Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Finanse zrównoważone. Rozwój. Ryzyko. Rynek

Magdalena Zioło
ISBN: 978-83-208-2406-3
Liczba stron: 248
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa-Szczecin
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Monografia jest jedną z pierwszych na rynku wydawniczym, które w sposób kompleksowy podejmują problematykę finansów zrównoważonych z perspektywy rynków, instytucji, ryzyka oraz powiązań między kategoriami rozwoju zrównoważonego, zrównoważonej adaptacji oraz finansów zrównoważonych. Oryginalne podejście zaprezentowane w opracowaniu wyraża się m.in. w: usystematyzowaniu pojęć i kategorii z zakresu finansów zrównoważonych, kompleksowej klasyfikacji subdyscyplin finansów zrównoważonych oraz propozycji koncepcji zrównoważonych systemów finansowych, propozycji scenariuszy rozwoju finansów zrównoważonych oraz nowatorskim spojrzeniu na rolę finansów w zapewnianiu efektywnego finansowania rozwoju zrównoważonego.


Monografia jest efektem badań prowadzonych w ramach grantu NCN, OPUS 13 nt. Finansowanie rozwoju zrównoważonego. Determinanty-Efektywność-Modelowanie . Wyniki badań oraz rozważania przedstawione w opracowaniu dedykowane są wszystkim osobom, które naukowo i zawodowo interesują się problematyką finansów w aspekcie wyzwań i konieczności dostosowania do potrzeb zrównoważonego rozwoju. 

 

 WSTĘP

 
ROZDZIAŁ 1. FINANSE A ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY
1.1. Finanse wobec ryzyka czynników niefinansowych
1.2. Potrzeba dostosowania finansów do wymogów zrównoważonego rozwoju. W kierunku nowego paradygmatu finansów
1.3. Finanse zrównoważone jako subdyscyplina nauki o finansach
1.4. Klasyfikacja finansów zrównoważonych w aspekcie efektów zewnętrznych i celów zrównoważonego rozwoju
1.5. Finanse a sustainability. Przegląd dorobku i luki badawcze
 
ROZDZIAŁ 2. INICJATYWY I DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU FINANSÓW ZRÓWNOWAŻONYCH
2.1. Zasady równikowe (Equator Principles)
2.2. Inicjatywa Finansująca Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme Finance Initiative − UNEP FI)
2.3. Deklaracja Collevecchio (Collevecchio Declaration)
2.4. Plan Komisji Europejskiej dotyczący systemu finansowego wspierającego działania UE na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju (European Union Action Plan for Sustainable Finance)
2.5. Finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego (European Commission Action Plan on Financing Sustainable Growth)
 
ROZDZIAŁ 3. INWESTYCJE A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
3.1. Koncepcja odpowiedzialnego inwestowania i jej uwarunkowania rozwojowe
3.2. Mechanizm i zasady odpowiedzialnego inwestowania
3.3. Metody, narzędzia i sposoby wykorzystywane w odpowiedzialnym inwestowaniu
3.4. Zarządzanie zrównoważonymi projektami
3.5. Metody i techniki oceny zrównoważonych projektów inwestycyjnych
 
ROZDZIAŁ 4. FINANSE PUBLICZNE A ROLA PAŃSTWA W ZAPEWNIANIU ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
4.1. Instrumenty fiskalne na rzecz realizacji celów środowiskowych
4.2. Finanse publiczne wobec problemu wykluczenia społecznego, nierówności i ubóstwa
4.3. Zrównoważone zarządzanie finansami publicznym
4.4. Zrównoważone zamówienia i inwestycje publiczne
4.5. Pozostałe działania państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju i jego finansowania
 
ROZDZIAŁ 5. ZRÓWNOWAŻONY SEKTOR BANKOWO-FINANSOWY
5.1. Ryzyko ESG w decyzjach instytucji finansowych
5.2. Sektor bankowy wobec wyzwań społecznych i środowiskowych
5.3. Odpowiedź sektora ubezpieczeń na wyzwania związane z rozwojem zrównoważonym
5.4. Zrównoważone finansowanie alternatywne
5.5. Rynek kapitałowy na rzecz zrównoważonego rozwoju
 
ROZDZIAŁ 6. ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM FINANSOWY
6.1. System finansowy jako element sfery finansowej
6.2. Czynniki implikujące zmiany i ich konsekwencje dla systemu finansowego w kontekście rozwoju zrównoważonego
6.3. Zrównoważony publiczny system finansowy
6.4. Zrównoważony rynkowy system finansowy
6.5. Wyzwania i rekomendacje dla zrównoważonego publicznego i rynkowego systemu finansowego
 
ROZDZIAŁ 7. FINANSE WOBEC ZRÓWNOWAŻONEJ ADAPTACJI I PROCESÓW DOSTOSOWAWCZYCH DO FINANSOWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – PODEJŚCIE SCENARIUSZOWE
7.1. Koncepcja zrównoważonej adaptacji
7.2. Związki pomiędzy finansami a zrównoważoną adaptacją i rozwojem zrównoważonym
7.3. Działania dostosowawcze wspomagające zrównoważoną adaptację i rozwój zrównoważony – perspektywa instytucji finansowych
7.4. Wpływ instytucji finansowych na budowanie zrównoważonej wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonej adaptacji i rozwoju zrównoważonego
7.5. Scenariusze rozwoju finansów zrównoważonych wobec wyzwań zrównoważonej adaptacji oraz finansowania rozwoju zrównoważonego
 
ZAKOŃCZENIE 
 
BIBLIOGRAFIA 
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
Magdalena Zioło

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego (Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Zrównoważonych Finansów i Rynków Kapitałowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US), specjalistka z zakresu finansów, w szczególności z zakresu finansowania rozwoju zrównoważonego; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023, członek Komitetu Nauk o Finansach PAN na kadencję 2020-2023, członek Doradczego Komitetu Naukowego Rzecznika Finansowego; członek: zarządu krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Center of Fundamental and Applied Economic Studies (CSEFA). Zrealizowała stypendium Fundacji Dekaban-Liddle, University of Glasgow Adam Smith Business School oraz IMPAKT Asia, Erasmus Mundus, University of Finance and Economics, Ułan Bator, Mongolia. Odbyła liczne zagraniczne staże naukowo-dydaktyczne oraz pobyty studialne, m.in. w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i USA. Jest autorką licznych prac naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, głównie z dyscypliny finansów.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł