Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw w warunkach Przemysłu 4.0

Karol Marek Klimczak, Janusz Mleczko, Dorota Więcek
ISBN: 978-83-208-2513-8
Liczba stron: 288
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90 zł
67.92
Najniższa cena z 30 dni: 67.92
liczba egzemplarzy:
Celem tej książki jest przedstawienie problematyki Przemysłu 4.0 z perspektywy działalności gospodarczej przedsiębiorstw. W tym celu powołaliśmy zróżnicowany zespół autorów będących przedstawicielami trzech dyscyplin: ekonomii, zarządzania i inżynierii produkcji. Postanowiliśmy odejść od technologicznego spojrzenia na Przemysł 4.0 i zwrócić uwagę na relację między funkcjonowaniem przedsiębiorstwa a wymaganiami nowej rewolucji przemysłowej. W kolejnych rozdziałach staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:
 
1. Jakie kluczowe koncepcje wyjaśniają funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych postawionych przed wyzwaniem przemian w kierunku Przemysłu 4.0?
2. Jakie czynniki decydują o sukcesie lub porażce przedsiębiorstwa na współczesnym rynku przemysłowym?
3. Jakie siły i trendy ekonomiczne kształtują przedsiębiorstwa przemysłowe?
4. W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wdrożyć rozwiązania personalizacji i masowej kastomizacji oferty i produkcji?
5. W jaki sposób integrować nowe technologie na rynkach B2C i B2B?
6. Jak planować i kontrolować koszty, aby zapewnić wzrost wartości dla odbiorców i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych?
7. Jak zintegrować zarządzanie kosztami z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, aby zrealizować założone efekty?
8. Jak korzystać z metod analizy i wizualizacji, aby uzyskać użyteczne informacje o działalności przedsiębiorstwa?
9. Jakie trendy rysują się dla dalszych przemian przedsiębiorstw przemysłowych?
 
Opracowując tekst tej książki dążyliśmy do równowagi między zagadnieniami teoretycznymi, wyjaśniającymi ukryte zależności, a problemami praktycznymi, wyjaśniającymi przyczyny zróżnicowanych efektów podejmowanych przez przedsiębiorstwa inicjatyw. Korzystaliśmy więc z najnowszej literatury naukowej oraz przykładów z życia gospodarczego. Dla wygody czytelnika opracowaliśmy słowniczek najważniejszych pojęć, jakie mogłyby sprawiać trudności oraz indeks tematyczny. Mamy nadzieję, że w połączeniu z pozostałymi pozycjami z tej serii, książka ta ułatwi czytelnikom odnalezienie własnej drogi ku Przemysłowi 4.0.

 

Wstęp

1.. Przedsiębiorstwa Przemysłu 4.0

1.1. Organizacja i rozwój przedsiębiorstwa

 1.1.1. Organizowanie przedsiębiorstwa

 1.1.2. Struktura, strategia i kultura

 1.1.3. Rozwój przedsiębiorstwa

1.2. Finansowanie przedsiębiorstwa

 1.2.1. Wartość przedsiębiorstwa

 1.2.2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 1.2.3. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa

1.3. Relacje między przedsiębiorstwami

 1.3.1. Korzyści ze współpracy

 1.3.2. Rodzaje relacji międzyorganizacyjnych

1.4. Produkcja w ujęciu globalnym

 1.4.1. Lokalizacja przedsiębiorstwa

 1.4.2. Działalność międzynarodowa

2.. Czynniki decydujące o powodzeniu działalności gospodarczej

2.1. Wskaźniki przeżywalności przedsiębiorstw

2.2. Cechy przedsiębiorstwa wpływające na jego sukces lub porażkę

2.2.1. Rodzaj przedsiębiorstwa

 2.2.2. Dojrzałość przedsiębiorstwa

 2.2.3. Spółki giełdowe

2.3. Struktura rynku i cykl życia produktu

 2.3.1. Rynek geograficzny i produktowy

 2.3.2. Cykl życia produktu

 2.3.3. Kokreacja

2.4. Jakość zasobów przedsiębiorstwa

 2.4.1. Model VRIN

 2.4.2. Cykl życia branży

 2.4.3. Elastyczność i zmiany technologiczne

2.5. Adaptacja do zmian technologii i otoczenia

 2.5.1. Modele biznesu w Przemyśle 4.0

 2.5.2. Zdolności dynamiczne

 2.5.3. Zarządzanie zmianą

2.6. Stopień innowacyjności przedsiębiorstwa

 2.6.1. Innowacje w Przemyśle 4.0

 2.6.2. Kultura organizacyjna sprzyjająca innowacyjności

3.. Ekonomiczne kształtowanie działalności przedsiębiorstw

3.1. Wzrost przychodów

 3.1.1. Korzyści skali

3.1.2. Finansowanie wzrostu

3.2. Redukcja kosztów krańcowych i wzrost wydajności

3.3. Realizacja marży i zysku

3.4. Skracanie cyklu operacyjnego

 3.4.1. Wskaźniki rotacji

 3.4.2. Płynność i rentowność przedsiębiorstwa

3.5. Korzystanie z zewnętrznych lub współdzielonych zasobów

 3.5.1. Fuzje i przejęcia

 3.5.2. Strategie integracji

4.. Personalizacja i kastomizacja

4.1. Zmieniający się rynek produkcji i sprzedaży

4.1.1. Koncepcja masowej kastomizacji

4.1.2. Wpływ postępu technologicznego na rozwój narzędzi masowej kastomizacji

 4.1.3. Pojęcie punktu przydziału wyrobu do zamówienia klienta

4.2. Baza wiedzy wyrobów kastomizowanych

4.2.1. Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem wyrobami konfigurowalnymi

 4.2.2. Problem identyfikacji wyrobu konfigurowalnego

 4.2.3. Przykład – rodzina produktów rolety zewnętrznej

 4.2.4. Model konfiguracji

4.3. Wyroby opcjonalne i konfiguratory produktów

4.4. Wpływ strategii masowej kastomizacji na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

 4.4.1. Systemy produkcji ETO w warunkach masowej kastomizacji

4.4.2. Strategia masowej kastomizacji jako ścieżka ewolucji przedsiębiorstwa

5.. Technologiczne wsparcie e-biznesu

5.1. Znaczenie technologii informatycznych w realizacji procesów biznesowych

5.1.1. Technologie informatyczne w e-biznesie

5.1.2. B2B i B2C – podobieństwa i różnice z punktu widzenia wymagań dla systemu informatycznego

 5.1.3. Przykład aplikacji B2C

 5.1.4. Przykład aplikacji B2B

5.2. Technologie Przemysłu 4.0 wspierające prowadzenie działalności

 5.2.1. Big data

 5.2.2. Przetwarzanie chmurowe

 5.2.3. Przemysłowy Internet Rzeczy

5.3. Przemiany w systemach ERP

6.. Koszty działalności gospodarczej w warunkach Przemysłu 4.0

6.1. Koszty i ich redukcja w różnych fazach procesu produkcyjnego

6.1.1. Źródła pozyskiwania informacji o kosztach

 6.1.2. Możliwości redukcji kosztów

6.2. Modele kalkulacji kosztów

 6.2.1. Tradycyjne metody kalkulacji kosztów

 6.2.2. Rachunek kosztów działań

6.3. Metodyka design for/to cost

6.3.1. Przesłanki stosowania metod szacowania

 6.3.2. Podejścia stosowane w szacowaniu kosztów

6.4. Rozwój koncepcji kalkulacji kosztów

6.4.1. Przyczyny rozwoju współczesnych koncepcji rachunku kosztów

 6.4.2. Szczupła rachunkowość zarządcza (lean management accounting)

6.4.3. Metody lean management accounting

6.4.4. Metody szczupłej rachunkowości zarządczej w relacjach międzyorganizacyjnych

6.5. Trendy w podejściu do zarządzania zasobami produkcyjnymi

7.. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

7.1. Podejście do kultury kosztów na etapie projektowania

 7.1.1. Ogólne podejście do procesu projektowania

 7.1.2. Zarządzanie kosztami a projektowanie procesu produkcyjnego

7.2. Narzędzia do integracji zarządzania kosztami z projektem

7.3. Szacowanie kosztów w fazie projektu koncepcyjnego oraz określania cen dla zapytań ofertowych

 7.3.1. Cena a koszty wyrobów

 7.3.2. Szacowanie kosztów

7.4. Określanie czasów i kosztów wytwarzania na podstawie parametrów cech produktów

7.5. Analiza czynników kosztotwórczych przy szacowaniu i ustalaniu celów redukcji kosztów

7.5.1. Identyfikacja elementów w szacowaniu kosztów

7.5.2. Analiza czynników kosztotwórczych

7.6. Aspekt kosztowy budowy modułowej produktów

7.7. Ocena technologiczności konstrukcji z uwzględnieniem rzeczywistego przebiegu procesu produkcyjnego

7.7.1. Analiza kosztów dotycząca zmniejszenia różnorodności asortymentu materiałów

7.7.2. Alternatywne procesy technologiczne dostosowane do czasu rzeczywistego

7.7.3. Koszty organizacji produkcji

7.8. Holistyczne podejście do podejmowania decyzji

8.. Narzędzia do raportowania i analizy działań firmy, wizualizacja firmy

8.1. Problemy biznesowe a rozwiązania z zakresu nauki o danych

8.2. Narzędzia analityczne klasy BI i BA (business intelligence, business analytics)

 8.2.1. Business intelligence

8.2.2. Business analytics

8.2.3. Zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie danych

8.3. Pulpit menedżera

8.4. Wizualizacja i animacja procesów produkcyjnych

 8.4.1. Wirtualizacja procesów produkcyjnych

 8.4.2. Cyfrowa fabryka

 8.4.3. Digitalizacja fabryki

 8.4.4. Digitalizacja procesu produkcyjnego

8.4.5. Wizualizacja i nadzorowanie procesów

8.5. Akwizycja danych

8.5.1. Systemy akwizycji danych

8.5.2. Akwizycja danych produkcyjnych

Trendy w działalności przedsiębiorstw Przemysłu 4.0

Bibliografia

Słownik ważniejszych pojęć

Indeks

Karol Marek Klimczak
Karol Marek Klimczak

Dr hab. Karol Marek Klimczak, prof. PŁ – ekonomista, profesor Politechniki Łódzkiej.  Prowadzi badania w Zakładzie Zarządzania Strategicznego. Jego publikacje dotyczą ekonomicznych i finansowych problemów przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.  Doświadczenie zbierał na renomowanych uczelniach: Universidad de Navarra, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, HEC-Paris, Akademii Leona Koźmińskiego i Yale School of Management. Opublikował m.in. „Organizational Change and Relational Resourcees”, „Corporate Financial Communication in Poland”, „Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa” i liczne artykuły naukowe.

Janusz Mleczko
Janusz Mleczko

Dr hab. inż. Janusz Mleczko, prof. ATH - pracownik Katedry Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Przez wiele lat był pracownikiem zakładów przemysłowych. Łączy teorię z praktyką przemysłową. Jest wieloletnim głównym konsultantem REKORD SI zajmując się zagadnieniami komputerowego wspomagania zarządzania wytwarzaniem,  modelowaniem procesów biznesowych, analizami oraz projektami wdrożeń zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania (ZISZ) w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W ostatnich latach pełni funkcję Product Managera modułów produkcyjno-logistycznych systemu REKORD.ERP. Autor projektów i wdrożeń systemów zarządzania produkcją w wielu branżach przemysłowych. Specjalizuje się w projektowaniu i implementacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją wyrobów opcjonalnych w warunkach Przemysłu 4.0 z wykorzystaniem Teorii Ograniczeń.  

Dorota Więcek
Dorota Więcek

Dr inż. Dorota Więcek – adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W pracy naukowej koncentruje się głównie na inżynierii kosztów produkcji, czego efektem jest 120 publikacji o zasięgu krajowym i zagranicznym. Przewodnicząca bielsko-bialskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Kierownik i współautor kilku, a współrealizator kilkunastu projektów unijnych. Współorganizatorka dwunastu Międzynarodowych Konferencji Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”.

 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł