Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Społeczność wokół marki. Geneza. Koncepcja. Badania

Monika Skorek
ISBN: 978-83-208-2346-2
Liczba stron: 220
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90 zł
42.42
Najniższa cena z 30 dni: 42.42
liczba egzemplarzy:

Społeczność wokół marki wzbudza zainteresowanie podmiotów rynkowych. Geneza powstania tej formy społeczności sięga czasów, kiedy to lokalnie funkcjonujące społeczności inspirowały się wzajemnie do podejmowania decyzji zakupowych. Dziś członkowie grupy gromadzącej się wokół marki dzielą się miedzy sobą informacjami o marce, inspirują się jej symboliką, przesłaniem, misją. Kreuje to w efekcie lojalność klientów do marki. 

W prezentowanej książce została opisana społeczność wokół marki, mechanizm jej powstawania i korzyści, jakie z niej czerpią poszczególne podmioty rynkowe. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród fanów Legii Warszawa pokazane zostały niuanse kreowania lojalności wobec marki w odniesieniu do rynku sportowego.

Adresatami publikacji są wszyscy czytelnicy zainteresowani tematyką marki, zwłaszcza menedżerowie i pracownicy uczestniczący w budowaniu strategii marki, osoby z agencji reklamowych, badawczych oraz studenci marketingu uczelni ekonomicznych.

 

Wstęp 
1. EWOLUCJA PODEJŚCIA DO MARKETINGU I ZARZĄDZANIA MARKĄ
1.1. Przeobrażenia interpretacyjne marketingu
1.1.1. Marketing modernistyczny 
1.1.2. Marketing postmodernistyczny
1.2. Wyzwania w zakresie zarządzania marką
1.2.1. Specyfika plemion wokół marek
1.2.2. Zjawisko kultowości marki 
1.2.3. Crowdsourcing 

2. SPOŁECZNOŚĆ WOKÓŁ MARKI – ZARYS TEORETYCZNY 
2.1. Grupy konsumenckie – istota zjawiska 
2.1.1. Społeczność wokół marki – ujęcie definicyjne 
2.1.2. Subkultury 
2.1.3. Społeczności w Internecie 
2.1.3.1. Społeczność wirtualna 
2.1.3.2. Internetowa społeczność wokół marki 
2.1.3.3. Kategorie członków społeczności wokół marki uczestniczących w cyberprzestrzeni
2.2. Wstępowanie konsumentów do społeczności wokół marki 
2.2.1. Motywy przyłączania się do społeczności wokół marki 
2.2.2. Korzyści członków społeczności z uczestnictwa w grupie 

3. SPOŁECZNOŚĆ WOKÓŁ MARKI – PRZEGLĄD LITERATURY I BADAŃ 
3.1. Metodyka przeglądu literatury 
3.2. Budowa społeczności wokół marki – zasadnicze nurty badawcze 
3.2.1. Kreowanie społeczności marki przez jej członków 
3.2.2. Współtworzenie społeczności wokół marki przez właściciela i nabywców marki 
3.2.3. Badanie trzech i larów społeczności marki 
3.3. Badania wybranych elementów kapitału marki 
3.3.1. Tożsamość marki 
3.3.2. Wizerunek/osobowość 
3.3.3. Lojalność wobec marki 
3.4. Pozostałe obszary badawcze dotyczące marki i powstających wokół niej społeczności 
3.4.1. Relacje 
3.4.2. Zaangażowanie 
3.5. Luka badawcza 

4. KONCEPCJA BADAŃ WŁASNYCH ORAZ CHARAKTERYSTYKA BADANEGO PODMIOTU 
4.1. Opis koncepcji badań własnych 
4.1.1. Cel wiodący i cele poznawcze badania 
4.1.2. Metody badawcze i opis przebiegu badań własnych dotyczących wybranej społeczności wokół marki 
4.2. Społeczność wokół marki Legia Warszawa – uzasadnienie wyboru społeczności do badania 
4.2.1. Kluby sportowe – specyfika funkcjonowania marki 
4.2.2. Charakterystyka marki Legia Warszawa
4.2.3. Historia powstania marki Legia Warszawa 
4.2.4. Rozwój społeczności wokół marki Legia Warszawa 
4.2.5. Podgrupy występujące w społeczności wokół marki legia Warszawa 

5. OKREŚLENIE PERCEPCJI SPOŁECZNOŚCI WOKÓŁ MARKI LEGIA WARSZAWA – METODYKA I ANALIZA WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCIOWEGO 
5.1. Metodyka badania jakościowego 
5.2. Postrzeganie marki Legia Warszawa przez jej fanów 
5.3. Motywy przyłączania się do grupy zwolenników Legii Warszawa 
5.4. Percepcja społeczności marki Legia Warszawa 
5.4.1. Wspólna świadomość członków Legii Warszawa 
5.4.2. Rytuały i tradycje w społeczności Legii Warszawa 
5.4.3. Moralna odpowiedzialność wobec członków społeczności 

6. SPOŁECZNOŚĆ WOKÓŁ MARKI A LOJALNOŚĆ KLIENTÓW WOBEC MARKI – METODYKA I ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ILOŚCIOWEGO 
6.1. Metodyka badania ilościowego 
6.1.1. Teoretyczne podstawy prowadzące do zbudowania modelu badawczego 
6.1.2. Problem, pytania i hipotezy badawcze 
6.1.3. Badanie pilotażowe 
6.1.4. Badanie właściwe 
6.1.4.1. Procedura badania 
6.1.4.2. Uczestnicy badania 
6.1.4.3. Narzędzia badawcze 
Kwestionariusz – Percepcja społeczności wokół marki 
Kwestionariusz – Zaangażowanie w markę 
Kwestionariusz – Zaangażowanie w społeczność 
Kwestionariusz – Lojalność wobec marki 
6.2. Analiza wyników badania ilościowego 
6.2.1. Weryfikacja modelu teoretycznego 
6.2.2. Porównanie różnic w wartościach poszczególnych wskaźników między badanymi grupami fanów Legii Warszawa 
6.2.2.1. Różnice w percepcji społeczności wokół marki fanów Legii Warszawa 
6.2.2.2. Różnice w zaangażowaniu w markę fanów marki Legia Warszawa 
6.2.2.3. Zaangażowanie w społeczność fanów Legii Warszawa 
6.2.2.4. Różnice w lojalności wokół marki 
6.2.3. Wnioski z przeprowadzonego badania ilościowego 

PODSUMOWANIE 

BIBLIOGRAFIA 

SPIS RYSUNKÓW 

SPIS TABEL 

SPIS FOTOGRAFII 

ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1. Scenariusz do badania jakościowego 
Załącznik nr 2. Skale pomiarowe – lista stwierdzeń użytych w badaniu ilościowym 
Załącznik nr 3. Metryczka badania ilościowego 

Monika Skorek
Monika Skorek

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, z którym jest związana zawodowo od 1998 r. Obecnie prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Była uczestnikiem stypendiów naukowych, w tym Harvard Business School – Colloquium on Participant-Centered Learning Harvard Business School. Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym i biznesowym. Zajmuje się doradztwem i szkoleniami w wielu firmach na rynku polskim.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł