Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie

Wiktor Gabrusewicz
ISBN: 978-83-208-2086-7
Liczba stron: 376
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
Zapytaj

Znajomość narzędzi i metod analizy finansowej jest niezbędna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarówno przy ocenie efektywności dokonań, jak i przy trafnym podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa. Zakres przedmiotowy niniejszej książki obejmuje cztery najważniejsze obszary analizy finansowej, czyli:

 

• teoretyczno-merytoryczne podstawy analizy finansowej,

 

• metody i narzędzia analizy zasobów majątkowych i kapitałowych oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych w wymiarze bezwzględnym,

 

• analizę wskaźnikową obejmującą analizę rentowności, płynności finansowej, zadłużenia i sprawności działalności przedsiębiorstwa,

 

• ocenę zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju.

 

W książce ukazano analizę finansową w ujęciu retro- i prospektywnym. Połączono więc ocenę przeszłości z przyszłością przedsiębiorstwa.
Książka ma w dużej mierze charakter autorski. Powstała na podstawie obszernej literatury i doświadczeń praktycznych autora. Jest napisana przystępnym językiem, zawiera wiele przykładów z praktyki. Jest adresowana do studentów uczelni ekonomicznych, analityków finansowych, menedżerów, księgowych i biegłych rewidentów.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1
Istota i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1.1. Analiza finansowa w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa
1.2. Istota analizy finansowej
1.3. Przedmiot i zakres analizy finansowej
1.4. Rodzaje analizy finansowej
1.5. Materiały źródłowe oraz formy prezentacji wyników analizy

 

Rozdział 2
Metodyczne aspekty analizy finansowej

2.1. Istota i znaczenie metod badawczych w analizie finansowej
2.2. Podział metod analizy finansowej
2.3. Metody ogólne i specyficzne
2.4. Metody indukcji i dedukcji
2.5. Metody badań wstępnych
2.6. Metody badań pogłębionych

 

Rozdział 3
Analiza zasobów majątkowych

3.1. Zasoby majątkowe i ich znaczenie w przedsiębiorstwie
3.2. Cele i zakres analizy sytuacji majątkowej
3.3. Wstępna analiza zasobów majątkowych
3.4. Szczegółowa analiza zasobów majątkowych
3.4.1. Analiza środków trwałych
3.4.2. Analiza zapasów
3.4.3. Analiza należności handlowych
3.4.4. Analiza środków pieniężnych

 

Rozdział 4
Analiza zasobów kapitałowych

4.1. Cele i zakres analizy kapitałów
4.2. Istota i klasyfikacja kapitałów
4.3. Analiza wielkości i zmian kapitałów
4.4. Analiza struktury kapitałów
4.4.1. Struktura kapitału i czynniki ją kształtujące
4.4.2. Wstępna analiza struktury kapitałów
4.4.3. Analiza kapitału własnego
4.4.4. Analiza kapitałów obcych
4.5. Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej
4.6. Ustalenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
4.7. Wpływ struktury kapitałów na rentowność kapitału własnego
4.8. Analiza kosztu kapitałów

 

Rozdział 5
Analiza przychodów ze sprzedaży

5.1. Istota i cele analizy przychodów ze sprzedaży
5.2. Analiza wielkości i dynamiki przychodów ze sprzedaży
5.3. Analiza przyczynowa zmian przychodów ze sprzedaży
5.4. Analiza struktury przychodów ze sprzedaży
5.5. Możliwości zwiększenia przychodów ze sprzedaży

 

Rozdział 6
Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa

6.1. Istota, cel i zadania analizy kosztów
6.2. Analityczna klasyfikacja kosztów całkowitych
6.3. Wstępna analiza kosztów
6.3.1. Zarys wstępnej analizy kosztów
6.3.2. Analiza kosztów w układzie rodzajowym
6.3.3. Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym
6.4. Szczegółowa analiza kosztów bezpośrednich
6.4.1. Analiza kosztów materiałów bezpośrednich
6.4.2. Analiza kosztów płac bezpośrednich
6.5. Analiza kosztów pośrednich
6.5.1. Ogólna analiza kosztów pośrednich
6.5.2. Analiza kosztów wydziałowych
6.5.3. Analiza kosztów ogólnozakładowych
6.5.4. Analiza kosztów sprzedaży
6.6. Analiza kosztu jednostkowego

 

Rozdział 7
Analiza wyniku finansowego

7.1. Wynik finansowy miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa
7.2. Podstawy metodyczne analizy zysku
7.3. Analiza porównawcza zysku
7.4. Analiza przyczynowa zysku

 

Rozdział 8
Analiza rentowności

8.1. Rentowność jako podstawowy obszar analizy wskaźnikowej
8.2. Istota i znaczenie analizy rentowności
8.3. Analiza rentowności sprzedaży
8.4. Analiza rentowności majątku
8.5. Analiza rentowności kapitału własnego
8.6. Ocena wskaźników rynku kapitałowego

 

Rozdział 9
Analiza płynności finansowej

9.1. Istota płynności finansowej
9.2. Czynniki kształtujące płynność finansową
9.3. Statyczne metody analizy płynności finansowej
9.4. Dynamiczne metody analizy płynności finansowej

 

Rozdział 10
Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa

10.1. Cele analizy zadłużenia
10.2. Analiza poziomu zadłużenia
10.3. Analiza wypłacalności przedsiębiorstwa

 

Rozdział 11
Analiza sprawności działalności przedsiębiorstwa

11.1. Analiza obrotowości majątku
11.2. Analiza obrotowości zapasów
11.3. Analiza rotacji należności
11.4. Analiza okresu spłaty zobowiązań
11.5. Analiza cyklu środków pieniężnych

 

Rozdział 12
O cena zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju

12.1. Zdolność do rozwoju przedsiębiorstwa i jej determinanty
12.2. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
12.3. Analiza zasobów przedsiębiorstwa
12.4. Syntetyczna ocena zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju

 

Bibliografia

Wiktor Gabrusewicz
Wiktor Gabrusewicz

Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do 2012 r., Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o. WLKP, Członek Zarządu Głównego SKwP, biegły rewident. Zainteresowania badawcze: rachunkowość finansowa i zarządcza, rewizja finansowa. Łączy teorię z praktyką rachunkowości. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek oraz wielu artykułów z rachunkowości i analizy finansowej. 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy