Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Pozagiełdowe instrumenty pochodne na rynku wschodzącym

Piotr Mielus
ISBN: 978-83-208-2437-7
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
Zapytaj

Oddajemy do rąk Czytelników nowatorską publikację opisującą rynek instrumentów pochodnych z punktu widzenia praktyki zarządzania ryzykiem finansowym. Książka jest przeznaczona dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych oraz dla praktyków rynku i przedstawicieli organów nadzoru, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym banków. Opracowanie skupia się na instrumentach faktycznie wykorzystywanych w gospodarkach wschodzących, na których gros aktywności odnosi się do rynku walutowego i rynku stopy procentowej. Płynność instrumentów pochodnych na tych rynkach jest dostarczana głównie przez nierezydentów na rynku nieregulowanym. Autor, na podstawie własnych doświadczeń związanych z animowaniem rynku instrumentów pochodnych w walutach krajów Europy Środkowo-Wschodniej, szczegółowo opisuje zmiany, które zachodziły na rynku w ostatnim ćwierćwieczu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kryzysu z lat 2007–2009. Kryzys ten zmienił istotnie obowiązujące paradygmaty ekonomiczne i przyczynił się do wdrożenia nowych regulacji, które kształtują współczesny rynek finansowy. Perspektywa animatora sprzyja dogłębnej analizie ryzyka finansowego generowanego przez instrumenty pochodne i prezentacji determinant cenowych opisywanych kontraktów. Książka prezentuje problem wyceny i ryzyka instrumentów pochodnych od strony osoby, która tworzy ceny, a więc jest aktywnym kreatorem trendów, a nie jedynie odbiorcą istniejących produktów. Opisuje też przykłady zastosowania instrumentów pochodnych na rynkach wschodzących, a więc rynkach o ograniczonej płynności z wykorzystaniem rynków pozagiełdowych, o niższym poziomie przejrzystości i, co za tym idzie, znajomości wśród uczestników rynku. Publikacja prezentuje aktualne zjawiska obserwowane na rynku instrumentów pochodnych, który znacznie się zmienił w ciągu ostatniej dekady.

 

Publikacja dofinansowana przez Bank Ochrony Środowiska

Piotr Mielus
Piotr Mielus

Piotr Mielus – współtwórca polskiego rynku instrumentów pochodnych. Aktywny na rynku finansowym od 1996 r. – w Polskim Banku Rozwoju jako dealer walutowy i autor pierwszej złotowej transakcji opcyjnej zawartej na rynku międzybankowym, następnie w BRE Banku (obecnie mBank), początkowo jako aktywny animator rynku opcji walutowych, a później jako wicedyrektor Departamentu Rynków Finansowych. W latach 2001–2008 w Banku BPH jako zarządzający portfelem handlowym na rynku nieregulowanym i w końcu jako dyrektor Obszaru Rynków i Instytucji Finansowych. Przez kolejne trzy lata dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych w PKO Banku Polskim oraz doradca Prezesa Zarządu prowadzący projekty wdrożeniowe w zakresie produktów skarbowych. Od 2012 r. związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową jako zarządzający Systemem Monitoringu Rynku Pieniężnego. Prezes Instytutu Rynku Pieniężnego zaangażowany w reformę wskaźników finansowych: członek Rady WIBOR w latach 2013–2015, w latach 2017–2018 niezależny członek grupy roboczej EMMI do spraw reformy EURIBOR, od 2019 r. Dyrektor Operacji w Instytucie Rynku Finansowego administrującym Wskaźnikiem Kosztu Finansowania. Aktywny w Stowarzyszeniu Rynków Finansowych ACI Polska, były członek Komisji do spraw Profesjonalizmu oraz współautor polskiej wersji Międzynarodowego Kodeksu Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych. Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse, studiował bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz finanse międzynarodowe w Staffordshire University. Profesor w Katedrze Ekonomii Ilościowej SGH. Autor książek „Rynek opcji walutowych w Polsce” (2002) i „Kreowanie cen na pozagiełdowych rynkach finansowych” (2017) oraz licznych publikacji naukowych w czasopismach ekonomicznych. 

 

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł