Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Turystyka muzealna

Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak
ISBN: 978-83-208-2283-0
Liczba stron: 248
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
liczba egzemplarzy:

We współczesnym świecie miliony ludzi zwiedzają placówki muzealne. Powstanie Muzeum zwykle oznacza „wpisanie” go na turystyczną mapę kraju, a nawet Europy, dzięki czemu w przewodnikach turystycznych pojawiają się nowe miejsca czy miejscowości. Muzea należą do najważniejszych dóbr kultury, stanowiąc znaczącą atrakcję turystyczną, dzięki posiadanym zbiorom, realizowanym wystawom, podejmowanym działaniom edukacyjnym i popularyzatorskim oraz często samej siedzibie. Książka stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy o muzealnictwie, muzeach w turystyce i turystyce muzealnej.

 

Książka adresowana jest do studentów na kierunkach związanych z turystyką, muzealnictwem, historią kultury. Może być także przydatna pilotom wycieczek i przewodnikom, turystom oraz wszystkim miłośnikom muzeów.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział I. Turystyka muzealna — zagadnienia ogólne
1. Zarys dziejów muzealnictwa
2. Definicja i zadania muzeów
3. Muzeum — atrakcja turystyczna
4. Turystyka muzealna jako forma turystyki kulturowej
5. Turyści muzealni

 

Rozdział II. Przegląd muzeów na świecie
1. Architektura muzealna
2. Najsłynniejsze i najważniejsze muzea świata
3. Najdziwniejsze muzea świata

 

Rozdział III. Polski potencjał muzealny
1. Geneza i rozwój muzealnictwa na ziemiach polskich
2. Typy i organizacja muzeów w Polsce
3. Obecny stan polskiego muzealnictwa
4. Najbardziej znaczące muzea polskie i ich zbiory — przegląd
Muzea narodowe
Muzea regionalne
Muzea archeologiczne
Muzea biograficzne i literackie
Muzea historyczne
Muzea wojskowe
Muzea etnograficzne i skanseny
Muzea martyrologiczne
Muzea techniki i specjalistyczne
Muzea sztuki
Muzea przyrodnicze, geologiczne i geograficzne
Muzea sakralne i muzea religijne
Muzea pałacowe i zamkowe
Muzea uczelniane
Muzea sportu i turystyki
Unikatowe i nietypowe muzea
Ekomuzea — otwarte muzea tematyczne

 

Rozdział IV. Polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami Polski
1. Najważniejsze polskie muzea oraz instytucje kultury i nauki poza granicami kraju
2. Muzeum Europy — Dom Historii Europejskiej

 

Rozdział V. Formy organizacji turystyki muzealnej
1. Ekspozycje muzealne
2. Edukacyjna rola muzeum
3. Inne formy kulturalno-oświatowe realizowane w muzeach

 

Rozdział VI. Współczesne tendencje w muzealnictwie
1. Charakterystyka współczesnego muzeum
2. Interaktywne, multimedialne muzea przyszłości
3. Muzea wirtualne
4. Muzea partycypacyjne

 

Rozdział VII. Działania na rzecz rozwoju muzealnictwa i turystyki muzealnej
1. Międzynarodowy Dzień Muzeów
2. Europejska Noc Muzeów
3. Forum Edukatorów Muzealnych
4. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
5. Akademia Zarządzania Muzeum
6. Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla
7. Stowarzyszenie Muzealników Polskich

 

Bibliografia

Izabela Wyszowska

Doktor nauk humanistycznych; nauczyciel akademicki w Zakładzie Kulturowych Podstaw Turystyki na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Przewodnik miejski i terenowy, członek Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu. Instruktor przewodnictwa turystycznego, wykładowca na kursach dla przewodników i pilotów wycieczek. Członek kolegium redakcyjnego pisma „Turystyka Kulturowa”. Autorka i współautorka wielu publikacji na temat turystyki muzealnej, biograficznej, religijnej i polonijnej.

Tadeusz Jędrysiak
Tadeusz Jędrysiak

Doktor nauk technicznych Politechniki Warszawskiej oraz stypendysta Międzynarodowego Instytutu Hydrologii i Ochrony Środowiska w Delft (Holandia). Pracując jako pilot wycieczek zagranicznych, zwiedził ponad 100 krajów na wszystkich kontynentach. Od kilkunastu lat jako przewodnik miejski oprowadza po Warszawie, jest również instruktorem przewodnictwa oraz zastępcą przewodniczącego stałej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Miejskich, powołanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Stale współpracuje z internetowym miesięcznikiem naukowym "Turystyka Kulturowa", opisując swoje doświadczenia turystyczne i podróże. Szczególnie interesuje się historią i kulturą krajów azjatyckich. Był współorganizatorem i prezesem nowego niezależnego Warszawskiego Stowarzyszenia Przewodników im. Adama Jarzębskiego.

Autor i współautor książek poświęconych turystyce oraz przewodników po Warszawie dla grup angielskojęzycznych.

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł