Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie finansami spółki kapitałowej

Wiesław Janik, Artur Paździor
ISBN: 978-83-208-1848-2
Liczba stron: 244
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
59.00
Zapytaj

Polityka finansowa nie jest domeną specjalistów (analityków finansowych) lub księgowych, lecz jest istotnym zadaniem dla zarządów spółek. Cele spółek mają bowiem wymiar finansowy. Do ich osiągnięcia nie wystarczą trafne decyzje produkcyjne i handlowe. Ich skuteczność jest oceniana przez pryzmat efektów finansowych. Problemy te są przedmiotem rozważań w niniejszej książce. Zawiera ona podstawową wiedzę z zakresu finansów spółek kapitałowych.

Omówiono w niej zagadnienia związane z:

  • zasadami gromadzenia kapitału w spółkach kapitałowych,
  • postrzeganiem celów tych spółek we współczesnej gospodarce,
  • źródłami finansowania bieżącej działalności i ich rozwoju,
  • metodami oceny efektywności pracy podmiotów gospodarczych,
  • metodami oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych.

Książka jest adresowana do studentów kierunków zarządzanie, finanse i rachunkowość, słuchaczy studiów podyplomowych, menedżerów i przedsiębiorców  oraz osób pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania finansami spółek kapitałowych.

Wstęp
 

Rozdział 1. Spółka kapitałowa jako podmiot gospodarujący
1.1. Istota i rozwój spółek kapitałowych
1.2. Cele spółek kapitałowych
1.3. Ryzyko i wiarygodność spółek kapitałowych
 

Rozdział 2. Wartość jako cel spółki kapitałowej
2.1. Istota i kategorie wartości spółki
2.2. Czynniki kształtujące wartość spółki
2.3. Mierzenie wartości spółki
2.3.1. Metody majątkowe
2.3.2. Metody dochodowe
2.3.3. Metody mieszane
2.3.4. Metody porównawcze
2.4. Zarządzanie wartością spółki
2.4.1. System zarządzania przez wartość
2.4.2. Ekonomiczna wartość dodana
2.4.3. Rynkowa wartość dodana
2.4.4. Wartość dodana dla akcjonariuszy
 

Rozdział 3. Źródła finansowania spółek kapitałowych
3.1. Kapitał - istota, klasyfikacja, źródła pozyskiwania
3.2. Źródła pozyskiwania kapitału przez spółki
3.3. Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa
3.3.1. Istota oraz znaczenie kosztu kapitału
3.3.2. Koszt kapitału własnego
3.3.3. Koszt kapitału obcego
3.3.4. Średni ważony koszt kapitału
3.4. Czynniki kształtujące strukturę kapitału
 

Rozdział 4. Ocena sytuacji finansowej spółek kapitałowych
4.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej spółki
4.2. Ocena zadłużenia
4.3. Ocena struktury majątkowo-kapitałowej
4.4. Ocena płynności finansowej
4.5. Ocena aktywności gospodarczej
4.6. Ocena rentowności sprzedaży
4.7. Ocena rentowności kapitałów
4.8. Ocena wskaźników wartości rynkowej
4.9. Ocena zagrożenia upadłością
 

Rozdział 5. Zarządzanie kapitałem obrotowym
5.1. Zarządzanie zapasami
5.2. Zarządzanie należnościami
5.2.1. Polityka kredytowa przedsiębiorstw
5.2.2. Ocena efektywności polityki kredytowej przedsiębiorstw
5.2.3. Sprzedaż wierzytelności
5.2.4. Sekurytyzacja
5.3. Zarządzanie środkami pieniężnymi
5.4. Zarządzanie źródłami finansowania majątku obrotowego
 

Rozdział 6. Zarządzanie rozwojem spółki
6.1. Metody rozwoju spółki
6.2. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw
6.2.1. Czynnik czasu w ocenie efektywności inwestycji
6.2.2. Pojęcie i rodzaje inwestycji
6.2.3. Budżet inwestycji
6.2.4. Metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
6.2.5. Ocena poziomu ryzyka inwestycyjnego
6.3. Restrukturyzacja
6.4. Fuzje i przejęcia
6.4.1. Istota i rodzaje fuzji
6.4.2. Analiza opłacalności fuzji
6.4.3. Finansowanie transakcji fuzji i przejęć
6.5. Polityka dywidend a finansowanie rozwoju spółki
 

Literatura

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł