Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Sytuacja finansowa polskiego sektora przedsiębiorstw. Wybór artykułów opublikowanych w latach 2000-2022

Czesław Skowronek
ISBN: 978-83-208-2503-9
Liczba stron: 416
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90 zł
67.92
Najniższa cena z 30 dni: 67.92
liczba egzemplarzy:

W latach 2000–2021 opublikowałem ponad 30 artykułów traktujących o sytuacji ekonomicznej, zwłaszcza finansowej, polskiego sektora przedsiębiorstw. W artykułach tych rozpatrywałem różne problemy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, oceniając występujące tendencje, zjawiska i procesy – pozytywne, ale także negatywne. Poruszałem też zagadnienia niebędące bezpośrednio przejawem sytuacji finansowej, ale mające istotny wpływ na kształtowanie tej sytuacji. Dotyczy to np. procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, zwłaszcza w latach 90. ubiegłego wieku, wpływu procesów logistycznych na sytuację finansową, zmian własnościowych w polskim sektorze przedsiębiorstw. Wybór artykułów zawartych w tej książce stanowi w mojej ocenie nie tylko odzwierciedlenie podstawowych tendencji zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ciągu ostatnich 20 lat, ale także identyfikację problemów sytuacji finansowej, czynników sprawczych jej kształtowania, zastosowanych metod analizy i oceny, które pozwalają na poznanie mechanizmów kształtowania sytuacji finansowej. Myślę, że mogą być one wykorzystane także w przyszłości.

Czesław Skowronek

 

Wstęp

1. Przedsiębiorstwa w procesie transformacji polskiej gospodarki
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia", 2003, vol. XXXVII. Wykład wygłoszony na inauguracji roku akademickiego 1996/97 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw i jej wpływ na procesy rozwojowe w latach 1995–2001
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia", 2002, vol. XXXVII

3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw a ich możliwości rozwojowe
Przedsiębiorczość i konkurencyjność. Tom IV, pod red. Joanny Kotowicz-Jawor, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2001

4. Aktywa obrotowe sektora przedsiębiorstw i źródła ich finansowania
Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, pod red. Janiny Ickiewicz, Szkoła Główna Handlowa 2004

5. Perspektywy rozwoju sektora polskich przedsiębiorstw
Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, pod red. Marii Buckiej i Janusza Słodczyka, Uniwersytet Opolski 2005

6. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995–2005 – podstawowe zjawiska i tendencje
„Problemy Zarządzania” 2006, nr 4 (14)

7. Sektor przedsiębiorstw wobec wyzwań współczesnej gospodarki
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie” 2006, nr 4 (25). Wykład wygłoszony podczas inauguracji roku akademickiego 2006/2007 w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

8. Sektor przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu finansowego
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach” 2008, nr 2 (6)

9. Sytuacja finansowa sektora polskich przedsiębiorstw na tle zjawisk kryzysowych w gospodarce
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia", 2009, vol. XLIII

10. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w latach 2008–2009
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach” 2009, nr 1  (7)

11. Możliwości rozwoju sektora polskich przedsiębiorstw w świetle ich sytuacji finansowej
Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2009

12. Sektor przedsiębiorstw w procesie transformacji polskiej gospodarki
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia", 2010, vol. XLIV

13. Procesy logistyczne w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstw
Logistyka w naukach o zarządzaniu. Księga poświęcona pamięci profesora Mariana Sołtysika , pod red. Izabeli Bonk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 2010

14. Rentowność sektora przedsiębiorstw
„Przedsiębiorstwo Przyszłości” 2011, nr 3 (8)

15. Wybrane problem sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw na tle uwarunkowań makroekonomicznych
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia", 2013, vol. XLVII (1)

16. Aktywa obrotowe przedsiębiorstw w procesach gospodarowania
Aktywa obrotowe polskich przedsiębiorstw, pod red. Czesława Skowronka, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 2014

17. Aktywa obrotowe sektora polskich przedsiębiorstw na tle wielkości makroekonomicznych
Aktywa obrotowe polskich przedsiębiorstw, pod red. Czesława Skowronka, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 2014

18. Podstawowe zjawiska i tendencje zmian sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia", 2015, vol. XLIX (2)

19. Wpływ sytuacji finansowej polskiego sektora przedsiębiorstw na ich procesy rozwojowe
Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, pod red. Joanny Kotowicz, Stefana Krajewskiego i Ewy Okoń-Horodyńskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2015

20. Sytuacja finansowa polskiego sektora przedsiębiorstw - szanse i zagrożenia rozwoju
„Zarządzanie. Teoria i Praktyka” 2016, nr 17 (3)

21. Wzrost rentowności przedsiębiorstw – podstawowy czynnik ich rozwoju
Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych, pod red. Anny Skowronek-Mielczarek, Oficyna Wydawnicza SGH 2017

22. Podstawowe zjawiska i procesy w sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w latach 2015–2018
„Zarządzanie. Teoria i Praktyka” 2018, nr 24 (2)

23. Aktywa obrotowe i procesy logistyczne przedsiębiorstw
„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2019, nr 8

24. Wybrane problem sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w latach 2015-2019
„Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze” 2020, nr 13

25. Tendencje zmian poziomu efektywności działalności polskiego sektora przedsiębiorstw
Referat na X Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2019

26. Zmienne tendencje rozwoju sytuacji finansowej przedsiębiorstw w latach 2019-2021

Czesław Skowronek
Czesław Skowronek

Polski ekonomista i polityk, wieloletni wiceminister (1986–1990), kierownik resortu rynku wewnętrznego w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991), a także wieloletni nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinach analizy ekonomiczno-finansowej, logistyki i rachunkowości. Jest promotorem ponad 200 prac magisterskich i licencjackich oraz ośmiu prac doktorskich, a także autorem wielu publikacji z dziedziny ekonomii. Od początku drogi naukowej był związany z PWE, gdzie opublikował m.in. książki: Analiza gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie przemysłowym (pierwsze wydanie 1965 r., pięć wydań) i Logistyka w przedsiębiorstwie (wraz ze Zdzisławem Sarjuszem-Wolskim, pierwsze wydanie 1995 r., pięć wydań). Pierwszy artykuł naukowy opublikował w 1962 r. w miesięczniku PWE „Gospodarka Materiałowa”.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł