Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Finanse zrównoważone. ESG – Przedsiębiorstwa – Sektor finansowy

Redakcja naukowa Małgorzata Janicka, Tomasz Miziołek
ISBN: 978-83-208-2510-7
Liczba stron: 316
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90 zł
67.92
Najniższa cena z 30 dni: 67.92
liczba egzemplarzy:

Wymogi zrównoważonej transformacji, którą można uznać za wyzwanie naszych czasów, dotyczą wszystkich podmiotów i sektorów gospodarczych działających w skali zarówno makro-, jak i mikroekonomicznej, w wymiarze zarówno krajowym, jak i globalnym. Tematyka „zrównoważenia” (sustainability) funkcjonuje w przestrzeni publicznej od lat, większość istniejących opracowań koncentruje się jednak na problematyce zielonych finansów i na kwestiach środowiskowych. Szczególnie dotkliwa luka informacyjna odnosi się do  – przez lata niedocenianej – roli  finansów w zrównoważonym rozwoju. Bez sektora finansowego rozumiejącego wyzwania zrównoważonego rozwoju i działającego na jego rzecz trudno wyobrazić sobie zrównoważoną transformację gospodarczą. 

Prezentowana publikacja kompleksowo wypełnia istotną lukę informacyjną, systematyzuje i poszerza wiedzę w obszarze zrównoważonych finansów w odniesieniu do zarówno ESG, jak i przedsiębiorstw oraz sektora finansowego. Monografia adresowana jest do szeroko pojętego sektora biznesowego (przedsiębiorstw i instytucji finansowych), a także środowiska naukowego (wykładowców i studentów). Autorzy monografii są pracownikami Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.  

 

Przedmowa
Wstęp

Część I. ESG – czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze

Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki finansów zrównoważonych
Małgorzata Janicka
1.1. Finanse zrównoważone a zrównoważony rozwój
1.2. Definicja finansów zrównoważonych
1.3. ESG – czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze w kontekście finansów zrównoważonych
1.4. Finanse zrównoważone w ujęciu mikro- i makroekonomicznym
1.5. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2. Finanse zrównoważone w ujęciu globalnym
Małgorzata Janicka, Artur Sajnóg
2.1. Potrzeby informacyjne globalnego rynku finansowego
2.2. Polityka Unii Europejskiej wobec finansów zrównoważonych
2.3. Międzynarodowe regulacje rachunkowości a finanse zrównoważone
2.4. Konwergencja raportowania finansowego i niefinansowego
2.5. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 3. Znaczenie scoringów ESG na międzynarodowym rynku finansowym
Marcin Złoty
3.1. Scoring ESG – istota, cechy charakterystyczne, różnice między scoringiem a ratingiem
3.2. Metody sporządzania scoringów ESG
3.3. Rynek podmiotów dostarczających dane i tworzących scoringi ESG
3.4. Charakterystyka wybranych podmiotów opracowujących scoringi ESG
3.4.1. S&P Global
3.4.2. MSCI
3.4.3. Sustainalytics
3.5. Scoringi ESG – szanse i zagrożenia dla spółek giełdowych
3.5.1. Szanse
3.5.2. Zagrożenia
3.6. Rola scoringów ESG w gospodarce międzynarodowej
3.7. Podsumowanie
Bibliografia

Część II. Przedsiębiorstwa

Rozdział 4. Jakość raportowania informacji niefinansowych z obszaru ESG
Artur Sajnóg
4.1. Cechy jakościowe informacji niefinansowych
4.2. Metodyka raportowania ESG
4.3. Praktyka raportowania zrównoważonego rozwoju w skali globalnej
4.4. Raportowanie wskaźników ESG w krajach członkowskich Unii Europejskiej
4.5. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 5. Zrównoważony zysk – perspektywa europejskich spółek giełdowych
Tomasz Sosnowski
5.1. Zrównoważone zyski jako cecha jakości sprawozdawczości finansowej
5.2. Imperatyw maksymalizacji wyników krótkookresowych i jego konsekwencje
5.3. Zrównoważone zyski spółek na publicznym rynku papierów wartościowych w Europie – ocena empiryczna
5.4. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 6. Zrównoważona dywidenda – istota pojęcia w trójwymiarowej koncepcji analitycznej
Aleksandra Pieloch-Babiarz
6.1. Istota zrównoważonej dywidendy i wymiary jej badań
6.2. Zrównoważona dywidenda a wybrane indeksy giełdowe europejskich „arystokratów” dywidendowych – ocena empiryczna
6.3. Wypłata zrównoważonej dywidendy przez największe spółki giełdowe z krajów członkowskich Unii Europejskiej – rezultaty badań empirycznych
6.4. Podsumowanie
Bibliografia

Część III. Sektor finansowy

Rozdział 7. Zrównoważona bankowość – stan obecny i perspektywy rozwoju
Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
7.1. Ramy zarządzania ryzykiem ESG w bankach
7.2. Integracja ryzyka ESG i zrównoważonej bankowości
7.2.1. Ryzyko środowiskowe i zarządzanie nim w bankach
7.2.2. Zarządzanie czynnikiem społecznym w bankach w ramach ryzyka ESG
7.2.3. Ład korporacyjny i zarządzanie wewnątrz banków
7.3. Rola Europejskiego Nadzoru Bankowego w zarządzaniu ryzykiem ESG w bankach
7.4. Produkty oferowane przez banki związane ze zrównoważonym rozwojem
7.5. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 8. Fundusze zrównoważone
Tomasz Miziołek
8.1. Zrównoważone inwestowanie i fundusze zrównoważone – definicje i klasyfikacje
8.2. Fundusze zrównoważone na świecie
8.2.1. Liczba funduszy
8.2.2. Aktywa funduszy
8.2.3. Napływ netto kapitału do funduszy
8.3. Fundusze zrównoważone w Europie
8.4. Wyniki inwestycyjne funduszy zrównoważonych
8.5. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 9. Zrównoważony portfel inwestycyjny, czyli inwestowanie odpowiedzialne społecznie a rentowność
Ewa Feder-Sempach
9.1. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie – kryteria z zakresu ESG
9.2. Zrównoważone giełdy papierów wartościowych
9.3. Wykluczenie akcji grzechu w ramach inwestowania odpowiedzialnego społecznie
9.4. Inwestowanie zaangażowane społecznie i inwestowanie filantropijne
9.5. Zrównoważony model wyceny aktywów kapitałowych (S-CAMP)
9.6. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 10. Akcyjne indeksy ESG
Tomasz Wiśniewski
10.1. Zasady konstrukcji indeksów ESG
10.2. Najważniejsze akcyjne indeksy ESG na świecie
10.2.1. Akcyjne indeksy ESG rodziny Dow Jones
10.2.2. Akcyjne indeksy ESG rodziny FTSE Russell
10.2.3. Akcyjne indeksy ESG rodziny MSCI
10.3. Akcyjne indeksy ESG rynku polskiego
10.3.1. RESPECT Index
10.3.2. Indeks WIG-ESG
10.4. Wpływ indeksów i danych ESG na funkcjonowanie rynków kapitałowych
10.5. Nowe trendy na rynku akcyjnych indeksów ESG
10.6. Podsumowanie
Bibliografia

Zakończenie

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł