Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Współpraca i integracja gospodarcza Azji Wschodniej. Studium teoretyczno-empiryczne

Katarzyna A. Nawrot
ISBN: 978-83-208-2404-9
Liczba stron: 452
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: twarda
Format: B5
69.90 zł
59.42
Najniższa cena z 30 dni: 59.42
liczba egzemplarzy:

Monografia Współpraca i integracja Azji Wschodniej. Studium teoretyczno-empiryczne jest poświęcona interesującemu zagadnieniu. Gospodarki państw Azji Wschodniej mają bowiem duże znaczenie dla świata, w tym dla Europy i Polski. Współpraca i integracja w tym regionie może wzmacniać lub osłabiać połączenie regionu ze światem. Praca K. Nawrot wpisuje się w obszerną literaturę dotyczącą różnych aspektów funkcjonowania gospodarek tamtego regionu i może być interesującą lekturą zarówno dla ekonomistów, jak i dla osób zainteresowanych interdyscyplinarną problematyką azjatycką.  

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Elżbiety Czarny


Monografia dotyczy ważnego tematu, który został przedstawiony kompetentnie. Praca jest bardzo obszerna i obejmuje bardzo szeroki zakres problemów, w dużej mierze nie występujących w innych publikacjach o tej tematyce. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo rozbudowana analiza empiryczna wykonana przy użyciu różnych metod i wskaźników i obejmująca długi przedział czasowy. Tego typu analizy nie spotkałam w innych publikacjach tematycznych. Autorka jest bardzo kompetentną badaczką, zajmującą się od wielu lat analizą sytuacji Azji Wschodniej, ma dużą wiedzę w tej tematyce. Praca może być przydatna dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką Azji Wschodniej, w tym studentów i pracowników naukowych.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej

Wstęp
 
CZĘŚĆ I 
Współpraca i integracja gospodarcza – ujęcie teoretyczne 
 
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy procesu regionalnej integracji gospodarczej 
1.1. Współpraca gospodarcza, integracja, regionalizm, regionalizacja – próba konceptualizacji i systematyzacji pojęć 
1.2. Formy, etapy i teorie integracji gospodarczej 
1.3. Uwagi końcowe 
 
Rozdział 2. Skutki utworzenia regionalnych porozumień o współpracy 
oraz metody ich kwantyfikacji 
2.1. Analiza wskaźnikowa strumieni handlu w ocenie efektów regionalnych porozumień o współpracy 
2.1.1. Wskaźniki współzależności handlu 
2.1.2. Wskaźniki komplementarności struktur 
2.1.3. Ocena pozycji konkurencyjnej w handlu międzynarodowym 
2.1.4. Wskaźniki handlu wewnątrzgałęziowego 
2.2. Efekty kreacji i przesunięcia handlu 
2.3. Zastosowanie modeli równowagi cząstkowej i ogólnej w analizie symulacji efektów regionalnych porozumień o współpracy 
2.4. Modele grawitacji w badaniu efektów regionalnych porozumień o współpracy 
2.5. Uwagi końcowe 
 
Rozdział 3. Przesłanki teoretyczne i empiryczne współpracy i integracji gospodarczej w Azji Wschodniej 
3.1. Teoretyczne nurty ekonomii rozwoju a procesy rozwojowe w Azji Wschodniej 
3.2. Globalizacja i regionalizacja a charakter i kierunki współpracy 
i integracji gospodarczej Azji Wschodniej 
3.3. Zmiany we współpracy i zarządzaniu regionalnym w kontekście ewolucji roli Chin i Japonii na rynkach wschodnioazjatyckich 
3.4. Współpraca regionalna i globalna w Azji Wschodniej w perspektywie koncepcji dóbr publicznych 
3.5. Przegląd badań empirycznych dotyczących procesów współpracy i integracji gospodarczej w Azji Wschodniej 
3.6. Uwagi końcowe 
 
CZĘŚĆ II 
Potencjał i dynamika rozwojowa regionu Azji Wschodniej 
 
Rozdział 4. Charakterystyka i granice regionu, potencjał demograficzny i system kulturowy Azji Wschodniej 
4.1. Granice regionu 
4.2. Potencjał demograficzny 
4.3. System kulturowy 
4.3.1. Wymiar historyczny 
4.3.2. Wymiar etnolingwistyczny 
4.3.3. Wymiar religijny 
4.3.4. Znaczenie konfucjanizmu 
4.4. Uwagi końcowe 
 
Rozdział 5. Potencjał gospodarczy i charakter procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego w Azji Wschodniej 
5.1. Potencjał gospodarczy 
5.2. Dynamika i charakter uprzemysłowienia 
5.3. Skutki kryzysu finansowego 2008–2009 dla gospodarek wschodnioazjatyckich 
5.4. Potencjał innowacyjny i konkurencyjność 
5.5. Uwagi końcowe 
 
CZĘŚĆ III 
Ewolucja współpracy i integracji gospodarczej w Azji Wschodniej 
 
Rozdział 6. Ewolucja procesów integracyjnych w Azji Wschodniej – ujęcie historyczne 
6.1. Geneza procesów integracyjnych w Azji Wschodniej 
6.2. ASEAN – Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej 
jako kluczowe ugrupowanie integracyjne Azji Wschodniej 
6.2.1. Geneza ASEAN 
6.2.2. Struktura i funkcjonowanie ASEAN 
6.2.3. Ewolucja działalności ASEAN 
6.2.4. W kierunku Wspólnoty ASEAN 
6.3. Początki współczesnych struktur współpracy w Azji Wschodniej 
6.4. Uwagi końcowe 
 
Rozdział 7. Ewolucja współpracy i integracji gospodarczej Azji Wschodniej – ujęcie instytucjonalne 
7.1. Multilateralne struktury współpracy w Azji Wschodniej 
7.2. Subregionalne formy współpracy w Azji Wschodniej 
7.3. Regionalizm handlowy w Azji Wschodniej 
7.4. Uwagi końcowe 
 
Rozdział 8. Międzynarodowy podział pracy w Azji Wschodniej – ujęcie realne 
8.1. Pozycja krajów Azji Wschodniej w międzynarodowym 
podziale pracy 
8.2. Otwartość Azji Wschodniej na handel międzynarodowy
8.3. Struktura handlu w Azji Wschodniej 
8.3.1. Struktura geograficzna handlu 
8.3.2. Struktura branżowa handlu  
8.4. Ewolucja podziału pracy w Azji Wschodniej 
8.5. Miejsce i udział krajów Azji Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości 
8.6. Uwagi końcowe 
 
Rozdział 9. Charakter regionalnej wymiany handlowej w Azji Wschodniej – ujęcie empiryczne 
9.1. Handel wewnątrzregionalny w Azji Wschodniej 
9.2. Intensywność wymiany handlowej w Azji Wschodniej 
9.3. Koncentracja handlu w Azji Wschodniej 
9.4. Podobieństwo handlu w Azji Wschodniej 
9.5. Konkurencyjność eksportu w wymianie handlowej Azji Wschodniej 
9.6. Kompleksowość handlu w Azji Wschodniej 
9.7. Handel wewnątrzgałęziowy w Azji Wschodniej 
9.8. Kreacja i przesunięcie handlu w Azji Wschodniej 
9.8.1. Kreacja handlu 
9.8.2. Przesunięcie handlu 
9.9. Uwagi końcowe 
 
Rozdział 10. Wpływ współpracy i integracji gospodarczej na wymianę handlową 
krajów Azji Wschodniej – ujęcie modelowe 
10.1. Metoda badawcza i specyfikacja zmiennych 
10.2. Źródła danych statystycznych 
10.3. Wyniki estymacji modeli grawitacji 
10.4. Uwagi końcowe 
 
Zakończenie 
Bibliografia 
Aneks 
Wykaz wybranych skrótów 
Spis tabel 
Spis rysunków  
Katarzyna A. Nawrot
Katarzyna A. Nawrot

Katarzyna Anna Nawrot – doktor nauk ekonomicznych, autorka, współautorka, redaktor monografii, podręczników i innych publikacji naukowych, m.in. The Rise of Megacities. Challenges, Opportunities and Unique Characteristics (World Scientific, London 2018); Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017); Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej. Przyczynek do ekonomii rozwoju (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014); Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008; 2011).

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł