Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Finanse zrównoważone. Rozwój. Ryzyko. Rynek

Magdalena Zioło
ISBN: 978-83-208-2406-3
Liczba stron: 248
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa-Szczecin
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
liczba egzemplarzy:

Monografia jest jedną z pierwszych na rynku wydawniczym, które w sposób kompleksowy podejmują problematykę finansów zrównoważonych z perspektywy rynków, instytucji, ryzyka oraz powiązań między kategoriami rozwoju zrównoważonego, zrównoważonej adaptacji oraz finansów zrównoważonych. Oryginalne podejście zaprezentowane w opracowaniu wyraża się m.in. w: usystematyzowaniu pojęć i kategorii z zakresu finansów zrównoważonych, kompleksowej klasyfikacji subdyscyplin finansów zrównoważonych oraz propozycji koncepcji zrównoważonych systemów finansowych, propozycji scenariuszy rozwoju finansów zrównoważonych oraz nowatorskim spojrzeniu na rolę finansów w zapewnianiu efektywnego finansowania rozwoju zrównoważonego.


Monografia jest efektem badań prowadzonych w ramach grantu NCN, OPUS 13 nt. Finansowanie rozwoju zrównoważonego. Determinanty-Efektywność-Modelowanie . Wyniki badań oraz rozważania przedstawione w opracowaniu dedykowane są wszystkim osobom, które naukowo i zawodowo interesują się problematyką finansów w aspekcie wyzwań i konieczności dostosowania do potrzeb zrównoważonego rozwoju. 

 

 WSTĘP

 
ROZDZIAŁ 1. FINANSE A ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY
1.1. Finanse wobec ryzyka czynników niefinansowych
1.2. Potrzeba dostosowania finansów do wymogów zrównoważonego rozwoju. W kierunku nowego paradygmatu finansów
1.3. Finanse zrównoważone jako subdyscyplina nauki o finansach
1.4. Klasyfikacja finansów zrównoważonych w aspekcie efektów zewnętrznych i celów zrównoważonego rozwoju
1.5. Finanse a sustainability. Przegląd dorobku i luki badawcze
 
ROZDZIAŁ 2. INICJATYWY I DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU FINANSÓW ZRÓWNOWAŻONYCH
2.1. Zasady równikowe (Equator Principles)
2.2. Inicjatywa Finansująca Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme Finance Initiative − UNEP FI)
2.3. Deklaracja Collevecchio (Collevecchio Declaration)
2.4. Plan Komisji Europejskiej dotyczący systemu finansowego wspierającego działania UE na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju (European Union Action Plan for Sustainable Finance)
2.5. Finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego (European Commission Action Plan on Financing Sustainable Growth)
 
ROZDZIAŁ 3. INWESTYCJE A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
3.1. Koncepcja odpowiedzialnego inwestowania i jej uwarunkowania rozwojowe
3.2. Mechanizm i zasady odpowiedzialnego inwestowania
3.3. Metody, narzędzia i sposoby wykorzystywane w odpowiedzialnym inwestowaniu
3.4. Zarządzanie zrównoważonymi projektami
3.5. Metody i techniki oceny zrównoważonych projektów inwestycyjnych
 
ROZDZIAŁ 4. FINANSE PUBLICZNE A ROLA PAŃSTWA W ZAPEWNIANIU ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
4.1. Instrumenty fiskalne na rzecz realizacji celów środowiskowych
4.2. Finanse publiczne wobec problemu wykluczenia społecznego, nierówności i ubóstwa
4.3. Zrównoważone zarządzanie finansami publicznym
4.4. Zrównoważone zamówienia i inwestycje publiczne
4.5. Pozostałe działania państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju i jego finansowania
 
ROZDZIAŁ 5. ZRÓWNOWAŻONY SEKTOR BANKOWO-FINANSOWY
5.1. Ryzyko ESG w decyzjach instytucji finansowych
5.2. Sektor bankowy wobec wyzwań społecznych i środowiskowych
5.3. Odpowiedź sektora ubezpieczeń na wyzwania związane z rozwojem zrównoważonym
5.4. Zrównoważone finansowanie alternatywne
5.5. Rynek kapitałowy na rzecz zrównoważonego rozwoju
 
ROZDZIAŁ 6. ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM FINANSOWY
6.1. System finansowy jako element sfery finansowej
6.2. Czynniki implikujące zmiany i ich konsekwencje dla systemu finansowego w kontekście rozwoju zrównoważonego
6.3. Zrównoważony publiczny system finansowy
6.4. Zrównoważony rynkowy system finansowy
6.5. Wyzwania i rekomendacje dla zrównoważonego publicznego i rynkowego systemu finansowego
 
ROZDZIAŁ 7. FINANSE WOBEC ZRÓWNOWAŻONEJ ADAPTACJI I PROCESÓW DOSTOSOWAWCZYCH DO FINANSOWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – PODEJŚCIE SCENARIUSZOWE
7.1. Koncepcja zrównoważonej adaptacji
7.2. Związki pomiędzy finansami a zrównoważoną adaptacją i rozwojem zrównoważonym
7.3. Działania dostosowawcze wspomagające zrównoważoną adaptację i rozwój zrównoważony – perspektywa instytucji finansowych
7.4. Wpływ instytucji finansowych na budowanie zrównoważonej wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonej adaptacji i rozwoju zrównoważonego
7.5. Scenariusze rozwoju finansów zrównoważonych wobec wyzwań zrównoważonej adaptacji oraz finansowania rozwoju zrównoważonego
 
ZAKOŃCZENIE 
 
BIBLIOGRAFIA 
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
Magdalena Zioło

Magdalena Zioło, dr hab., prof. US, (Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Zrównoważonych Finansów i Rynków Kapitałowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego). Specjalistka z zakresu finansów, w szczególności z zakresu finansowania rozwoju zrównoważonego. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023, Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN na kadencję 2020-2023, Członek Doradczego Komitetu Naukowego Rzecznika Finansowego,  Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Szczecinie. Członkini: zarządu krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Center of Fundamental and Applied Economic Studies (CSEFA) i redakcji czasopisma „Finanse” Komitetu Nauk o Finansach PAN. Zrealizowała stypendium Fundacji Dekaban-Liddle, University of Glasgow Adam Smith Business School (2014) oraz IMPAKT Asia, Erasmus Mundus, University of Finance and Economics, Ułan Bator, Mongolia (2017, 2019). Odbyła liczne zagraniczne staże naukowo-dydaktyczne oraz pobyty studialne, m.in. w Brukseli, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i USA. Autorka ponad 150 prac naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, głównie z dyscypliny finanse.   

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł