Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych

Redakcja naukowa Kazimiera Winiarska
ISBN: 978-83-208-1883-3
Liczba stron: 260
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
61.90
Zapytaj

Kontrola wewnętrzna, jako jedna z funkcji zarządzania, umożliwia osiąganie celów organizacji, przystosowanie się jej do zmiennych warunków otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, unikanie powtarzania błędów i minimalizowanie kosztów realizacji strategii. Skuteczna kontrola wewnętrzna jest zależna od racjonalnego przygotowania i przeprowadzenia kontroli oraz postępowania pokontrolnego, a także od prawidłowej organizacji służb kontrolnych. Uporządkowanie tych wielu zagadnień z zakresu kontroli wewnętrznej było głównym celem autorów niniejszej książki.

Omówili oni przede wszystkim: 

  • klasyfikację i zadania kontroli wewnętrznej, 
  • organizację systemu kontroli wewnętrznej, 
  • zakres praw i obowiązków kontrolera,
  • metodykę czynności kontrolnych,
  • planowanie kontroli na podstawie oceny ryzyka.

 
Autorzy zaprezentowali również programy zadań kontrolnych dla wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa.
 
Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych uczelni różnego typu, słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, osób przygotowujących się do egzaminu z zakresu kontroli wewnętrznej, pracowników działów finansowo-księgowych, osób pełniących funkcję kontrolera wewnętrznego.

Wstęp Kazimiera Winiarska

Rozdział 1. Definicja i klasyfikacja kontroli wewnętrznej, Kazimiera Winiarska
1.1 Kontrola jako element systemu zarządzania
1.2. Istota kontroli wewnętrznej
1.3. Rodzaje i formy kontroli wewnętrznej

Rozdział 2. Zadania kontroli wewnętrznej, Teresa Kiziukiewicz
2.1. Cele, funkcje i zadania kontroli wewnętrznej
2.2. Prewencyjne zadania kontroli wewnętrznej (kontrola wstępna)
2.3. Zadania kontroli bieżącej
2.4. Zadania kontroli wynikowej (następczej, ex post)

Rozdział 3. Regulacje prawne kontroli wewnętrznej, Bożena Zwolnik
3.1. Kontrola wewnętrzna jako przedmiot regulacji prawnych
3.2. Regulacje prawne w zakresie kontroli wewnętrznej w administracji publicznej
3.3. Regulacje prawne w zakresie kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarczych
3.4. Międzynarodowe standardy kontroli wewnętrznej

Rozdział 4. Budowa systemu kontroli wewnętrznej, Anna Kostur, Kazimiera Winiarska
4.1. Pojęcie systemu kontroli wewnętrznej
4.2. Struktura systemu kontroli wewnętrznej
4.3. Polityka personalna w systemie kontroli wewnętrznej

Rozdział 5. Organizacja systemu kontroli wewnętrznej, Bożena Nadolna
5.1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność w zakresie kontroli wewnętrznej
5.2. Regulamin kontroli wewnętrznej
5.3. Dokumentacja kontroli wewnętrznej

Rozdział 6. Zakres praw i obowiązków kontrolera, Maria Hass-Symotiuk
6.1. Sylwetka zawodowa kontrolera
6.2. Prawa i obowiązki kontrolera wewnętrznego
6.3. Zasady działania kontrolera

Rozdział 7. Metodyka realizacji czynności kontrolnych, Józef Pfaff
7.1. Pojęcie i klasyfikacja metod kontroli
7.2. Techniki kontroli
7.3. Ankiety i kwestionariusze jako narzędzia kontroli

Rozdział 8. Planowanie kontroli na podstawie oceny ryzyka, Ignacy Dziedziczak
8.1. Istota, rodzaje i obszary występowania ryzyka
8.2. Cele, proces i metody oceny ryzyka
8.3. Wykorzystanie oceny ryzyka w planowaniu kontroli
8.4. Metodyka doboru próby do kontroli z uwzględnieniem ryzyka

Rozdział 9. Wybrane obszary kontroli wewnętrznej Marek Jasztal
9.1. Uzasadnienie wyboru obszarów kontroli
9.2. Gospodarka kasowa
9.3. Polityka rachunkowości
9.4. Zamówienia publiczne
9.5. Polecenia wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych)
9.6. Inwentaryzacja
9.7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
9.8. Bezpieczeństwo informacji finansowej
9.9. Wynagrodzenia

Załącznik

Wzorcowy regulamin kontroli wewnętrznej Bożena Nadolna

Literatura
 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł