2000–2010
2.6. Konkurencyjność cenowo-kosztowa importu do Polski w latach 2000–2010
2.7. Internacjonalizacja przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej
2.7.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
2.7.2. Rola MSP w handlu zagranicznym Polski .
2.7.2.1. Eksporterzy wyspecjalizowani i niewyspecjalizowani
2.7.2.2. Eksporterzy z udziałem i bez udziału kapitału zagranicznego
2.7.3. Analiza skłonności przedsiębiorstw do eksportu
2.8. Podsumowanie

 

3. Kurs walutowy i handel zagraniczny Polski—analiza ekonometryczna (Piotr Wdowiński)
3.1. Wprowadzenie
3.2. Praktyka modelowania handlu zagranicznego
3.3. Analiza eksportu przedsiębiorstw w ujęciu przekrojowo-czasowym w latach 2002–2009
3.3.1. Wyniki estymacji
3.3.2. Wnioski
3.4. Makroekonometryczny model kwartalny — analiza symulacyjna
3.4.1. Wprowadzenie
3.4.2. Dane statystyczne
3.4.3. Specyfikacja
3.4.4. Estymacja
3.4.5. Podsumowanie wyników estymacji
3.4.6. Symulacja
3.4.7. Wnioski z analiz symulacyjnych
3.5. Podsumowanie

 

4. Badanie uwarunkowań działalności eksportowej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się relacji kursu złotego do euro (Janusz Bilski, Małgorzata Janicka)
4.1. Cel i zakres badania ankietowego
4.2. Charakterystyka przedsiębiorstw objętych badaniem
4.3. Wyniki badania w podziale na małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
4.3.1. Kierunki eksportu przedsiębiorstw
4.3.2. Obroty firm pochodzące z eksportu, waluta rozliczania transakcji i czynniki wpływające na wolumen eksportu

4.3.3. Zmienność kursu walutowego a wolumen eksportu
4.4. Wyniki przeprowadzonej ankiety w podziale na przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
4.4.1. Kierunki eksportu przedsiębiorstw
4.4.2. Obroty firm pochodzące z eksportu, waluta rozliczania transakcji i czynniki wpływające na wolumen eksportu

4.4.3. Zmienność kursu walutowego a wolumen eksportu
4.5. Zmienność wolumenu eksportu w kontekście udziału obrotów firm pochodzących z działalności eksportowej
4.6. Podsumowanie

 

Bibliografia

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł