Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zachowania konsumentów na współczesnym rynku. Perspektywa marketingowa

Krystyna Mazurek-Łopacińska
ISBN: 978-83-208-2442-1
Liczba stron: 424
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90 zł
59.42
Najniższa cena z 30 dni: 59.42
liczba egzemplarzy:
Rynkowe zachowania konsumentów powinny być dla przedsiębiorstw źródłem inspiracji oraz podstawą kształtowania decyzji rynkowych. Celem książki jest:
 
przedstawienie głównych megatrendów w zachowaniach konsumentów, ich  reakcji  na działania marketingowe przedsiębiorstw oraz kierunków i sposobów wykorzystania tej wiedzy na poszczególnych etapach formułowania i realizowania strategii marketingowych, 
wskazanie roli klienta w kreowaniu wartości opartej na koncepcjach open innovation, a także przedstawienie nowych  koncepcji zarządzania związanych z klientem, 
przedstawienie głównych uwarunkowań, instrumentów oraz kierunków działań służących umieszczaniu konsumenta w centrum strategii marketingowej przedsiębiorstwa.


Książka jest adresowana do studentów uczelni ekonomicznych oraz innych szkół wyższych kształcących na kierunkach zarządzania, marketingu socjologii i psychologii oraz do praktyków gospodarczych odpowiedzialnych za stosowanie marketingu w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie relacjami z klientami.

Spis treści

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ 1. Tendencje rozwoju konsumpcji jako przesłanka działań

marketingowych

1.1. Megatrendy wyznacznikami przyszłych zachowań konsumentów

1.1.1. Podstawowe uwarunkowania i rodzaje megatrendów w rozwoju konsumpcji

1.1.2. Procesy demograficzne nowym wyzwaniem dla marketingu

1.1.3. Czynniki technologiczne w kształtowaniu zachowań konsumenckich

1.1.4. Uwarunkowania ekonomiczne zmian w zachowaniach konsumenckich

1.1.5. Uwarunkowania społeczno-kulturowe – tendencje zmian wartości konsumpcyjnych

1.2. Pokolenia konsumentów – wartości, postawy, zachowania we współczesnym świecie

1.3. Cechy nowego konsumenta

1.4. Etnocentryzm i globalizacja konsumpcji

1.4.1. Globalizacja w aspekcie wpływu na zachowania konsumentów

1.4.2. Podstawy etnocentryzmu konsumenckiego a rozwój marketingu globalnego

1.5. Postmodernizm w konsumpcji i jego implikacje marketingowe

1.5.1. Cechy postmodernizmu jako etapu w rozwoju społeczno-ekonomicznym

1.5.2. Prawidłowości konsumpcji postmodernistycznej

1.5.3. Wpływ zmian technologicznych i społecznych na konsumpcję i marketing

 

ROZDZIAŁ 2. Produkt i jego atrybuty jako uwarunkowania zachowań konsumentów

2.1. Produkt jako uwarunkowanie procesu decyzyjnego konsumenta

2.1.1. Preferowane cechy i asortyment produktów

2.1.2. Reakcje konsumentów wobec nowych produktów

2.1.3. Dyfuzja innowacji na polskim rynku

2.2. Oczekiwania konsumentów dotyczące opakowań

2.3. Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta

2.3.1. Wybór marki przez konsumenta

2.3.2. Lojalność wobec marki

2.3.3. Wyniki badania wrażliwości i lojalności konsumentów wobec marki

2.4. Cena jako uwarunkowanie decyzji rynkowych konsumentów

2.4.1. Prawidłowości zachowań konsumentów pod wpływem cen

2.4.2. Strategie postępowania polskich konsumentów wobec cen

 

ROZDZIAŁ 3. Zachowania konsumentów pod wpływem marketingowych form dystrybucji i promocji

3.1. Postępowanie konsumenta w procesie wyboru formy dystrybucji

3.1.1. Wybór przez konsumenta formy dystrybucji

3.1.2. Czynniki wpływające na postępowanie konsumenta przy dokonywaniu zakupów

3.1.3. Przesłanki realizowania zakupów w rożnych rodzajach sieci handlowych

3.1.4. Korzystanie przez konsumentów z form sprzedaży bezpośredniej

3.2. Reakcje konsumentów na działania promocyjne

3.2.1. Mechanizm reagowania odbiorców na przekazy reklamowe

3.2.2. Zewnętrzne czynniki określające percepcję przekazu komunikacyjnego

3.2.3. Wrażliwość konsumenta na promocję sprzedaży

3.2.4. Zachowania rynkowe konsumentów pod wpływem środków promocji .

 

ROZDZIAŁ 4. Segmenty rynku konsumpcyjnego i ich znaczenie w polityce produktu i ceny

4.1. Podział rynku na segmenty

4.1.1. Charakterystyki konsumentów w zespole kryteriów segmentacji

4.1.2. Style życia konsumentów i ich rola w wyznaczaniu segmentów rynku

4.1.3. Behawioralne kryteria segmentacji rynku

4.2. Strategie pozycjonowania dostosowane do reguł postępowania konsumentów

4.3. Konsument w polityce rozwoju nowego produktu

4.4. Przesłanki polityki cenowej przedsiębiorstwa

 

ROZDZIAŁ 5. Konsument w centrum marketingowej strategii dystrybucji i komunikacji

5.1. Kształtowanie strategii dystrybucji i poziomu obsługi klienta

5.1.1. Wpływ wymagań konsumentów na decyzje dotyczące intensywności dystrybucji

5.1.2. Trend omnichannel w zachowaniach konsumentów

5.1.3. Relacje między sprzedawcą a nabywcą

5.1.4. Przykłady działań służących podwyższaniu poziomu obsługi klienta

5.2. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem

5.2.1. Rola społeczno-kulturowych uwarunkowań zachowań konsumenckich w tworzeniu przekazu reklamowego

5.2.2. Wpływ wewnętrznych uwarunkowań postępowania konsumenta na przekaz komunikacyjny

5.3. Stosowanie form komunikacji online

5.3.1. Znaczenie technologii internetowej w kształtowaniu form komunikacji z konsumentami

5.3.2. Reklama kontekstowa i behawioralna – w kierunku większej skuteczności odziaływania na konsumentów

 

ROZDZIAŁ 6. Konsument w kreowaniu wartości

6.1. Model współtworzenia wartości z aktywną rolą konsumentów

6.2. Formy aktywności konsumentów w tworzeniu innowacji

6.3. Udział konsumentów w realizowaniu zadań o charakterze społecznym we współpracy z instytucjami publicznymi

6.4. Konsumpcja kolaboratywna jako bodziec rozwoju nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw

6.4.1. Cele i mechanizmy konsumpcji kolaboratywnej

6.4.2. Konsumpcja kolaboratywna jako forma sharing economy

6.4.3. Konsumpcja kolaboratywna a modele biznesowe przedsiębiorstw

 

ROZDZIAŁ 7. Nowe koncepcje zarządzania i marketingu związane z klientem

7.1. Customer Knowledge Management jako wyzwanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

7.1.1. Customer Knowledge Management – założenia i obszary zarządzania wiedzą konsumenta

7.1.2. Zasady, etapy kształtowania i style Customer Knowledge Management .

7.2. Customer Engagement Marketing – strategie pobudzania zaangażowania potencjalnych klientów

7.2.1. Mechanizmy i instrumenty kształtowania zaangażowania konsumentów

7.2.2. Efekty Customer Engagement Management

7.3. Podstawowe orientacje strategiczne w kształtowaniu zaangażowania i więzi przedsiębiorstwa z klientem

7.4. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem

7.4.1. Zasady i mechanizmy kształtowania satysfakcji

7.4.2. Metody pomiaru satysfakcji klientów

7.4.3. Kierunki wykorzystania wskaźników satysfakcji klientów w zarządzaniu przedsiębiorstwem

7.5. Programy kształtowania lojalności klientów

7.6. Uwarunkowania i kierunki działań służących umieszczeniu klienta w centrum strategii przedsiębiorstwa

 

Zakończenie

Bibliografia

Krystyna Mazurek-Łopacińska

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w dziedzinie badań marketingowych, ekonomii konsumpcji oraz zachowań rynkowych konsumenta. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą także strategii marketingowych, orientacji na klienta w przedsiębiorstwie, międzykulturowej komunikacji marketingowej, marketingu w kulturze. Dorobek naukowy obejmuje ponad 300 pozycji, w tym wiele monografii i artykułów naukowych. Autorka m.in. książki Zachowania konsumentów na współczesnym rynku. Perspektywa marketingowa, wydanej w 2021 r. przez PWE. Egzaminator zewnętrzny Nottingham Trent University (2007–2013) oraz przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji kierunków Ekonomicznych (2005–2016). Jako ekspert była członkiem Zespołu Stałego Narodowego Centrum Nauki (2012–2015). Członek Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (2015–2020). Była wiceprezesem, a obecnie jest członkiem rady naukowej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Jest członkiem Association Reseau des Pays du Groupe de Vysegrad oraz międzynarodowego Instytutu CEDIMES.

 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł