Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty

Mariusz Trojanowski
ISBN: 978-83-208-1821-5
eISBN: 978-83-208-2128-4
Liczba stron: 444
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
79.90
59.90
liczba egzemplarzy:

Zagadnienia omówione w książce są przedstawione w trzech wymiarach:

  • koncepcyjnym - usystematyzowanie wiedzy na temat marketingu bezpośredniego;
  • strategicznym - prezentacja podejścia zarządczego do marketingu bezpośredniego - od analizy, przez realizację, do kontroli i pomiaru efektywności marketingu bezpośredniego;
  • narzędziowo-operacyjnym - opis narzędzi marketingu bezpośredniego, takich jak: medialna reklama zwrotnego odzewu, przesyłki pocztowe, sprzedaż katalogowa, telemarketing i narzędzia internetowe, służących komunikacji, sprzedaży i budowaniu relacji z klientami.

Treść książki urozmaicają przykłady z praktyki, pokazujące zastosowanie marketingu bezpośredniego (elementów strategicznych i narzędziowych) w warunkach polskich. Dodatkowym elementem książki są aneksy, w których m.in. przedstawiono wyniki badań własnych autora na temat postaw nabywców indywidualnych wobec marketingu bezpośredniego.

Książkę warto polecić studentom uczelni ekonomicznych i innych uczelni wyższych kształcących się na kierunkach zarządzanie, marketing i komunikacja; a także menedżerom i praktykom gospodarczym odpowiadającym za działania marketingowe w organizacji.

Wstęp


CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO


1. Istota i reguły marketingu bezpośredniego
1.1. Mity na temat marketingu bezpośredniego
1.1.1. Marketing bezpośredni a marketing BTL
1.1.2. Marketing bezpośredni a reklama pocztowa
1.1.3. Marketing bezpośredni a sprzedaż wysyłkowa
1.2. Ewolucja znaczeniowa pojęcia marketingu bezpośredniego
1.2.1. Marketing bezpośredni jako kanał dystrybucji
1.2.2. Marketing bezpośredni jako forma promocji firmy i jej produktów
1.2.3. Marketing bezpośredni oparty na rozszerzonym użyciu baz danych jako nowa koncepcja marketingu
1.3. Marketing bezpośredni - ujęcie współczesne
1.4. Filozofia małych firm jako podstawa marketingu bezpośredniego
1.5. Modele zastosowania marketingu bezpośredniego w praktyce rynkowej
1.5.1. Model strategiczny pełnozakresowy (model A)
1.5.2. Model strategiczny niepełnozakresowy (model B)
1.5.3. Model taktyczny selektywny (model C)
1.5.4. Model taktyczny masowy (model D - prymitywny)
1.6. Marketing bezpośredni a marketing relacji i Customer Relationship Marketing (CRM)
1.7. Znaczenie marketingu bezpośredniego w praktyce rynkowej
1.7.1. Wydatki na marketing bezpośredni
1.7.2. Sprzedaż w systemie marketingu bezpośredniego
1.8. Proces zarządzania marketingiem bezpośrednim
Przykład z praktyki: Samlerhuset Group - Skarbnica Narodowa
Marketing bezpośredni jako model działania firmy


2. Baza danych
2.1. Kluczowe pojęcia
2.2. Rodzaje danych
2.2.1. Dane personalne
2.2.2. Dane transakcyjne
2.2.3. Dane komunikacyjne
2.3. Budowa architektury systemu bazy danych
2.3.1. Rola i zastosowanie bazy danych
2.3.2. Użytkownicy bazy danych w firmie
2.3.3. Format karty klienta
2.3.4. Źródła danych
2.3.5. Sposoby pozyskiwania danych
2.3.6. Wejścia danych do systemu bazy
2.3.7. Zarządzanie bazą danych
Przykład z praktyki: Nestle Polska - Nestle Nutrition
Budowa bazy danych (za zgodą Nestle Nutrition)


CZĘŚĆ 2. ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM


3. Analizy marketingowe oparte na bazach danych
3.1. Analizy zachowań zakupowych klientów
3.2. Analiza wartości życiowej klientów
3.2.1. Istota modelu wartości życiowej klientów
3.2.2. Sposoby kalkulacji wartości życiowej klientów
3.3. Analiza segmentacyjna
3.4. Zgłębianie danych o klientach
3.4.1. Zależności między zachowaniami klientów
3.4.2. Segmentacja klientów
3.4.3. Modele predykcyjne (scoringowe)
3.5. Zewnętrzne bazy danych
Przykład z praktyki: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
Model scoringowy (za zgodą Acxiom Polska)


4. Planowanie strategii w marketingu bezpośrednim
4.1. Istota strategii marketingu bezpośredniego
4.2. Relacje między celami marketingowymi
4.3. Cele marketingu bezpośredniego
4.4. Wyznaczanie grup docelowych działań marketingu bezpośredniego
4.5. Marketing-mix w marketingu bezpośrednim
4.5.1. Podejście segmentacyjne a podejście zindywidualizowane
4.5.2. Indywidualizacja marketingu-mix
4.6. Programy zdobywania nowych nabywców
4.7. Programy działania dla zdobytych klientów - budowa lojalności klientów
4.7.1. Znaczenie lojalności klientów
4.7.2. Istota lojalności klientów
4.7.3. Działania marketingowe ukierunkowane na tworzenie lojalności
4.8. Narzędzia marketingu bezpośredniego
4.8.1. Ogólna charakterystyka narzędzi marketingu bezpośredniego
4.8.2. Klasyfikacja narzędzi marketingu bezpośredniego
4.8.3. Kryteria doboru narzędzi marketingu bezpośredniego
4.9. Budżet marketingu bezpośredniego
Przykład z praktyki: Wilo Polska
Planowanie strategii marketingu bezpośredniego (za zgodą Wilo Polska sp. z o.o.)


5. Realizacja działań marketingu bezpośredniego
5.1. Programy realizacji strategii marketingu bezpośredniego
5.2. Kreacja przekazu komunikacyjnego w marketingu bezpośrednim
5.2.1. Mechanizm oddziaływania komunikatu marketingowego na klientów
5.2.2. Budowa przekazu w marketingu bezpośrednim
5.2.3. Szybka ocena kreacji komunikatu marketingu bezpośredniego
5.2.4. Zasady pracy copywritera tworzącego przekaz marketingu bezpośredniego
5.3. Obsługa odpowiedzi nabywców
5.3.1. Proces obsługi odpowiedzi nabywców
5.3.2. Potrzeba podejścia marketingowego
5.4. Organizacja marketingu bezpośredniego
5.4.1. Marketing bezpośredni funkcjonujący dzięki własnym strukturom a outsourcing usług agencji zewnętrznych
5.4.2. Marketing bezpośredni w strukturze organizacyjnej firmy
5.4.3. Współpraca z zewnętrznymi agencjami usług marketingu bezpośredniego (outsourcing)
Przykład z praktyki: IBM Polska
Kreacja w kampanii marketingu bezpośredniego


6. Kontrola i pomiar efektywności marketingu bezpośredniego
6.1. Skuteczność a efektywność
6.2. Organizacja pomiaru efektywności marketingu bezpośredniego
6.3. Nakłady i efekty w działaniach marketingowych
6.3.1. Nakłady na marketing bezpośredni
6.3.2. Efekty działania marketingu bezpośredniego
6.4. Wartość życiowa klienta w pomiarze efektywności
6.5. Pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie stałych a zwrot z inwestycji marketingowej
6.6. Sposoby pomiaru działań marketingowych
6.7. Testowanie jako podstawa poprawy efektywności działań marketingu bezpośredniego
6.7.1. Rodzaje i cele testów
6.7.2. Testowane zmienne
6.7.3. Dobór grupy do testu
Przykład z praktyki: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Pomiar efektywności działań marketingu bezpośredniego (za zgodą Wydawnictwa Wiedza i Praktyka)


CZĘŚĆ 3. INSTRUMENTY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO


7. Reklama zwrotnego odzewu
7.1. Istota reklamy zwrotnego odzewu i jej rodzaje
7.1.1. Reklama inicjująca (akwizycyjna)
7.1.2. Reklama sprzedażowa
7.2. Zalety i wady reklamy zwrotnego odzewu
7.3. Dobór mediów reklamy zwrotnego odzewu
7.3.1. Łatwość generowania odpowiedzi zwrotnej
7.3.2. Ilość informacji, jakie można przekazać
7.3.3. Selektywność definiowania odbiorców komunikatu
7.3.4. Siła wpływu na odbiorców i wywoływania ich reakcji zwrotnej
7.3.5. Efektywność medium reklamowego
7.4. Telesprzedaż
7.4.1. Rodzaje projekcji telesprzedażowych
7.4.2. Emisje telesprzedażowe w Polsce
7.4.3. Zalety i wady telesprzedaży
7.4.4. Podstawowe zasady i decyzje telesprzedażowe
7.5. Pomiar efektów reklamy zwrotnego odzewu
Przykład z praktyki: Towarzystwo ubezpieczeniowe Liberty Mutual - Liberty Direct
Reklama zwrotnego odzewu - kreacja i dobór mediów (za zgodą Liberty Direct Mutual)


8. Przesyłka pocztowa
8.1. Przesyłka pocztowa jako narzędzie marketingu bezpośredniego
8.2. Funkcje i zastosowania przesyłki pocztowej
8.3. Zalety i wady przesyłki pocztowej
8.4. Planowanie i organizacja kampanii przesyłki pocztowej
8.5. Pakiet wysyłkowy
8.5.1. Koperta zewnętrzna
8.5.2. List przewodni
8.5.3. Materiał informacyjno-promocyjny
8.5.4. Karta zwrotna
Przykład z praktyki: Goodyear Dunlop Tires Polska
Kampania wysyłki pocztowej w celu pozyskania nowych klubowiczów


9. Katalog sprzedaży wysyłkowej
9.1. Definicja i rodzaje katalogów
9.2. Zalety i wady katalogu
9.2.1. Zalety i wady katalogu dla firm
9.2.2. Zalety i wady katalogu dla nabywców
9.3. Fundamentalne (cechy) zasady użycia katalogu sprzedaży wysyłkowej
9.4. Projektowanie katalogu sprzedaży wysyłkowej
9.4.1. Wielkość katalogu
9.4.2. Ułożenie produktów
9.4.3. Szata graficzna
9.4.4. Teksty katalogowe
9.4.5. Formularz zamówienia
9.5. Promocja i dystrybucja katalogu
9.6. Analiza rezultatów użycia katalogu wysyłkowego
Przykład z praktyki: Bertelsmann Media - Klub Świat Książki
Wykorzystanie katalogu w promocji i sprzedaży książek (za zgodą Bertelsmann Media)


10. Telemarketing
10.1. Określenie telemarketingu i jego rodzaje
10.2. Funkcje i zastosowania telemarketingu
10.2.1. Sprzedaż przez telefon (telesprzedaż)
10.2.2. Obsługa klientów
10.2.3. Gromadzenie i weryfikowanie danych o potencjonalnych nabywcach
10.2.4. Informowanie otoczenia o swoich działaniach
10.2.5. Selekcjonowanie nabywców
10.2.6. Umówienie wizyty przedstawiciela handlowego
10.2.7. Prowadzenie badań marketingowych (wywiad telefoniczny)
10.2.8. Zwiększenie efektywności innych instrumentów marketingu bezpośredniego
10.3. Zalety i wady telemarketingu
10.4. Planowanie i organizacja akcji telemarketingowej
10.4.1. Telemarketerzy
10.4.2. Teleskrypty rozmów telefonicznych
10.4.3. Telezasady komunikacji
10.4.4. Telesprzęt
10.5. Zasady wykorzystania i prowadzenia infolinii
10.5.1. Określenie infolinii
10.5.2. Przeznaczenie infolinii
10.5.3. Uruchomienie infolinii
10.6. Marketing mobilny (przesyłki telefoniczne)
10.6.1. Podstawowe narzędzia marketingu mobilnego
10.6.2. Techniki marketingu mobilnego
10.6.3. Cechy marketingu mobilnego
Przykład z praktyki: Towarzystwo ubezpieczeniowe Amplico AIG Life i Bank PKO BP
Telemarketing w sprzedaży ubezpieczeń (za zgodą Amplico AIG Life i PKO BP)


11. Marketing bezpośredni w Internecie
11.1. Charakterystyka narzędzi marketingu bezpośredniego w Internecie
11.1.1. Cechy Internetu jako medium komunikacji marketingowej
11.1.2. Klasyfikacja narzędzi marketingu bezpośredniego w Internecie
11.2. Marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM)
11.3. Optymalizacja wyników wyszukiwania (SEO)
11.4. Programy partnerskie (afiliacyjne)
11.5. Reklama odsłonowa (graficzna) w serwisie WWW
11.6. E-mailing - wysyłka poczty elektronicznej
11.6.1. Rodzaje wysyłek e-mailingowych
11.6.2. Zalety i ograniczenia e-mailingu
11.6.3. Zasady projektowania wysyłek e-mailingowych
11.7. Personalizowane strony WWW
11.7.1. Istota personalizacji stron WWW
11.7.2. Metody pozyskiwania informacji o odbiorcy
11.7.3. Zalety i wady personalizowanych stron www
11.8. Handel wirtualny (e-commerce)
11.8.1. Internetowe katalogi produktów
11.8.2. Sklepy internetowe
11.8.3. Kategorie sklepów internetowych
Przykład z praktyki: Egmont Polska
E-mailing nakłaniający do wejścia do Klubu i zakupu produktów


Aneks 1. Etyka i odpowiedzialność społeczna w marketingu bezpośrednim
 

Aneks 2. Kształtowanie się postaw nabywców wobec marketingu bezpośredniego w Polsce w latach 1998-2007 (badanie własne)
 

Aneks 3. Kwestionariusz ankiety do badania postaw konsumentów wobec sprzedaży w systemie marketingu bezpośredniego (sprzedaży wysyłkowej)


Zakończenie


Bibliografia

Mariusz Trojanowski
Mariusz Trojanowski

Profesor uczelni zatrudniony w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Główne obszary badań to zachowania konsumentów, w tym przede wszystkim postawy konsumenckie, analizowane w kontekście handlu detalicznego, zwłaszcza internetowego, oraz komunikacja osobista.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł