Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego

Redakcja naukowa Stanisław Owsiak
ISBN: 978-83-208-2231-1
Liczba stron: 496
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Autorzy poddali krytycznej analizie i ocenie politykę podatkową prowadzoną przez kraje Unii Europejskiej. Wprawdzie polityka ta jest zróżnicowana, można jednak zauważyć pewne jej cechy wspólne dla wszystkich lub pewnych grup krajów. Autorzy scharakteryzowali cechy wspólne polityki podatkowej UE, różne modele podatkowe praktykowane w UE, zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych związane z doświadczeniami płynącymi z kryzysu, politykę podatkową związaną z działalnością badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, dochody publiczne

krajów UE wobec wahań koniunkturalnych oraz ocenę polityki podatkowej krajów UE.

 

Książka jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się podatkami, finansami publicznymi, makroekonomią, ekonomią międzynarodową.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Metoda analizy polityki podatkowej badanych krajów
Stanisław Owsiak
1.1. Cel i motywy badań
1.2. Zakres przestrzenny i czasowy badań
1.3. Kryteria grupowania krajów Unii Europejskiej
1.4. Makroekonomiczne warunki prowadzenia polityki podatkowej
1.4.1. Istota zależności między sferą realną a sferą fiskalną w warunkach kryzysu
1.4.2. Wzrost gospodarczy Unii Europejskiej według grup krajów
1.4.3. Produkt Krajowy Brutto na głowę mieszkańca
1.4.4. Stopy bezrobocia w Unii Europejskiej według grup krajów
1.4.5. Kształtowanie się zjawisk inflacyjnych
1.5. Fiskalne warunki polityki podatkowej
1.5.1. Poziom fiskalizmu
1.5.2. Poziom obciążenia podatkami
1.5.3. Nierównowaga w finansach publicznych
1.5.4. Dług publiczny
1.6. System podatkowy krajów Unii Europejskiej — cechy wspólne
1.6.1. Polityczna geneza Unii Europejskiej
1.6.2. Teoretyczne podstawy Unii Europejskiej a podatki
1.6.3. Kwestia harmonizacji systemów podatkowych
1.6.4. Główne elementy systemu podatkowego krajów Unii Europejskiej

 

2. Kraje praktykujące model nordycki
Krzysztof Kocurek
2.1. Podatki bezpośrednie
2.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
2.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
2.2. Podatki pośrednie
2.2.1. Podatek od towarów i usług (VAT)
2.2.2. Podatek akcyzowy
2.3. Dochody podatkowe według funkcji ekonomicznych
2.4. Nominalne a efektywne stawki opodatkowania
2.5. Polityka podatkowa a nierówności dochodowe
2.6. Wpływ kryzysu na politykę podatkową Finlandii — analiza przypadku
2.7. Ocena polityki podatkowej krajów praktykujących model nordycki

 

3. Kraje praktykujące model kontynentalny
Krystyna Ciuman
3.1. Podatki bezpośrednie
3.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
3.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
3.2. Podatki pośrednie
3.2.1. Podatek od towarów i usług (VAT)
3.2.2. Podatek akcyzowy
3.3. Dochody podatkowe według funkcji ekonomicznych
3.4. Nominalne a efektywne stawki podatkowe
3.5. Polityka podatkowa a nierówności dochodowe
3.6. Polityka podatkowa Francji — analiza przypadku
3.6.1. Struktura podatkowych dochodów budżetowych
3.6.2. Charakterystyka polityki podatkowej Francji w latach 2003–2014
3.7. Ocena polityki podatkowej Belgii, Niemiec, Francji i Luksemburga

 

4. Kraje praktykujące model anglosaski
Joanna Niżnik
4.1. Podatki bezpośrednie
4.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
4.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
4.2. Podatki pośrednie
4.2.1. Podatek od towarów i usług (VAT)
4.2.2. Podatek akcyzowy
4.3. Dochody podatkowe według funkcji ekonomicznych
4.4. Nominalne i efektywne stawki podatkowe
4.5. Polityka podatkowa a nierówności dochodowe
4.6. Wpływ kryzysu na politykę podatkową Portugalii — analiza przypadku
4.7. Ocena polityki podatkowej państw praktykujących model anglosaski

 

5. Kraje śródziemnomorskie
Krzysztof Stepaniuk
5.1. Podatki bezpośrednie w Grecji oraz we Włoszech
5.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
5.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
5.2. Podatki pośrednie
5.2.1. Podatek od towarów i usług (VAT)
5.2.2. Podatek akcyzowy
5.3. Dochody podatkowe według funkcji ekonomicznych
5.4. Nominalne i efektywne stawki podatkowe
5.5. Polityka podatkowa a nierówności dochodowe
5.6. Ocena polityki podatkowej Grecji i Włoch

 

6. Kraje alpejskie — Austria i Słowenia
Krzysztof Kocurek, Alina Klonowska
6.1. Podatki bezpośrednie
6.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
6.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
6.2. Podatki pośrednie
6.2.1. Podatek od towarów i usług (VAT)
6.2.2. Podatek akcyzowy
6.3. Dochody podatkowe według funkcji ekonomicznych
6.4. Nominalne a efektywne stawki podatkowe
6.5. Polityka podatkowa a nierówności dochodowe
6.6. Ocena polityki podatkowej Austrii i Słowenii

 

7. Kraje Grupy Wyszehradzkiej
Anna Moździerz
7.1. Podatki bezpośrednie
7.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
7.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
7.2. Podatki pośrednie
7.2.1. Podatek od towarów i usług (VAT)
7.2.2. Podatek akcyzowy
7.3. Dochody podatkowe według funkcji ekonomicznych
7.4. Nominalne a efektywne stawki podatkowe
7.5. Polityka podatkowa a nierówności dochodowe
7.6. Wpływ kryzysu na politykę podatkową Węgier — analiza przypadku
7.6.1. Wyjściowe dane makroekonomiczne
7.6.2. Struktura dochodów podatkowych na Węgrzech
7.6.3. Ewolucja systemu podatkowego Węgier
7.6.4. Rozbudowa systemu podatkowego pod wpływem kryzysu finansowego
7.7. Ocena polityki podatkowej krajów Grupy Wyszehradzkiej

 

8. Kraje nadbałtyckie
Alicja Kasperowicz-Stępień
8.1. Podatki bezpośrednie
8.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
8.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
8.2. Podatki pośrednie
8.2.1. Podatek od towarów i usług (VAT)
8.2.2. Podatek akcyzowy
8.3. Dochody podatkowe według funkcji ekonomicznych
8.4. Nominalne a efektywne stawki podatkowe
8.5. Polityka podatkowa a nierówności dochodowe
8.6. Polityka podatkowa Łotwy — studium przypadku
8.7. Ocena polityki podatkowej krajów nadbałtyckich

 

9. Kraje bałkańskie
Alina Klonowska
9.1. Podatki bezpośrednie
9.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
9.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
9.2. Podatki pośrednie
9.2.1. Podatek od towarów i usług (VAT)
9.2.2. Podatek akcyzowy
9.3. Dochody podatkowe według funkcji ekonomicznych
9.4. Nominalne a efektywne stawki podatkowe
9.5. Polityka podatkowa a nierówności dochodowe
9.6. Ocena polityki podatkowej krajów bałkańskich

 

10. Cypr i Malta
Alina Klonowska
10.1. Podatki bezpośrednie
10.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
10.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
10.2. Podatki pośrednie
10.2.1. Podatek od towarów i usług (VAT)
10.2.2. Podatek akcyzowy
10.3. Dochody podatkowe według funkcji ekonomicznych
10.4. Nominalne a efektywne stawki podatkowe
10.5. Polityka podatkowa a nierówności dochodowe
10.6. Ocena polityki podatkowej

 

11. Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych
Radosław Ślusarczyk
11.1. Wprowadzenie
11.2. Podatek od transakcji finansowych
11.2.1. Doświadczenia przedkryzysowe
11.2.2. Ogólnoeuropejski podatek od transakcji finansowych
11.3. Podatek od transakcji finansowych w wybranych krajach po kryzysie finansowym
11.4. Podatek bankowy
11.5. Podatek od dochodów kapitałowych
11.6. Podsumowanie

 

12. Ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw
Barbara Grabińska
12.1. Wprowadzenie
12.2. Rola polityki państwa w obszarze badań naukowych i rozwoju technologicznego oraz innowacji
12.3. Konstrukcja ulg na działalność badawczo-rozwojową w krajach Unii Europejskiej
12.4. Ulgi podatkowe na działalność B+R w krajach UE w okresie kryzysu finansowego
12.4.1. Główne kierunki zmian
12.4.2. Ulgi podatkowe na B+R w krajach praktykujących model nordycki
12.4.3. Ulgi podatkowe na B+R w krajach praktykujących model kontynentalny
12.4.4. Ulgi podatkowe na B+R w krajach praktykujących model anglosaski
12.4.5. Ulgi podatkowe na B+R w krajach praktykujących model śródziemnomorski
12.4.6. Ulgi podatkowe na B+R w krajach alpejskich
12.4.7. Ulgi podatkowe na B+R w krajach Grupy Wyszehradzkiej
12.4.8. Ulgi podatkowe na B+R w krajach nadbałtyckich
12.4.9. Ulgi podatkowe na B+R w Rumunii
12.5. Podsumowanie

 

13. Reakcja dochodów publicznych na wahania koniunkturalne w krajach UE-27
Anna Moździerz
13.1. Metodologia badań
13.2. Elastyczność dochodów budżetowych
13.3. Reakcja dochodów publicznych na zmianę luki produkcyjnej
13.4. Cykliczny komponent dochodów publicznych w krajach UE w latach 2003–2012
13.5. Podsumowanie

 

14. Delimitacja krajów UE z punktu widzenia struktury systemu podatkowego w latach 2003–2012
Tadeusz Grabiński
14.1. Uwagi wstępne
14.2. Charakterystyka danych źródłowych
14.3. Wybór zmiennych diagnostycznych opisujących strukturę podatków w krajach UE
14.4. Wyniki klasyfikacji krajów UE
14.5. Podsumowanie

 

15. Ocena polityki podatkowej krajów Unii Europejskiej w latach 2003–2015
Stanisław Owsiak
15.1. Zależności między podatkami a sferą realną gospodarki
15.2. Polityka podatkowa a stan finansów publicznych
15.3. Konkurencja podatkowa
15.4. Integracja versus autonomia polityki podatkowej krajów Unii Europejskiej
15.5. Kwestia stabilności polityki podatkowej
15.6. Polityka motywacyjna wobec działalności badawczo-rozwojowej i ekologicznej
15.7. Podatki wobec zagrożeń kolejnym kryzysem
15.8. Podatki w funkcji korygującej rozkład dochodów w społeczeństwie
15.9. Preferowana doktryna podatkowa
15.10. Weryfikacja metody grupowania krajów

 

Bibliografia

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł