Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie łańcuchami dostaw

Sebastian Kot
ISBN: 978-83-208-2315-8
Liczba stron: 182
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
Zapytaj

Przedmiotem pracy jest zgłębienie tematyki zarządzania łańcuchami dostaw w małych i średnich przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zrównoważonego rozwoju. Autor przedstawia szeroką perspektywę obecnych priorytetów przedsiębiorstw sektora MŚP w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz praktykę ich funkcjonowania w ramach łańcuchów dostaw.
Dokonany przez autora przegląd prac dotyczących przedsiębiorstw z sektora MŚP wskazuje, że drobna przedsiębiorczość ma tendencję do uwzględniania społecznej odpowiedzialności i że relacje w łańcuchach dostaw są kluczem do przezwyciężania ograniczeń zasobów i osiągnięcia skutecznych wyników organizacyjnych. W pełni rozpoznaje istotność relacji w łańcuchu dostaw, jak również przykłada większą wagę do mniej widoczne składowych praktyki łańcucha dostaw. To z natury bardziej skupione na człowieku podejście do zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP jest silnie odzwierciedlone w wynikach badań i wskazuje na potencjał i kierunek głębszego zrozumienia zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw w tym kontekście.
Autor wyraża nadzieję, że książka okaże się przydatna dla naukowców i praktyków zajmujących się problemami zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, łańcuchami dostaw oraz zrównoważonym rozwojem.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Koncepcja łańcucha dostaw i zarządzanie łańcuchem dostaw
1.1 Charakterystyka łańcuchów dostaw
1.2. Przegląd definicji zarządzania łańcuchem dostaw
1.3 Rozwój koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
1.4. Relacje w łańcuchach dostaw
1.5. Składowe zarządzania łańcuchem dostaw
1.6. Integracja podmiotów w ramach łańcuchów dostaw

 

2. Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw jako odpowiedź na społeczne i środowiskowe wyzwania
2.1. Założenia koncepcyjne zrównoważonego rozwoju
2.2. Wymiary zrównoważonego rozwoju
2.3. Charakterystyka zrównoważonego łańcucha dostaw
2.4. Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw
2.5. Wyzwania badawcze w zakresie zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw

 

3. Wyzwania nowoczesnej gospodarki dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw
3.1. Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw
3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce
3.3 Możliwości i bariery rozwoju MŚP
3.4 Małe i średnie przedsiębiorstwa a zrównoważony rozwój

 

4. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw
4.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa a zarządzanie łańcuchem dostaw – ujęcie teoretyczne
4.2. Analiza praktyk zarządzania łańcuchem dostaw w podmiotach z sektora MŚP w wybranych krajach
4.3. Małe i średnie przedsiębiorstwa a zrównoważony rozwój w zarządzaniu łańcuchem dostaw

 

5. Analiza zarządzania łańcuchem dostaw w małych i średnich przedsiębiorstwach
5.1. Postawy teoretyczne konstrukcji modelu badawczego
5.2. Wielowymiarowa analiza struktury próby badawczej
5.3. Analiza wyników badań funkcjonowania małych i średnich firm w łańcuchu dostaw
5.4. Elementy determinujące zarządzanie łańcuchem dostaw w małych i średnich przedsiębiorstwach
5.5. Analiza korelacji między składowymi determinującymi zarządzanie łańcuchem dostaw w małych i średnich przedsiębiorstwach

 

Zakończenie

Sebastian Kot

Dr hab. Inż. Sebastian Kot jest pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz North West University w Republice Południowej Afryki. W ramach pracy naukowej i praktyki dydaktycznej współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi: Szent Istvan University, University of Debrecen na Węgrzech, Northeastern Illinois University w Chicago, Turan University w Kazachstanie oraz University of Prešov na Słowacji.
Jest założycielem i redaktorem tematycznym czasopisma Polish Journal of Management Studies, będącym na liście MNiSW oraz indeksowanego w liczących się międzynarodowych bazach danych, jak Scopus czy Web of Sciences ESCI.
Pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego miesięcznika „Przegląd Organizacji” oraz współpracował z wieloma liczącymi się czasopismami międzynarodowymi będąc recenzentem oraz członkiem rad naukowych. Realizował liczne projekty badawcze krajowe oraz międzynarodowe.
Zainteresowania badawcze Sebastiana Kota to w szczególności zarządzanie łańcuchami dostaw, zarządzanie transportem, logistyka międzynarodowa i zrównoważony rozwój.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł