Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zmiany wywołane pandemią COVID-19 w sektorze MŚP i ich wpływ na realizację procesów biznesowych

Marian Gorynia, Joanna Kuczewska
ISBN: 978-83-208-2594-7
Liczba stron: 106
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5

Autorzy podjęli w książce aktualną i ważną tematykę, ponieważ pandemia COVID-19 wywołała globalny szok gospodarczy, w bezprecedensowy sposób wpływając na spowolnienie globalizacji (slowbalisation), reorganizację globalnych łańcuchów wartości, spadek światowych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), ale także przyspieszenie transformacji cyfrowej. Wpływ pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń na gospodarkę jest silny i wielowymiarowy, a analiza tego wpływu może pomóc zrozumieć, jak firmy mogą adaptować się do nagłych zmian w otoczeniu i jakie strategie są najskuteczniejsze w obliczu niepewności. Dużą wartością książki jest to, że przeprowadzone badania umożliwiły identyfikację aspektów, które należy uwzględnić przy formułowaniu rekomendacji dla polskich MŚP w kontekście zmian otoczenia biznesowego wywołanych skutkami pandemii COVID-19. Opracowanie łączy dobrze dobrane źródła literaturowe z praktyczną orientacją i jest udanym przykładem pracy spełniającej standardy akademickie, która jednocześnie może być interesująca dla praktyków. Książka w warstwie normatywno-postulatywnej zawiera rekomendacje i zalecenia dla polskich MŚP, akcentując jednocześnie potrzebę indywidualizacji i elastyczności w dobieraniu kierunku działania adekwatnego dla konkretnego przedsiębiorstwa. Analizy zawarte w książce mogą być pomocne także dla decydentów w formułowaniu polityk i strategii mających na celu wzmacnianie odporności gospodarczej.

Z recenzji dr. hab. Arkadiusza Michała Kowalskiego, 
prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Plik książki do pobrania

 

Przedmowa

Wstęp
 

Część I. Identyfikacja i opis zmian w otoczeniu biznesowym polskich MŚP w wyniku pandemii COVID-19
 

1. Kryteria identyfikacji zmian wprowadzonych w działaniach przedsiębiorstw w wyniku pandemii COVID-19
 

2. Lista zidentyfikowanych zmian
2.1. Kontekst makrootoczenia
2.2. Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie rynków
2.3. Wpływ lockdownów oraz restrykcji na funkcjonowanie poszczególnych branż
2.4. Wpływ COVID-19 na internacjonalizację oraz reorganizację globalnych łańcuchów wartości (GVC) 
2.5. Przyspieszenie procesu transformacji cyfrowej
2.6. Zmiana zachowań konsumentów
2.7. Kwestie płynności finansowej, odporność start-upów i fenomen firm zombie
 

Część II . Opis wpływu zidentyfikowanych zmian na procesy biznesowe w przedsiębiorstwach
 

3. Przyporządkowanie zmiany do procesu biznesowego i określenie konsekwencji zmian
3.1. Proces zamówień i dostaw
3.2. Proces produkcji oraz proces projektowania i świadczenia usług
3.3. Proces sprzedaży i marketingu
3.4. Proces dystrybucji
3.5. Proces obsługi posprzedażowej
3.6. Proces zarządzania zasobami ludzkimi
3.7. Proces zarządzania strategicznego

4. Autorska ocena poprawności zmian w zakresie procesów biznesowych

5. Rekomendacja dotycząca dalszego rozwoju wprowadzonych zmian

Zakończenie

Bibliografia

Streszczenie

Summary

 

Marian Gorynia

Marian Gorynia – profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Gospodarki Międzynarodowej. Specjalizuje się w problematyce obejmującej konkurencyjność przedsiębiorstwa, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, strategie inwestorów zagranicznych w Polsce, ekspansję firm polskich na rynki międzynarodowe, mezoekonomię, politykę wspierania konkurencyjności, a także metodologię i filozofię nauk ekonomicznych. Autor licznych publikacji z zakresu wskazanej problematyki badawczej. Publikuje intensywnie w renomowanych czasopismach i znanych wydawnictwach. W latach 2008–2016 rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członek EIBA (European International Business Academy) i AIB (Academy of International Business). Członek (w latach 2011–2013, 2017–2020) i wiceprzewodniczący (w latach 2017–2020) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Członek i wiceprzewodniczący Rady Doskonałości Naukowej w kadencjach 2019–2023 i 2023–2027. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (od 2003 r.). Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (2019 r.) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2023 r.). Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. 

Joanna Kuczewska

Joanna Kuczewska – doktor habilitowany na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, profesor uczelni, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Finansów i Bankowości. Specjalizuje się w problematyce obejmującej ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, wykorzystanie benchmarkingu, efekty współpracy w klastrach, zarządzanie projektami, ekonomię integracji europejskiej oraz zarządzanie międzynarodowe. Członkini zespołu licznych projektów naukowo-badawczych realizowanych w Katedrze Ekonomiki Integracji Europejskiej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Kierowniczka ogólnopolskiego projektu aplikacyjnego  współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). Autorka raportów ewaluacyjnych projektów finansowanych ze środków UE. Współpracowniczka i członkini zespołów projektowych w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w zespole benchmarkingu klastrów. 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł