Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce

Redakcja naukowa Alicja Kusińska
ISBN: 978-83-208-2002-7
Liczba stron: 208
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
Dodatkowe informacje: Współautorzy: Anna Dąbrowska (IBRKK); Alicja Kusińska (WSEiZ); Krystyna Kuśmierczyk (IBRKK); Jadwiga Odorzyńska-Kondek (IBRKK); Anna Olejniczuk-Merta (IBRKK); Lucyna Piskiewicz (IBRKK); Dorota Szepieniec-Puchalska (IBRKK); Anna Szymańska (IBRKK)
54.90 zł
46.67
Najniższa cena z 30 dni: 46.67
Zapytaj

Konsumpcja jest procesem zaspokajania potrzeb, ale stanowi również czynnik stymulujący społeczno-ekonomiczny rozwój kraju (świadczą o tym przykłady krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo). Rozwój ten powinien być równomierny we wszystkich regionach, dlatego ważna jest znajomość przestrzennych zróżnicowań konsumpcji, aby prowadzić odpowiednią politykę społeczno-gospodarczą na szczeblach centralnym i samorządów terytorialnych. W książce autorzy omawiają: ewolucję poglądów na konsumpcję i jej miejsce w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, uwarunkowania ekonomiczne i demograficzne konsumpcji w wybranych regionach Polski, zmiany zachodzące w poziomie i strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w regionach, pozaekonomiczne uwarunkowania konsumpcji (zwłaszcza systemy uznawanych wartości oraz aspiracje i poglądy na najważniejsze wyróżniki sukcesu życiowego), zachowania rynkowe konsumentów w badanych regionach oraz trendy rozwojowe konsumpcji i zachowań polskich konsumentów. Ważną podstawę źródłową stanowią przeprowadzone badania gospodarstw domowych.
 

Kierownik naukowy opracowania, prof. dr hab. Alicja Kusińska, od lat zajmuje się problematyką konsumpcji i napisała wiele publikacji z tego zakresu; jest prekursorką prowadzonych w Polsce badań nad segmentacją rynku i typologią konsumentów.
Współautorami książki są pracownicy naukowi Zakładu Konsumpcji Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, doświadczeni badacze różnych aspektów funkcjonowania rynku, zachowań konsumentów i konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej oraz jej znaczenia dla rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju.


Książka jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowych kierunków ekonomicznych uczelni różnych typów, ale zainteresuje także specjalistów zajmujących się konsumpcją i marketingiem, działaczy sfery społeczno-gospodarczej i menedżerów.

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie


1. Konsumpcja we współczesnej gospodarce, Anna Olejniczuk-Merta (IBRKK)
1.1. Rozwój gospodarczy a konsumpcja
1.2. Funkcje konsumpcji
1.3. Konsumpcja jako inwestycja w kapitał ludzki i rozwój gospodarczy
1.4. Urynkowienie gospodarki a konsumpcja
 

2. Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania konsumpcji w regionach, Krystyna Kuśmierczyk (IBRKK), Dorota Szepieniec-Puchalska (IBRKK)

2.1. Uwagi wstępne
2.2. Charakterystyka demograficzna regionów
2.3. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania konsumpcji
2.3.1. Regionalne zróżnicowanie potencjału gospodarczego
2.3.2. Uwarunkowania związane z kapitałem ludzkim i rynkiem pracy
2.4. Dochody gospodarstw domowych jako czynnik warunkujący konsumpcję
2.4.1. Dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych
2.4.2. Dochód rozporządzalny gospodarstw domowych (w skali mikroekonomicznej)
2.4.3. Oszczędności i kredyty jako źródła finansowania konsumpcji
2.4.4. Subiektywna ocena sytuacji finansowej przez gospodarstwa domowe
 

3. Poziom i struktura konsumpcji gospodarstw domowych w regionach, Lucyna Piskiewicz (IBRKK)
3.1. Wydatki gospodarstw domowych
3.2. Struktura wydatków gospodarstw domowych
3.3. Regiony o podobnej strukturze wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych
3.4. Zmiany zachodzące w strukturze wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych
3.5. Wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku
3.5.1. Posiadane przez gospodarstwa domowe dobra trwałego użytku
3.5.2. Zmiany wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku
3.6. Poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych
 

4. Pozaekonomiczne uwarunkowania konsumpcji w regionach, Alicja Kusińska (WSEiZ)
4.1. Uznawane wartości i aspiracje jako czynnik rozwoju konsumpcji i gospodarki
4.2. Subiektywne oceny możliwości realizacji celów i aspiracji konsumentów w miejscu zamieszkania
4.3. Typy konsumentów a uznawane wartości i aspiracje oraz ocena zewnętrznych uwarunkowań aktywności społeczno-gospodarczej
 

5. Zachowania rynkowe konsumentów w regionach, Jadwiga Odorzyńska-Kondek (IBRKK),

Anna Szymańska (IBRKK)

5.1. Zróżnicowanie zachowań konsumpcyjnych badanej populacji ,
5.2. Zróżnicowanie zachowań konsumpcyjnych w wybranych grupach województw
5.3. Reakcje konsumentów na nowe produkty na rynku
5.3.1. Stosunek konsumentów do nowych produktów na rynku
5.3.2. Zróżnicowanie reakcji konsumentów na nowe produkty na rynku w wybranych grupach województw
5.4. Sposoby dokonywania zakupów
5.4.1. Sposoby dokonywania zakupów artykułów codziennego użytku
5.4.2. Sposoby płatności za zakupione towary
5.5. Miejsca dokonywania zakupów
5.5.1. Preferowane formy handlu detalicznego
5.5.2. Zakupy przez Internet
5.6. Reakcje konsumentów na środki promocji sprzedaży stosowane przez sklepy
 

6. Trendy konsumpcji i zachowań polskich konsumentów, Anna Dąbrowska (IBRKK)
6.1. Zmiany trendów konsumpcji i zachowań konsumentów
6.2. Proces serwicyzacji konsumpcji
6.3. Zachowania konsumentów w różnych sferach ich funkcjonowania na rynku produktów konsumpcyjnych
 

Zakończenie
 

Bibliografia

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł