Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Logistyka w przedsiębiorstwie

Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski
ISBN: 978-83-208-2013-3
Liczba stron: 348
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: V zmienione
Oprawa: miękka
Format: 162x237
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami gospodarującymi. Strumienie przepływu są tym elementem, który łączy ogół zjawisk i procesów logistycznych.
Zarządzanie tymi procesami w ich integralnym rozumieniu to także domena logistyki. Logistyka jest jednocześnie dziedziną wiedzy, która bada zjawiska i procesy związane z transportem, magazynowaniem, kształtowaniem zapasów i innymi czynnościami oraz dostarcza praktyce gospodarczej odpowiednich metod i sposobów sterowania tymi procesami.
Ostatnie lata przyniosły szerokie zainteresowanie nauki, a zwłaszcza praktyki gospodarczej problematyką logistyki. Globalizacja rynku towarów i usług oraz rewolucyjne zmiany w technice komunikowania się wymuszają zapewnienie sprawności fizycznych strumieni dostaw, które są warunkiem zachowania wymaganej ciągłości procesów gospodarczych.
Sprawność procesów logistycznych, wykorzystanie nowoczesnych instrumentów sterowania tymi procesami, ekonomizacja działalności i redukcja kosztów logistycznych to niezbędne warunki zachowania pozycji rynkowej oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej każdej firmy.
Piąte wydanie „Logistyki w przedsiębiorstwie”  ukazuje się po szesnastu latach od wydania pierwszego. Był to okres dynamicznych zmian w gospodarce, zwłaszcza światowej, wywierających istotny wpływ także na procesy logistyczne. W roku 1995 pierwsze wydanie było jedną z pierwszych publikacji, jakie ukazały się na polskim rynku wydawniczym, traktujących o funkcjonowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.
W obecnym kształcie książka składa się z trzynastu rozdziałów, w których kolejno, w sposób logiczny, zostały omówione podstawowe problemy z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie. Dane przytaczane w książce dotyczą 2009 r. i zostały zaczerpnięte głównie z Rocznika Statystycznego 2010, który ukazał się na początku 2011 r. W polskiej gospodarce — będącej pod wpływem gospodarki globalnej — w ostatnich latach zachodziły dynamiczne zmiany, światowy kryzys gospodarczy i finansowy lat 2008-2009 miał swoje odbicie także w naszym kraju. Autorzy zwrócili uwagę na te zjawiska i zdarzenia, które miały związek z logistyką.
 
Treść książki oraz koncepcja jej ujęcia wskazują, że nie jest to ani klasyczna monografia, ani też wyłącznie podręcznik akademicki. Książka ta ma pewne cechy obu wymienionych typów publikacji. Może być wykorzystywana zarówno przez studentów, zwłaszcza kierunków ekonomii, zarządzania i marketingu wyższych uczelni wszystkich typów, jak i przez praktyków gospodarczych.
 

SPIS TREŚCI
 
OD AUTORÓW
 
1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI
1.1. Pojęcie i istota logistyki
1.2. Powstanie i Rozwój logistyki
1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki
1.4. Mikro- i makroekonomiczna treść logistyki
 
2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Logistyka i jej związek z celami przedsiębiorstwa
2.2. Logistyka — wsparciem strategii przedsiębiorstwa
2.3. Logistyka a płynność finansowa przedsiębiorstwa
2.4. Logistyka a efektywność przedsiębiorstwa
 
3. MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
3.1. Makroekonomiczne problemy polskiej gospodarki i logistyki
3.1.1. Polska w Unii Europejskiej
3.1.2. Finanse publiczne
3.1.3. Sektor przedsiębiorstw
3.1.4. Skutki dla logistyki
3.2. Rynek a procesy logistyczne
3.3. System zarządzania a procesy logistyczne
3.4. Bezpośrednie instrumenty oddziaływania państwa na procesy logistyczne
3.5. Struktura podmiotowa gospodarki a procesy logistyczne
3.6. Poziom i struktura zapasów rzeczowych
3.7. Wyzwania informacyjne a logistyka w przedsiębiorstwie (e-gospodarka)
 
4. INFRASTRUKTURA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
4.1. Pojęcie infrastruktury procesów logistycznych
4.2. Infrastruktura transportowa
4.3. Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna
4.4. Opakowania jako składnik procesów logistycznych
4.5. Infrastruktura informatyczna
 
5. PROCESY LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
5.1. Typy przedsiębiorstw z punktu widzenia logistyki
5.2. Podsystemy logistyczne przedsiębiorstw
5.3. Strumienie przepływów rzeczowych i informacyjnych
5.4. Struktura przepływów rzeczowych
5.5. Logistyka w strukturach zarządzania przedsiębiorstwem
5.6. Przedsiębiorstwo logistyczne
5.7. Centra logistyczne
 
6. PROCESY MAGAZYNOWANIA, MANIPULACJI I TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE
6.1. Rola i funkcje magazynowania, manipulacji i transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
6.2. Organizacja procesów magazynowych
6.3. Systemy informatyczne
6.4. Projektowanie transportu wewnętrznego
 
7. STEROWANIE PROCESAMI ZAKUPU
7.1. Znaczenie procesów zakupu
7.2. Podstawowe funkcje procesów zakupu
7.2.1. Identyfikacja funkcji
7.2.2. Baza informacyjna procesów zakupu
7.3. Planowanie potrzeb materiałowych
7.3.1. Rodzaje potrzeb (popytu)
7.3.2. Sprzężenia informacyjne w planowaniu potrzeb materiałowych
7.3.3. System planowania potrzeb materiałowych (MRP)
7.4. Wybór źródeł zakupu
7.5. Organizacja dostaw
7.6. Przypadki szczególne w fazie zakupów
7.6.1. Opusty cenowe
7.6.2. Czynnik inflacji w polityce zakupów
7.6.3. Zakupy w sytuacji nieciągłości potrzeb
7.6.4. Zarządzanie zakupami w przypadku gdy koszty tworzenia zapasów ponosi dostawca
 
8. LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCJI
8.1. Typowe modele przepływów produkcji
8.2. Sterowanie przepływami produkcji w różnych typach produkcji
8.3. Nowoczesne metody sterowania przepływami produkcji
8.4. Optymalna partia produkcji
 
9. LOGISTYKA PROCESÓW DYSTRYBUCJI
9.1. Zakres i przedmiot logistyki procesów dystrybucji
9.2. Prognozowanie popytu
9.2.1. Podstawowe modele (metody) prognozowania popytu
9.2.2. Prognozowanie popytu z wykorzystaniem modeli adaptacyjnych
9.2.3. Prognozowanie przyczynowo-skutkowe
9.2.4. Prognozowanie intuicyjne
9.3. Kanały dystrybucji
9.4. Warianty organizacji procesów dystrybucji
9.4.1. Eliminacja ogniw pośrednich
9.4.2. Lokalizacja hurtowni
9.4.3. Przykłady nowoczesnych systemów dystrybucji
9.4.4. Optymalizacja powiązań transportowych
 
10. STEROWANIE ZAPASAMI W PROCESACH LOGISTYCZNYCH
10.1. Istota, funkcje i czynniki kształtowania zapasów
10.2. Struktura zapasów i ich podatność na sterowanie
10.3. Metody (modele) sterowania zapasami
10.4. Wybrane decyzje logistyczne w sferze zapasów
10.4.1. Sterowanie zapasami w warunkach ograniczonego kapitału obrotowego
10.4.2. Uwzględnianie kosztu braku zapasu
10.4.3. Dwuszczeblowe sterowanie zapasami
 
11. KOSZTY LOGISTYCZNE
11.1. Pojęcie i zakres kosztów logistycznych
11.2. Przekroje strukturalne kosztów logistycznych
11.3. Czynniki kształtowania i redukcji kosztów logistycznych
11.3.1. Charakterystyka i podział czynników
11.3.2. Koszty fizycznego przepływu materiałów
11.3.3. Koszty zapasów
11.3.4. Koszty procesów informacyjnych
11.4. Poziom i struktura kosztów logistycznych
11.5. Budżetowanie kosztów logistycznych
 
12. ANALIZA EKONOMICZNA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
12.1. Przedmiot analizy
12.2. Metody analizy
12.3. Analiza procesów zakupu
12.3.1. Zakres analizy
12.3.2. Analiza wielkości, dynamiki i struktury zakupu
12.3.3. Analiza wpływu cen zakupu na koszty działalności
12.3.4. Analiza organizacji procesów zakupu w przedsiębiorstwie
12.4. Analiza zapasów
12.4.1. Analiza wielkości i struktury zapasów
12.4.2. Wskaźniki produktywności zapasów
12.5. Analiza procesów magazynowych
12.6. Analiza procesów sprzedaży
12.7. Analiza kosztów logistycznych
12.7.1. Przedmiot analizy
12.7.2. Analiza wstępna kosztów logistycznych
12.7.3. Analiza szczegółowa kosztów logistycznych
12.8. Analiza wpływu procesów logistycznych na rentowność
 
13. PODSTAWOWE TENDENCJE ROZWOJOWE LOGISTYKI
13.1. Nowe zjawiska w gospodarce europejskiej i Światowej oraz ich wpływ na logistykę
13.2. Rozwój eurologistyki
13.3. Rozwój logistyki w przedsiębiorstwach
13.4. Rozwój systemów informacyjnych logistyki
13.4.1. Podstawowe funkcje informacyjne
13.4.2. Kompleksowe programy komputerowe
13.4.3. Tendencje rozwojowe systemów informatycznych
 
BIBLIOGRAFIA
 

Czesław Skowronek
Czesław Skowronek

Polski ekonomista i polityk, wieloletni wiceminister (1986–1990), kierownik resortu rynku wewnętrznego w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991), a także wieloletni nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinach analizy ekonomiczno-finansowej, logistyki i rachunkowości. Jest promotorem ponad 200 prac magisterskich i licencjackich oraz ośmiu prac doktorskich, a także autorem wielu publikacji z dziedziny ekonomii. Od początku drogi naukowej był związany z PWE, gdzie opublikował m.in. książki: Analiza gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie przemysłowym (pierwsze wydanie 1965 r., pięć wydań) i Logistyka w przedsiębiorstwie (wraz ze Zdzisławem Sarjuszem-Wolskim, pierwsze wydanie 1995 r., pięć wydań). Pierwszy artykuł naukowy opublikował w 1962 r. w miesięczniku PWE „Gospodarka Materiałowa”.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł