Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Metodologia badań nad turystyką

Leszek Butowski
ISBN: 978-83-208-2423-0
Liczba stron: 146
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90 zł
42.42
Najniższa cena z 30 dni: 42.42
liczba egzemplarzy:

Głównym celem pracy jest próba określenia podstaw metodologicznych badań nad turystyką, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów ontologicznych oraz epistemologicznych. Wydaje się bowiem, że szczególnie w zakresie teoretycznych studiów nad tą dziedziną panuje znaczny regres. Wychodząc z powyższych przesłanek, zaproponowano zakres rzeczowy niniejszej książki, który w swojej zasadniczej części odnosi się do filozoficzno-metodologicznych podstaw badań nad turystyką. Złożyły się na niego dwie główne perspektywy: ontologiczna i epistemologiczna. Zdaniem autora w największym stopniu wpływają one bowiem na sytuację poznawczą poszczególnych dziedzin wiedzy. W pierwszej części pracy (rozdział 1) postawiono fundamentalne pytania o naturę rzeczywistości turystycznej jako przedmiotu badań. Z kolei w jej drugiej części (rozdział 2) podjęto dyskusję na temat możliwości jej poznania, a tym samym uzyskania (możliwie pełnej i pewnej?) wiedzy o turystyce w rozumieniu episteme. Ujmując te zagadnienia bardziej szczegółowo, w zakresie podstaw ontologicznych badań nad turystyką poszukiwano przede wszystkim odpowiedzi na pytania o przedmiot poznania, to jest: czym jest i jaka jest najgłębsza natura rzeczywistości turystycznej (jako części rzeczywistości społecznej), a w tym kontekście: czym jest turystyka? Na czym polega jej istota? Jakie są jej cechy konstytutywne i konsekutywne? Z kolei w perspektywie epistemologicznej uwagę skupiono na możliwościach (ale także ograniczeniach) i kierunkach naukowego poznawania turystyki – w zakresie przedmiotowym określonym na poziomie ontologicznym. W tym kontekście starano się znaleźć odpowiedzi na pytania o obiektywizm i subiektywizm poznania, przede wszystkim w odniesieniu do głównych stanowisk ontologiczno-epistemologicznych w naukach społecznych, którymi są realizm i relatywizm. Przy czym, dostrzegając zasadnicze różnice między nimi, podjęto jednak próbę znalezienia stanowiska kompromisowego w formie podejścia realistyczno-humanistycznego – jako podstawy metodologicznej badań nad turystyką (rozdział 3). Rozważania natury epistemologicznej kończy rozdział 4, w którym podjęto tematykę dorobku teoretycznego studiów nad turystyką. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do różnych dyscyplin prowadzących badania w tym zakresie – w świetle obowiązujących w nich głównych paradygmatów metodologicznych, to jest neopozytywizmu oraz podejścia humanistyczno-interpretacyjnego. Całość opracowania uzupełniają rozważania natury instytucjonalno-organizacyjnej. Dotyczą one ewolucji badań nad turystyką w ujęciu historycznym, również w kontekście wkładu różnych szkół narodowych do osiągnięć w tym zakresie (rozdział 5). W rozdziale 6 przeprowadzono zaś dyskusję nad problemem (multi-? inter-? post-?)  dyscyplinarności akademickiej studiów nad turystyką.

 

Spis treści

 

Podziękowania

 

Wprowadzenie

 

1. Badania nad turystyką w perspektywie ontologicznej

1.1. Turystyka: analiza etymologiczna nazwy, zakres rzeczowy i definicja pojęcia

1.1.1. Etymologia nazwy turystyka

1.1.2. Zakres rzeczowy pojęcia turystyka: analiza semantyczna

1.1.3. Turystyka: ramy definicyjne

1.2. Przedmiot badań nad turystyką

1.2.1. Zbiory empiryczne turystyki

1.2.2. Matryca metodologiczna dziedziny empirycznej turystyki

1.2.3. Matryca metodologiczna – zastosowania praktyczne

1.3. Pogląd na naturę rzeczywistości społeczno-turystycznej

 

2. Badania nad turystyką w perspektywie epistemologicznej

2.1. Rzeczywistość społeczno-turystyczna: między obiektywizmem a subiektywizmem poznania

2.2. Rzeczywistość społeczna w ujęciu relatywistycznym i realistycznym

2.3. Konstrukcjonizm społeczny w badaniach nad turystyką

2.4. Ile prawd o rzeczywistości turystycznej?

 

3. Podejście realistyczno-humanistyczne jako podstawa metodologiczna badań

nad turystyką

 

4. Badania nad turystyką w różnych tradycjach metodologicznych

4.1. Badania nad turystyką w tradycji (neo)pozytywistycznej

4.2. Badania nad turystyką w tradycji humanistyczno-interpretacyjnej

4.3. Podsumowanie

 

5. Geneza myśli naukowej nad turystyką

5.1. Analiza retrospektywna studiów nad turystyką

5.2. Okres prekursorski

5.3. Okres studiów właściwych

5.4. Geneza studiów nad turystyką – przykład Polski

5.5. Podsumowanie i wnioski

 

6. Turystyka jako dziedzina badań czy dyscyplina naukowa?

6.1. Dyscyplinarność studiów nad turystyką? Ujęcie metodologiczne sensu stricto           

6.2. Dyscyplinarność studiów nad turystyką? Ujęcie organizacyjno-instytucjonalne

6.3. Turystyka jako dyscyplina naukowa czy dziedzina badań? Próba kompromisu

 

Podsumowanie: czyli jak podążać ku prawdzie o turystyce?

 

Summary

 

Bibliografia

Leszek Butowski

Leszek Butowski – (ur. w 1965 r.) geograf, specjalizuje się w zakresie me¬todologii badań geograficzno-społecznych oraz studiów nad turyzmem. Jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego oraz wykładowcą na kilku uczel¬niach krajowych i zagranicznych, a także członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W przeszłości był również urzędnikiem państwowym. Jego pasja to żeglarstwo morskie – jest kapitanem jachtowym i motorowodnym. Żegluje po morzach Bałtyckim, Północnym i Śródziemnym oraz po Atlantyku. Jest miłośnikiem starej Warszawy i Mokotowa, gdzie się urodził i mieszka.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł