Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ograniczanie krótkiej sprzedaży w trakcie globalnego kryzysu finansowego lat 2007–2009 a stabilność systemu finansowego

Michał Dominik Waga
ISBN: 978-83-208-2436-0
Liczba stron: 260
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Recenzowana książka dotyczy zagadnienia o doniosłym znaczeniu dla funkcjonowania rynku kapitałowego, jakim jest wpływ ograniczeń w zakresie tzw. krótkiej sprzedaży na stabilność systemu finansowego w okresie ostatniego kryzysu finansowego. (…) Ustalenia poczynione przez Autora są jak najbardziej aktualne również w aktualnym kryzysie wywołanym pandemią Covid-19 czy też w okresie wzrostowym w ramach cyklu koniunkturalnego. Wypada przy tym podkreślić, że Autor wykonał badania naukowe, tj. nie mamy do czynienia z forsowaniem poglądu na zasadzie ex cathedra czy też analizą tego, co zostało uprzednio napisane. Temat ma doniosłe znaczenie praktyczne, gdyż zajmowanie w okresie kryzysu tzw. dużych pozycji krótkich jest zjawiskiem powszechnym i jednocześnie budzącym obawy inwestorów i włodarzy rynku kapitałowego. Temat szeroko rozumianej krótkiej sprzedaży do tej pory nie był opracowany (…) w krajowym piśmiennictwie. 

Z recenzji dr hab. Pawła Wajdy, prof. UW


Niezależnie od samej istoty krótkiej sprzedaży, ukazanej w świetle zdarzeń z lat 2007–2009, publikacja ta wpisuje się w szerszy kontekst badań naukowych nad efektywnością współczesnego rynku kapitałowego, a jednocześnie nad zagadnieniami związanymi z zapewnianiem bezpieczeństwa rynku finansowego, jak również oddziaływania występujących na nim turbulencji i innych negatywnych zjawisk na procesy gospodarcze gospodarek wolnorynkowych. Autor nie pomija istotnych dla tej tematyki zagadnień odnoszących się do bezpieczeństwa, stabilności finansowej oraz zarządzania ryzykiem i określonej polityki regulacyjnej, tym samym ukazując instrument krótkiej sprzedaży w pewnym szerszym kontekście (…). Publikacja może być interesująca dla szerszego niż ekonomiści kręgu adresatów, w tym w szczególności dla naukowców i praktyków zajmujących się rynkiem kapitałowym, rynkiem giełdowym, funkcjonowaniem firm inwestycyjnych, a także stabilnością rynku finansowego.

Z recenzji dr hab. Piotra Zapadki, prof. UKSW

 

Wstęp
 
1. Cykl koniunkturalny a stabilność finansowa
 
1.1. Cykl koniunkturalny w sferze realnej
1.1.1. Główna teoria cyklu koniunkturalnego
1.1.2. Teoria realnego cyklu koniunkturalnego
1.1.3. Cykle w sferze realnej a sfera finansowa
1.1.4. Czynniki polityczne a cykle koniunkturalne
1.1.5. Wnioski z kryzysu z lat 2007–2009
1.2. Giełda jako odwzorowanie gospodarki realnej
1.2.1. Ewolucja rynków giełdowych i jej skutki
1.2.2. Rodzaje giełd i ich rola w gospodarce rynkowej
1.2.3. Obrót giełdowy a regulacje i interwencjonizm
1.3. Stabilność finansowa – interakcje między sferą finansową i gospodarką realną
1.3.1. Ryzyko związane z działalnością inwestycyjną – obrót instrumentami finansowymi
1.3.2. Ryzyko systemowe a stabilność finansowa
1.3.3. Modele i koncepcje nadzoru nad rynkiem finansowym
 
2. Krótka sprzedaż – oddziaływanie i regulacje przed kryzysem z lat 2007–2009
 
2.1. Wpływ krótkiej sprzedaży na obroty na rynkach kapitałowych
2.1.1. Pojęcie, charakterystyka i przebieg transakcji krótkiej sprzedaży w kontekście płynności rynkowej
2.1.2. Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem krótkiej sprzedaży oraz instrumentów pochodnych
2.1.3. Krótka sprzedaż bez pokrycia a manipulacja na rynkach kapitałowych
2.2. Główne regulacje krótkiej sprzedaży przed kryzysem na rynku rozwiniętym i rozwijającym się
2.2.1. Regulacje związane z krótką sprzedażą na rynku amerykańskim
2.2.2. Regulacje związane z krótką sprzedażą na rynku polskim
2.3. Regulacje nadzorcze a bezpieczeństwo systemowe
2.3.1. Krótka sprzedaż a efektywność rynku kapitałowego
2.3.2. Mechanizm oddziaływania krótkiej sprzedaży na ryzyko systemowe
2.3.3. Kierunki zmian regulacji w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki
 
3. Krótka sprzedaż w warunkach szoku systemowego 2008 r.
 
3.1. Globalny kryzys lat 2007–2009
3.1.1. Wybuch kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki
3.1.2. Eskalacja kryzysu w gospodarce amerykańskiej i jej skutki
3.2. Systemowe czynniki ryzyka a kryzys
3.2.1. Polityka monetarna w Stanach Zjednoczonych Ameryki przed kryzysem
3.2.2. Programy stymulacyjne i budżet państwa
3.3. Zakaz krótkiej sprzedaży jako instrument redukcji ryzyka systemowego
3.3.1. Interwencja oraz jej brak na przykładach wybranych rynków finansowych
3.3.2. Decyzje regulatorów odnośnie do zakresu dopuszczalnej krótkiej sprzedaży na innych wybranych rynkach finansowych
3.3.3. Inne regulacje krótkiej sprzedaży w okresie globalnego kryzysu
finansowego lat 2007–2009 i po nim
3.3.4. Krótka sprzedaż jako część systemowej struktury bezpieczeństwa
 
Wnioski
 
Załączniki
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis wzorów
Michał Dominik Waga
Michał Dominik Waga

Michał Dominik Waga jest doktorem ekonomii i finansów z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku finansowym, obejmującym zaangażowanie zarówno po stronie podmiotów komercyjnych, jak i nadzoru finansowego. Główne obszary jego aktywności oraz zainteresowań naukowych koncentrują się wokół zagadnień związanych z zarządzaniem inwestycjami, obrotem instrumentami finansowymi, zgodnością inwestycyjną oraz regulacyjną, jak również stabilnością systemu finansowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA w European School of Business w Reutlingen.       

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł