Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym

Maciej Stradomski
ISBN: 978-83-208-1896-3
Liczba stron: 264
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: twarda
61.90 zł
52.62
Najniższa cena z 30 dni: 52.62
Zapytaj

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zarysowano podstawy teorii przedsiębiorstwa oraz celów funkcjonowania podmiotu gospodarczego oraz przeanalizowano rolę decyzji finansowych w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Rozdział drugi zdominowały rozważania na temat charakterystyki przedsiębiorstwa rodzinnego. Rozdział trzeci zawiera obszerną analizę problematyki niedoskonałego rynku finansowego. W rozdziale czwartym dokonano wszechstronnej analizy wpływu specyfiki przedsiębiorstwa rodzinnego na poziom klasycznych niedoskonałości rynkowych, a przedmiotem szczególnych rozważań jest specyfika kosztów agencji w firmie rodzinnej. Rozdział piąty jest poświęcony problematyce zarządzania strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki firmy rodzinnej. Zwieńczeniem rozdziału jest prezentacja modelu finansowania obcego przedsiębiorstwa rodzinnego wraz z towarzyszącą jej strukturą organów władztwa korporacyjnego.

Spis treści

Wstęp

1. Teoria przedsiębiorstwa
1.1. Istota przedsiębiorstwa
1.2. Przedsiębiorstwo i jego interesariusze
1.2.1. Współczesne teorie funkcjonowania przedsiębiorstwa
1.2.2. Teorie zachowań interesariuszy
1.3. Cel funkcjonowania przedsiębiorstwa
1.4. Przegląd teorii struktury finansowania przedsiębiorstwa

2. Istota i funkcjonowanie firm rodzinnych
2.1. Definicja firmy rodzinnej
2.2. Charakterystyka i znaczenie firm rodzinnych
2.2.1. Zróżnicowanie populacji przedsiębiorstw rodzinnych
2.2.2. Cechy charakterystyczne firmy rodzinnej
2.2.3. Cykl życia firmy rodzinnej
2.2.4. Znaczenie firm rodzinnych
2.3. Cel funkcjonowania firmy rodzinnej

3. Niedoskonały rynek finansowy
3.1. Systematyka niedoskonałości rynkowych
3.1.1. Zjawisko agencji i asymetria informacyjna
3.1.2. Koszty kontraktowe
3.1.3. Regulacje prawno-podatkowe
3.2. Inwestor dominujący jako przejaw niedoskonałości rynkowej
3.2.1. Charakterystyka inwestora dominującego
3.2.2. Prywatne korzyści i koszty kontroli
3.3. Wpływ niedoskonałości rynku finansowego na decyzje finansowe przedsiębiorstwa
3.4. Klasyczne modele organizacji rynku finansowego

4. Firma rodzinna na niedoskonałym rynku finansowym
4.1. Rodzina jako inwestor dominujący
4.1.1. Struktura akcjonariatu firm rodzinnych
4.1.2. Charakterystyka rodzinnego inwestora dominującego
4.2. Wpływ specyfiki firmy rodzinnej na poziom niedoskonałości rynkowych
4.2.1. Specyfika kosztów agencji w firmach rodzinnych
4.2.2. Sukcesja własności i zarządzania
4.2.3. Struktura organów korporacyjnych
4.2.4. Informacja finansowa w firmach rodzinnych
4.3. Wpływ niedoskonałości rynkowych na proces pozyskiwania finansowania przez firmy rodzinne
4.4. Model organizacji rynku finansowego oparty na dominacji własności rodzinnej

5. Zastosowanie długu w finansowaniu firm rodzinnych
5.1. Struktura zadłużenia firm rodzinnych
5.1.1. Istota struktury zadłużenia
5.1.2. Koszt finansowania obcego firm rodzinnych
5.1.3. Kredyt bankowy versus obligacja
5.1.4. Finansowanie obce krótkoterminowe versus długoterminowe
5.2. Kredyt bankowy jako narzędzie finansowania firmy rodzinnej
5.2.1. Finansowanie obce pośrednie
5.2.2. Kontrakt dłużny w świetle teorii kontraktowej
5.2.3. Monitoring kontraktu dłużnego
5.3. Finansowanie relacyjne w firmach rodzinnych
5.3.1. Istota i geneza relacji bankowej
5.3.2. Wykorzystanie relacji bankowej przez firmy rodzinne
5.4. Model finansowania obcego firmy rodzinnej

Zakończenie

Bibliografia

Maciej Stradomski
Maciej Stradomski

Dr hab. Maciej Stradomski, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych, doradca podatkowy, kierownik projektu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji „Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa”,
uczestnik projektu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji „Strategia kształtowania kapitału stałego jako narzędzie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, kierownik projektu NCBiR:  „Determinanty aktywności przedsiębiorstw na rynku fuzji i przejęć w Polsce”, wykładowca programu MBA Poznań – Atlanta,
wykładowca Szkoły Giełdowej przy GPW w Warszawie S.A.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł