Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ograniczanie krótkiej sprzedaży w trakcie globalnego kryzysu finansowego lat 2007–2009 a stabilność systemu finansowego

Michał Dominik Waga
ISBN: 978-83-208-2436-0
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
Zapytaj

Recenzowana książka dotyczy zagadnienia o doniosłym znaczeniu dla funkcjonowania rynku kapitałowego, jakim jest wpływ ograniczeń w zakresie tzw. krótkiej sprzedaży na stabilność systemu finansowego w okresie ostatniego kryzysu finansowego. (…) Ustalenia poczynione przez Autora są jak najbardziej aktualne również w aktualnym kryzysie wywołanym pandemią Covid-19 czy też w okresie wzrostowym w ramach cyklu koniunkturalnego. Wypada przy tym podkreślić, że Autor wykonał badania naukowe, tj. nie mamy do czynienia z forsowaniem poglądu na zasadzie ex cathedra czy też analizą tego, co zostało uprzednio napisane. Temat ma doniosłe znaczenie praktyczne, gdyż zajmowanie w okresie kryzysu tzw. dużych pozycji krótkich jest zjawiskiem powszechnym i jednocześnie budzącym obawy inwestorów i włodarzy rynku kapitałowego. Temat szeroko rozumianej krótkiej sprzedaży do tej pory nie był opracowany (…) w krajowym piśmiennictwie. 

Z recenzji dr hab. Pawła Wajdy, prof. UW


Niezależnie od samej istoty krótkiej sprzedaży, ukazanej w świetle zdarzeń z lat 2007–2009, publikacja ta wpisuje się w szerszy kontekst badań naukowych nad efektywnością współczesnego rynku kapitałowego, a jednocześnie nad zagadnieniami związanymi z zapewnianiem bezpieczeństwa rynku finansowego, jak również oddziaływania występujących na nim turbulencji i innych negatywnych zjawisk na procesy gospodarcze gospodarek wolnorynkowych. Autor nie pomija istotnych dla tej tematyki zagadnień odnoszących się do bezpieczeństwa, stabilności finansowej oraz zarządzania ryzykiem i określonej polityki regulacyjnej, tym samym ukazując instrument krótkiej sprzedaży w pewnym szerszym kontekście (…). Publikacja może być interesująca dla szerszego niż ekonomiści kręgu adresatów, w tym w szczególności dla naukowców i praktyków zajmujących się rynkiem kapitałowym, rynkiem giełdowym, funkcjonowaniem firm inwestycyjnych, a także stabilnością rynku finansowego.

Z recenzji dr hab. Piotra Zapadki, prof. UKSW

 

Michał Dominik Waga
Michał Dominik Waga

Michał Dominik Waga jest doktorem ekonomii i finansów z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku finansowym, obejmującym zaangażowanie zarówno po stronie podmiotów komercyjnych, jak i nadzoru finansowego. Główne obszary jego aktywności oraz zainteresowań naukowych koncentrują się wokół zagadnień związanych z zarządzaniem inwestycjami, obrotem instrumentami finansowymi, zgodnością inwestycyjną oraz regulacyjną, jak również stabilnością systemu finansowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA w European School of Business w Reutlingen.       

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł