Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zrównoważone rynki finansowe – perspektywa krajowa i międzynarodowa

Magdalena Zioło, Anna Spoz, Ewa Kulińska-Sadłocha
ISBN: 978-83-208-2452-0
Liczba stron: 198
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90 zł
42.42
Najniższa cena z 30 dni: 42.42
liczba egzemplarzy:

Celem monografii jest ukazanie zmian w funkcjonowaniu rynków finansowych w warunkach oddziaływania czynników niefinansowych i kreowanego przez nie ryzyka. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wpływ kwestii ESG na działalność podmiotów rynku finansowego oraz scharakteryzowano procesy dostosowawcze, jakim podlegają rynki finansowe, transformując się w kierunku tzw. zrównoważonych rynków finansowych, czyli rynków włączających w swoją działalność ryzyko czynników niefinansowych, zwłaszcza uwzględniających w decyzjach konsekwencje oddziaływania czynników ESG. 

Wstęp
 
1. Związki finansów ze zrównoważonym rozwojem
1.1. Finanse zrównoważone wobec wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem
1.2. Ryzyko zrównoważonego rozwoju a finanse 
1.3. Inicjatywy, regulacje i wytyczne dla sektora finansowego odnoszące się do kwestii zrównoważonego rozwoju
1.4. Kierunki adaptacji sektora finansowego do wymogów zrównoważonego rozwoju 
 
2. Zrównoważona bankowość 
2.1. Geneza i rozwój zrównoważonej bankowości
2.2. Zasady odpowiedzialnej bankowości – globalny standard zrównoważonej bankowości
2.3. Pojęcie zrównoważonego banku i jego cechy
2.4. Ryzyko środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego w działalności bankowej 
2.5. Obszary zrównoważonej działalności banku
2.6. Komunikacja i raportowanie zrównoważonych działań 
 
3. Rola banku centralnego we wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
3.1. Zrównoważona gospodarka i bank centralny
3.2. Instrumenty polityki pieniężnej a polityka zrównoważonego rozwoju
3.3. Polityka makroostrożnościowa a polityka zrównoważonego rozwoju
3.4. Informacyjno-edukacyjne działania banków centralnych na rzecz zrównoważonego rozwoju
3.5. Współpraca banków centralnych na rzecz zrównoważonego rozwoju
 
4. Zrównoważony rynek kapitałowy
4.1. Istota zrównoważonego rynku kapitałowego 
4.2. Regulacje prawne wspierające rozwój zrównoważonego rynku kapitałowego i odpowiedzialnego inwestowania
4.3. Instrumenty zrównoważonego rynku kapitałowego
4.3.1. Zielone obligacje 
4.3.2. Obligacje społeczne 
4.3.3. Obligacje zrównoważonego rozwoju 
4.3.4. Pożyczki i obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem
4.4. Giełda i jej rola we wspieraniu rozwoju zrównoważonego rynku kapitałowego
4.5. Crowdfunding a koncepcja zrównoważonego rozwoju
4.6. Udział inwestycji zgodnych z ESG na rynku kapitałowym USA, UE, Polski 
 
5. Zrównoważony rynek ubezpieczeń
5.1. Sektor ubezpieczeń a koncepcja zrównoważonego rozwoju
5.2. Zasady zrównoważonych ubezpieczeń 
5.3. Rola sektora ubezpieczeń w transformacji przedsiębiorstw i gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju 
5.4. Materializacja ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w sektorze ubezpieczeń
 
6. Zrównoważony rynek walutowy i rynek instrumentów pochodnych 
6.1. Rynek walutowy i instrumenty pochodne a zrównoważone finansowanie 
6.2. Pogodowe instrumenty pochodne
6.3. Ewolucja rynków walutowego i instrumentów pochodnych – tendencje zmian
 
Zakończenie
Bibliografia 
Spis tabel 
Spis rysunków 
Magdalena Zioło

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego (Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Zrównoważonych Finansów i Rynków Kapitałowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US), specjalistka z zakresu finansów, w szczególności z zakresu finansowania rozwoju zrównoważonego; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023, członek Komitetu Nauk o Finansach PAN na kadencję 2020-2023, członek Doradczego Komitetu Naukowego Rzecznika Finansowego; członek: zarządu krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Center of Fundamental and Applied Economic Studies (CSEFA). Zrealizowała stypendium Fundacji Dekaban-Liddle, University of Glasgow Adam Smith Business School oraz IMPAKT Asia, Erasmus Mundus, University of Finance and Economics, Ułan Bator, Mongolia. Odbyła liczne zagraniczne staże naukowo-dydaktyczne oraz pobyty studialne, m.in. w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i USA. Jest autorką licznych prac naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, głównie z dyscypliny finansów.

Anna Spoz

Anna Spoz – dr nauk ekonomicznych (Katedra Finansów i Rachunkowości Instytutu Ekonomii i Finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), kierownik i wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie rachunkowości i podatków oraz studiach podyplomowych w zakresie zarządzania i finansów w administracji publicznej. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów (w tym finansowania zrównoważonego rozwoju), rachunkowości i podatków.

 

Ewa Kulińska-Sadłocha

Ewa Kulińska-Sadłocha – dr nauk ekonomicznych (Instytut Finansów, Katedra Bankowości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego). Ma ponad 20-letni staż dydaktyczny i organizacyjny jako nauczyciel akademicki, a także doświadczenie zdobyte w praktyce gospodarczej: bankowości, rachunkowości czy controllingu. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu finansów, controllingu, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej gospodarki rynkowej. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego „Bezpieczny Bank”.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł