Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Metodologia badań nad turystyką Podstawy ontologiczne i epistemologiczne oraz rozwój historyczno-instytucjonalny

Leszek Butowski
ISBN: 978-83-208-2595-4
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II zmienione
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90
Zapytaj

Oddawana do rąk Czytelników książka stanowi drugie, gruntownie zmienione i uzupełnione wydanie opracowania, które ukazało się nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego w 2020 r. Podjęta w nim problematyka dotyczy najbardziej fundamentalnych aspektów badań nad turystyką, jakim są ich podstawy ontologiczne, epistemologiczne oraz metodologiczne. W zamyśle autora przybliżenie tych zagadnień powinno przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia badań empirycznych, ukierunkowanych na poznanie złożonej rzeczywistości turystycznej w jej różnorodnych przejawach. opracowanie niniejsze, w stosunku do jego pierwszego wydania, zostało uzupełnione o dwie zupełnie nowe części. W pierwszej z nich (rozdział 6) skupiono się na tematyce geograficznych studiów nad turystyką, ze szczególnym uwzględnieniem wyspecjalizowanej w tym zakresie subdyscypliny, jaką jest geografia turyzmu. W szczególności, prowadzona refleksja dotyczyła ontologii i epistemologii dziedziny empirycznej geografii turyzmu, która została utożsamiona z dziedziną empiryczną turystyki, eksplorowaną w aspekcie przestrzennym (geograficznym). Z kolei w rozdziale 7. opracowania podjęto próbę zastosowania ogólnych założeń ontologii Searle’a do refleksji nad ontologią i epistemologią dziedziny empirycznej geografii jako nauki złożonej, obejmującej dwa odmienne pola badawcze. Oznacza to, że rozdział ten jest jedynym w pracy, w którym nie podnosi się aspektów turystycznych. Warto w tym miejscu podkreślić, że dodanie dwóch wymienionych rozdziałów „geograficznych” było w pełni świadomym zabiegiem autora, który jako geograf, chciał w ten sposób wnieść swój skromny wkład do dyskusji nad podstawami metodologicznymi geografii turyzmu – dziedziny, którą na co dzień uprawia; a także do geografii jako całości. Na ile się to udało, niech pozostawione zostanie ocenie Czytelników.

Praca jest bardzo dojrzałym studium dotyczącym metodologii oraz ontologii i epistemologii turystyki. […] Ujęcie proponowanej tematyki jest kompletne i wielowątkowe, poczynając od samej kwestii metodologii, aspektów teoretycznych, historii metodologii i rozwoju turystyki, kończąc na aspektach organizacyjno-instytucjonalnych rozwoju tej dziedziny wiedzy. […] Na rynku polskim liczba prac o zbliżonej tematyce jest bardzo skromna. […] Książka jest przygotowana bardzo starannie. Zawiera przykłady i dużo szczegółowych informacji, ale nie jest nimi przeładowana. Pozycja powinna bez trudu znaleźć swoich odbiorców, a nawet miłośników. 

Z recenzji dr. hab. Marka Więckowskiego, prof. IGiPZ PAN

 

Mając na uwadze dosyć krytycznie oceniany stan badań nad turystyką oraz fakt, że za jedną z podstawowych przyczyn tego stanu rzeczy uznaje się ich mankamenty metodologiczne, wybór tematu książki wydaje się ze wszech miar słuszny. […] kwestie terminologiczne i definicyjne oraz szerokie przedstawienie problematyki rzeczywistości turystycznej jako fragmentu rzeczywistości społecznej, który jest niełatwym przedmiotem badań i studiów prowadzonych na gruncie różnych dyscyplin nauki, stanowiło podstawę dyskusji nad naturą zjawiska turystyki oraz możliwościami jego poznania. […] Książka jest potrzebnym na rynku wydawniczym opracowaniem, które z jednej strony dobrze opisuje uwarunkowania oraz genezę i dotychczasowy rozwój badań nad turystyką, z drugiej zaś próbuje wskazać kierunek ich dalszego rozwoju, pokazując najważniejsze koncepcje metodologiczne, które w dużym stopniu o tym rozwoju zadecydują.

Z recenzji dr. hab. Wiesława Alejziaka, prof. AWF w Krakowie

Leszek Butowski

Leszek Butowski – (ur. w 1965 r.) geograf, specjalizuje się w zakresie me¬todologii badań geograficzno-społecznych oraz studiów nad turyzmem. Jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego oraz wykładowcą na kilku uczel¬niach krajowych i zagranicznych, a także członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W przeszłości był również urzędnikiem państwowym. Jego pasja to żeglarstwo morskie – jest kapitanem jachtowym i motorowodnym. Żegluje po morzach Bałtyckim, Północnym i Śródziemnym oraz po Atlantyku. Jest miłośnikiem starej Warszawy i Mokotowa, gdzie się urodził i mieszka.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł