Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Pozagiełdowe instrumenty pochodne na rynku wschodzącym

Piotr Mielus
ISBN: 978-83-208-2437-7
Ean: 9788320824377
Liczba stron: 258
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
Dodatkowe informacje: kolor
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Oddajemy do rąk Czytelników nowatorską publikację opisującą rynek instrumentów pochodnych z punktu widzenia praktyki zarządzania ryzykiem finansowym. Książka jest przeznaczona dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych oraz dla praktyków rynku i przedstawicieli organów nadzoru, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym banków. Opracowanie skupia się na instrumentach faktycznie wykorzystywanych w gospodarkach wschodzących, na których gros aktywności odnosi się do rynku walutowego i rynku stopy procentowej. Płynność instrumentów pochodnych na tych rynkach jest dostarczana głównie przez nierezydentów na rynku nieregulowanym. Autor, na podstawie własnych doświadczeń związanych z animowaniem rynku instrumentów pochodnych w walutach krajów Europy Środkowo-Wschodniej, szczegółowo opisuje zmiany, które zachodziły na rynku w ostatnim ćwierćwieczu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kryzysu z lat 2007–2009. Kryzys ten zmienił istotnie obowiązujące paradygmaty ekonomiczne i przyczynił się do wdrożenia nowych regulacji, które kształtują współczesny rynek finansowy. Perspektywa animatora sprzyja dogłębnej analizie ryzyka finansowego generowanego przez instrumenty pochodne i prezentacji determinant cenowych opisywanych kontraktów. Książka prezentuje problem wyceny i ryzyka instrumentów pochodnych od strony osoby, która tworzy ceny, a więc jest aktywnym kreatorem trendów, a nie jedynie odbiorcą istniejących produktów. Opisuje też przykłady zastosowania instrumentów pochodnych na rynkach wschodzących, a więc rynkach o ograniczonej płynności z wykorzystaniem rynków pozagiełdowych, o niższym poziomie przejrzystości i, co za tym idzie, znajomości wśród uczestników rynku. Publikacja prezentuje aktualne zjawiska obserwowane na rynku instrumentów pochodnych, który znacznie się zmienił w ciągu ostatniej dekady.

 

Publikacja dofinansowana przez Bank Ochrony Środowiska

 
WPROWADZENIE
 
ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO RYZYKA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
 
1.1. Definicja instrumentu pochodnego
1.2. Klasyfikacja instrumentów pochodnych
1.3. Dekompozycja ryzyka na rynku instrumentów pochodnych
1.4. Rola dokumentacji na rynku instrumentów pochodnych
1.5. Rodzaje instrumentów pochodnych
1.6. Miejsce handlu i sposób rozliczenia
 
ROZDZIAŁ 2. DETERMINATY CEN NA RYNKU FINANSOWYM
 
2.1. Rola czynników fundamentalnych i technicznych
2.2. Płynność rynku
2.3. Organizacja dealing room
2.4. Motywacja uczestników i strategie rynkowe
2.5. Reguły handlu na rynku finansowym
2.6. Nieracjonalność rynków finansowych
2.7. Zasady na rynku transakcji z klientami
 
ROZDZIAŁ 3. SPECYFIKA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH
 
3.1. Asymetria ryzyka na rynku wschodzącym
3.2. Rozkład zwrotów na rynku wschodzącym
3.3. Wskazówki dotyczące analizy cen na rynku wschodzącym
 
ROZDZIAŁ 4. RYNEK WALUTOWY – INSTRUMENTY
 
4.1. Kurs terminowy na rynku walutowym
4.2. Handel w warunkach ograniczeń wynikających z prawa dewizowego
4.3. Instrumenty terminowe na rynku walutowym
 
ROZDZIAŁ 5. RYNEK STOPY PROCENTOWEJ – INSTRUMENTY
 
5.1. Determinanty krzywej dochodowości
5.2. Rodzaje krzywych dochodowości
5.3. Strategie z wykorzystaniem krzywych dochodowości
5.4. Podstawowe instrumenty pochodne stopy procentowej
5.5. Zaawansowane instrumenty na rynku stopy procentowej
5.6. Opcje na stopę procentową
 
ROZDZIAŁ 6. RYNEK PŁYNNOŚCI – INSTRUMENTY
 
6.1. Płynnościowe instrumenty pochodne zabezpieczone walutą
6.2. Płynnościowe instrumenty pochodne zabezpieczone obligacją
 
ROZDZIAŁ 7. RYNEK ZMIENNOŚCI – INSTRUMENTY
 
7.1. Analiza zmienności rynkowej
7.2. Podstawy opcji finansowych
7.3. Parametry kontraktu opcyjnego
7.4. Ekonomika handlu na opcjach
7.5. Wycena opcji waniliowych
7.6. Współczynniki wrażliwości na rynku opcji
 
ROZDZIAŁ 8. ZARZĄDZANIE PORTFELEM OPCJI
 
8.1. Determinanty wyniku na rynku opcji
8.2. Modelowanie zmienności rynkowej
8.3. Wprowadzenie do powierzchni zmienności
8.4. Podstawowe strategie opcyjne
8.5. Budowa powierzchni zmienności
8.6. Zaawansowane strategie opcyjne
8.7. Zarządzanie ryzykiem portfela opcji
8.8. Wprowadzenie do opcji egzotycznych
8.9. Studium przypadku – kryzys eksporterów
8.10. Wykorzystanie opcji w inwestycjach
 
ROZDZIAŁ 9. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE NA RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
 
9.1. Regulacja MiFID
9.2. Regulacja EMIR
9.3. Regulacje bazylejskie
9.4. Regulacja BMR
 
BIBLIOGRAFIA
Piotr Mielus
Piotr Mielus

Piotr Mielus – współtwórca polskiego rynku instrumentów pochodnych. Aktywny na rynku finansowym od 1996 r. – w Polskim Banku Rozwoju jako dealer walutowy i autor pierwszej złotowej transakcji opcyjnej zawartej na rynku międzybankowym, następnie w BRE Banku (obecnie mBank), początkowo jako aktywny animator rynku opcji walutowych, a później jako wicedyrektor Departamentu Rynków Finansowych. W latach 2001–2008 w Banku BPH jako zarządzający portfelem handlowym na rynku nieregulowanym i w końcu jako dyrektor Obszaru Rynków i Instytucji Finansowych. Przez kolejne trzy lata dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych w PKO Banku Polskim oraz doradca Prezesa Zarządu prowadzący projekty wdrożeniowe w zakresie produktów skarbowych. Od 2012 r. związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową jako zarządzający Systemem Monitoringu Rynku Pieniężnego. Prezes Instytutu Rynku Pieniężnego zaangażowany w reformę wskaźników finansowych: członek Rady WIBOR w latach 2013–2015, w latach 2017–2018 niezależny członek grupy roboczej EMMI do spraw reformy EURIBOR, od 2019 r. Dyrektor Operacji w Instytucie Rynku Finansowego administrującym Wskaźnikiem Kosztu Finansowania. Aktywny w Stowarzyszeniu Rynków Finansowych ACI Polska, były członek Komisji do spraw Profesjonalizmu oraz współautor polskiej wersji Międzynarodowego Kodeksu Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych. Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse, studiował bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz finanse międzynarodowe w Staffordshire University. Profesor w Katedrze Ekonomii Ilościowej SGH. Autor książek „Rynek opcji walutowych w Polsce” (2002) i „Kreowanie cen na pozagiełdowych rynkach finansowych” (2017) oraz licznych publikacji naukowych w czasopismach ekonomicznych. 

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł