Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zachowania konsumentów. Wybrane problemy

Redakcja naukowa Augustyna Burlita
ISBN: 978-83-208-2394-3
Liczba stron: 206
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90
Zapytaj

Publikacja jest przeznaczona dla osób zajmujących się problematyką zachowań konsumentów i wykorzystaniem wiedzy z tego zakresu w działaniach marketingowych organizacji, a także dla studentów – jako materiał uzupełniający do zajęć dotyczących marketingu, zachowań konsumentów i badań marketingowych. Przedstawiono w niej wybrane problemy dotyczące potrzeb, preferencji, postaw, opinii i zachowań konsumentów oraz ich uwarunkowań i zróżnicowania na określonych rynkach (m.in. opieki zdrowotnej, usług przewozowych, piwa rzemieślniczego, e-usług) bądź w odniesieniu do określonych aspektów konsumpcji (m.in. konsumpcji etycznej, konsumpcjonizmu i indywidualizacji produktów) jako rezultatu zachodzących w otoczeniu przemian ilościowych, jakościowych i strukturalnych oraz działań marketingowych przedsiębiorstw.

 

SPIS TREŚCI DO POBRANIA

Augustyna Burlita
Wstęp

Mirosław Antonowicz, Monika Kicińska-Jezierska
1. Badanie pakietów usług” jako źródło wiedzy o potrzebach użytkowników dworców
Wprowadzenie
1.1. Metodologia „Badania Pakietów Usług 2018”
1.2. Analiza wyników przeprowadzonych badań w zakresie usług i funkcjonalności niezbędnych na wszystkich kategoriach dworców
1.3. Wyniki badania jako podstawa do tworzenia rekomendowanego standardu na określonych kategoriach dworców
Zakończenie
Bibliografia

Marcin Awdziej, Jolanta Tkaczyk
2. Zmiana ról w rodzinie a wpływ ojców na zakup produktów dla dzieci – implikacje marketingowe
Wprowadzenie
2.1. Rola ojca w „tradycyjnej” rodzinie
2.2. Ewolucja roli ojca
2.3. Nowe wzorce męskości i ojcostwa?
2.4. Marketingowe implikacje nowych ról ojców w rodzinie
Zakończenie
Bibliografia

Radosław Baran
3. Indywidualizacja produktów a satysfakcja klientów
Wprowadzenie
3.1. Istota i formy indywidualizacji produktów
3.2. Istota i uwarunkowania satysfakcji klientów
3.3. Relacje między indywidualizacją produktów a satysfakcją klientów
3.4. Wybrane uwarunkowania relacji między indywidualizacją produktów a satysfakcją klientów 
Zakończenie
Bibliografia

Felicjan Bylok
4. Perspektywy i bariery rozwoju konsumpcji etycznej
Wprowadzenie
4.1. Podstawy teoretyczne konsumpcji etycznej
4.2. Obszary konsumpcji etycznej
4.3. Negatywne i pozytywne formy etycznego zachowania konsumentów
4.4. Perspektywy i bariery rozwoju konsumpcji etycznej
Zakończenie
Bibliografia

Sebastian Białoskurski
5. Podejmowanie decyzji zakupowych nowych produktów spożywczych przez młodych nabywców 
Wprowadzenie
5.1. Innowacje a rynek produktów spożywczych
5.2. Zachowania młodych nabywców wobec nowych produktów spożywczych – wyniki badań
Zakończenie
Bibliografia

Anna Drapińska
6. Consumerism in Poland – a fact or a myth?
Introduction
6.1. Consumerism – theoretical foundations
6.2. Research methods
6.3. Research findings
6.3.1. Households’ shopping in Poland 
6.3.2. Goods possessed by households
6.3.3. Consumer attitude – shopping and possessing products as a source of pleasure and entertainment
6.3.4. Wastage – throwing away, frequent replacement of products
Conclusions
Bibliography

Ewa Kasperska
7. Zachowania biegaczy w ujęciu pokoleniowym na przykładzie uczestników biegu Nocna Ściema
Wprowadzenie
7.1. Postawy baby boomers, X, Y, Z
7.2. Moda na bieganie – skala zjawiska w Polsce
7.3. Profil biegacza w ujęciu pokoleniowym na przykładzie uczestników biegu Nocna Ściema
7.4. Zachowania biegaczy a przynależność do pokoleń
Zakończenie
Bibliografia

Małgorzata Kieżel
8. Korzystanie przez seniorów z informacji o ofercie banków jako wyzwanie dla sektora
Wprowadzenie
8.1. Grupy seniorów jako konsumenci i odbiorcy informacji
8.2. Źródła informacji o usługach bankowych wśród osób starszych
8.3. Możliwe działania banków wobec wyzwań segmentu seniorów
Zakończenie
Bibliografia

Wiesława Kuźniar
9. Znaczenie Internetu w procesie zakupu usług turystycznych
Wprowadzenie
9.1. Etapy procesu zakupu usługi turystycznej a możliwości i zakres wykorzystania Internetu
9.2. Wykorzystanie Internetu w procesie zakupu usługi turystycznej według grup wieku respondentów z województwa podkarpackiego
Zakończenie
Bibliografia

Izabela Ostrowska
10. Assessment of the ethical behaviour of transport service providers by young consumers
Introduction
10.1. Ethical activities of transport companies
10.2. Methodology 
10.3. Results of own research
Conclusions
Bibliography

Robert Romanowski, Marcin Lewicki
11. Preferencje młodych kobiet na rynku piwa rzemieślniczego
Wprowadzenie
11.1. Przesłanki badania preferencji kobiet na rynku piwa
11.2. Metodyka badania preferencji kobiet na rynku piwa
11.3. Preferencje kobiet na rynku piwa w świetle badań empirycznych 
Zakończenie
Bibliografia

Magda Stachowiak-Krzyżan, Anna Gogołek
12. Consumers’ needs as the basis for market development of aesthetic medicine services
Introduction
12.1. Consumer on the market of aesthetic medicine services
12.2. Consumers’ needs on the market of aesthetic medicine services
12.3. Consumers’ needs as a basis for the market development of aesthetic medicine services – own research results
Conclusions
Bibliography

Jadwiga Stobiecka
13. Postawy polskich konsumentów wobec wybranych rodzajów nowej żywności
Wprowadzenie
13.1. Metodologia
13.2. Analiza wyników
Zakończenie
Bibliografia

Joanna Szwacka-Mokrzycka
14. Poziom zaspokojenia potrzeb żywnościowych Polaków w latach 2001–2015
Wprowadzenie
14.1. Źródła informacji i metody badań
14.2. Determinanty zmian w potrzebach żywnościowych w latach 2001–2015
14.3. Metodyka badań ekonometrycznych
14.4. Wybrane wyniki badań
Zakończenie
Bibliografia

Grażyna Światowy, Katarzyna Szalonka
15. Wpływ cyfryzacji na funkcjonowanie rynku opieki zdrowotnej w Polsce
Wprowadzenie
15.1. Geneza cyfryzacji w usługach medycznych
15.2. Cyfryzacja polskiej opieki zdrowotnej – istota i struktura
15.3. Istota projektu e-zdrowie 
15.4. Uwarunkowania prawne funkcjonowania e-zdrowia
15.5. Próba oceny przygotowania polskiego rynku opieki zdrowotnej do wdrożenia systemu e-zdrowia
Zakończenie
Bibliografia

Robert Wolny
16. Postrzeganie zagrożeń związanych z konsumpcją e-usług przez młodych konsumentów
Wprowadzenie
16.1. Identyfikacja zagrożeń
16.2. Założenia badań własnych i charakterystyka próby
16.3. Wyniki badań
Zakończenie
Bibliografia

Tomasz Zawadzki, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka
17. Biegi OCR w Polsce – charakterystyka uczestnika oraz aspekt marketingowy
Wprowadzenie
17.1. Rozwój biegów OCR na przestrzeni ostatnich 5 lat
17.2. Biegacz OCR – charakterystyka na podstawie badań
Zakończenie 
Bibliografia

Afiliacje autorów i streszczenia

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł