Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki

Redakcja naukowa Stanisław Wrycza
ISBN: 978-83-208-1863-5
Liczba stron: 640
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: twarda
81.90
Zapytaj

Podręcznik Informatyka ekonomiczna może być wykorzystany w dydaktyce akademickiej na kierunkach informatycznych i ekonomicznych do prowadzenia m.in. następujących przedmiotów: Informatyka ekonomiczna, Informatyka w zarządzaniu, Informatyka w biznesie, Systemy informacyjne zarządzania, Zastosowania informatyki, Technologia informacyjna i innych specjalistycznych przedmiotów informatycznych. Publikacja służyć może nie tylko środowisku akademickiemu, ale również praktykom.

Spis treści


Przedmowa

CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE

Rozdział 1. Propedeutyka informatyki ekonomicznej

1.1. Wprowadzenie
1.2. Informatyka ekonomiczna jako dyscyplina naukowa
1.2.1. Podstawowe pojęcia
1.2.2. Zakres przedmiotowy
1.2.3. Interdyscyplinarny charakter informatyki ekonomicznej
1.2.4. Możliwości pracy zawodowej
1.2.5. Rys historyczny
1.3. Warsztat metodyczno-narzędziowy informatyki ekonomicznej
1.3.1. Wybrane metody i narzędzia
1.3.2. Modelowanie
1.3.3. Architektura ramowa
1.3.4. Modelowanie referencyjne
1.4. Wyzwania informatyki ekonomicznej
1.4.1. Globalizacja, powszechna komputeryzacja i hybrydyzacja
1.4.2. Produkty hybrydowe
1.4.3. Procesy kreatywnościochłonne

Rozdział 2. Dane, informacje, systemy
2.1. Wprowadzenie
2.2. Dane, informacje, wiedza, kapitał intelektualny
2.2.1. Systemy liczbowe
2.2.2. Jednostki informacji
2.2.3. Dane - wybrane definicje i charakterystyki
2.2.4. Informacja - wybrane definicje i klasyfikacje
2.2.5. Informacja ekonomiczna i kryteria jej oceny
2.2.6. Kapitał intelektualny
2.3. Wybrane zagadnienia z teorii systemów
2.3.1. System i rodzaje systemów
2.3.2. Sterowanie
2.3.3. Organizacje społeczno-ekonomiczne jako systemy
2.4. Istota i typologia systemów informacyjnych
2.4.1. System informacyjny i system informatyczny
2.4.2. Klasy systemów informatycznych

Rozdział 3. Informacja w systemach zarządzania
3.1. Wprowadzenie
3.2. System informacyjny w organizacjach
3.3. Nowoczesne podejście do kreowania organizacji
3.4. Organizacje wirtualne
3.4.1. Definicja i cechy
3.4.2. Cykl życia organizacji wirtualnej
3.4.3. Organizacja wirtualna na tle tradycyjnych organizacji
3.4.4. Zalety i wady organizacji wirtualnej
3.4.5. System informacyjny w organizacji wirtualnej
3.5. Organizacje uczące się
3.5.1. Definicja organizacji uczącej się
3.5.2. Istota organizacyjnego uczenia się
3.5.3. Cechy organizacji uczącej się
3.5.4. Bariery wdrażania organizacji uczącej się
3.5.5. Porównanie organizacji tradycyjnych i uczących się
3.5.6. System informacyjny w organizacji uczącej się
3.6. Telepraca
3.6.1. Definicja i formy
3.6.2. Obszary zastosowania telepracy
3.6.3. Zalety i wady telepracy
3.6.43.6.4. System informatyczny wspierający telepracę

CZĘŚĆ II. TECHNOLOGIE TELEINFORMATYCZNE

Rozdział 4. Sprzęt komputerowy

4.1. Wprowadzenie
4.2. Generacje i architektura sprzętu komputerowego
4.3. Organizacja komputera
4.4. Klasyfikacja komputerów
4.5. Konstrukcja jednostki centralnej mikrokomputera
4.6. Urządzenia wejścia
4.7. Urządzenia wyjścia
4.8. Urządzenia pamięci masowej
4.9. Karty rozszerzeń
4.10. Multimedialne urządzenia konwergentne

Rozdział 5. Sieci komputerowe
5.1. Wprowadzenie
5.2. Rodzaje sieci komputerowych
5.2.1. Definicja sieci komputerowej
5.2.2. Komputerowe sieci lokalne, metropolitalne i rozległe
5.2.3. Sieci bezprzewodowe i satelitarne
5.3. Topologie sieci komputerowych
5.4. Architektura modelu ISO/OSI
5.5. Media w sieciach teleinformatycznych
5.5.1. Rodzaje mediów
5.5.2. Kabel koncentryczny
5.5.3. Skrętka
5.5.4. Światłowód
5.5.5. Fale radiowe
5.6. Urządzenia sieciowe
5.6.1. Rodzaje urządzeń sieciowych
5.6.2. Wtórniki i koncentratory - urządzenia warstwy pierwszej modelu OSI
5.6.3. Mosty, przełączniki i punkty dostępowe Wi-Fi - urządzenia warstwy drugiej modelu OSI
5.6.4. Rutery i przełączniki - urządzenia warstwy trzeciej modelu OSI
5.7. Protokół TCP/IP
5.7.1. Podstawowa zasada działania
5.7.2. Warstwowa budowa modelu TCP/IP
5.7.3. Adresowanie IPv4 i IPv6
5.8. Protokoły rutingu
5.8.1. Ogólne zasady funkcjonowania protokółów rutingu
5.8.2. Protokoły wektora odległości i stanu łącza
5.9. Technologie sieci WAN
5.10. Bezpieczeństwo danych w sieciach komputerowych
5.11. Zasady projektowania sieci teleinformatycznych

CZĘŚĆ III. OPROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW

Rozdział 6. Algorytmy i struktury danych

6.1. Wprowadzenie
6.2. Istota postępowania algorytmicznego
6.2.1. Algorytm
6.2.2. Od problemu do programu
6.2.3. Złożoność algorytmów
6.3. Struktury danych
6.3.1. Typy proste
6.3.2. Struktury statyczne
6.3.3. Struktury dynamiczne
6.4. Rekurencja i obliczalność
6.4.1. Algorytm rekurencyjny
6.4.2. Analiza złożoności algorytmów rekurencyjnych
6.4.3. Granice obliczalności
6.5. Dziel i zwyciężaj
6.5.1. Podział problemu
6.5.2. Sortowanie przez scalanie
6.6. Algorytmy zachłanne
6.6.1. Strategia zachłanna
6.6.2. Wydajemy resztę i pakujemy plecak
6.6.3. Planowanie zadań
6.7. Programowanie dynamiczne
6.7.1. Wspólne podproblemy
6.7.2. Najdłuższy wspólny podciąg

Rozdział 7. Oprogramowanie i programowanie komputerów
7.1. Wprowadzenie
7.2. Klasyfikacja oprogramowania
7.3. Oprogramowanie systemowe
7.4. Języki programowania
7.4.1. Generacje języków programowania
7.4.2. Paradygmaty programowania
7.4.3. Metody realizacji języków programowania
7.5. Współczesne środowiska oraz technologie programistyczne
7.5.1. Rodzaje środowisk
7.5.2. Środowisko Sun Microsystems J2EE oraz IBM Websphere Application Server .
7.5.3. Środowisko Microsoft .NET
7.5.4. Programowanie komponentowe
7.5.5. Programowanie sterowane zdarzeniami
7.5.6. Programowanie współbieżne
7.5.7. Systemy kontroli wersji
7.6. Oprogramowanie użytkowe
7.7. Licencjonowanie oprogramowania

Część IV. TWORZENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Rozdział 8. Analiza i projektowanie systemów informatycznych

8.1. Wprowadzenie
8.2. Systemy informatyczne i metodyki ich tworzenia
8.3. Rodzaje metodyk tworzenia systemów informatycznych
8.4. Cykl życia systemu
8.4.1. Rodzaje cykli życia systemu
8.4.2. Liniowy cykl życia systemu
8.4.3. Spiralny cykl życia systemu
8.4.4. Iteracyjno-przyrostowy cykl życia systemu
8.5. Metody i techniki tworzenia systemów informatycznych
8.5.1. Rodzaje metod i technik
8.5.2. Diagramy przepływu danych
8.5.3. Diagramy przypadków użycia
8.6. Pakiety CASE
8.7. Tworzenie systemów informatycznych - nowe rozwiązania
8.7.1. Metodyki adaptacyjne
8.7.2. MDA - modelowanie architektury systemu
8.7.3. Podejście SOA

Rozdział 9. Bazy danych
9.1. Wprowadzenie
9.2. Podstawowe pojęcia baz danych
9.3. Generacje baz danych
9.4. Cechy bazy danych
9.5. Modele danych
9.6. Model związków encji
9.7. Model relacyjny
9.8. Normalizacja modelu relacyjnego
9.9. Model obiektowy
9.10. Architektura systemu bazy danych
9.11. Systemy rozproszonych baz danych
9.12. Język SQL

Rozdział 10. Inżynieria oprogramowania
10.1. Wprowadzenie
10.2. Zagadnienia podstawowe
10.2.1. Pojęcie inżynierii oprogramowania
10.2.2. Obszary tematyczne
10.3. Proces i produkt
10.4. Procesowość w wytwarzaniu oprogramowania
10.5. Weryfikacja, walidacja i testowanie
10.5.1. Weryfikacja i walidacja
10.5.2. Testowanie
10.5.3. Metody testowania
10.5.4. Proces testowania oprogramowania
10.5.5. Przeglądy
10.5.6. Zależności między pojęciami
10.6. Jakość oprogramowania
10.6.1. Pojęcie jakości
10.6.2. Model jakości
10.7. Modele jakości
10.7.1. Model McCalla
10.7.2. Model Boehma
10.7.3. Model ISO 9126
10.8. Miary oprogramowania
10.8.1. Proces pomiaru
10.8.2. Przegląd miar oprogramowania

Rozdział 11. Zarządzanie projektami informatycznymi
11.1. Wprowadzenie
11.2. Istota i problemy zarządzania projektami informatycznymi
11.3. Cykl życia projektu
11.4. Zespół projektowy
11.4.1. Uwarunkowania pracy zespołu projektowego
11.4.2. Wybór członków zespołu
11.4.3. Karta zakresu odpowiedzialności
11.4.4. Plan komunikacji
11.4.5. Podejmowanie decyzji
11.4.6. Rozwiązywanie konfliktów
11.5. Planowanie zadań
11.5.1. Identyfikacja działań
11.5.2. Struktura podziału pracy
11.5.3. Kamienie milowe
11.6. Zarządzanie budżetem
11.6.1. Dane wejściowe
11.6.2. Opracowanie budżetu
11.6.3. Monitorowanie kosztów
11.7. Zarządzanie czasem
11.7.1. Harmonogram Gantta
11.7.2. Sieć działań
11.7.3. Metoda ścieżki krytycznej
11.7.4. Kompresja działań i czasu trwania
11.8. Zarządzanie jakością w projekcie informatycznym
11.8.1. Planowanie jakości
11.8.2. Przeglądy jakości
11.8.3. Przeglądy projektu
11.9. Zarządzanie ryzykiem
11.10. Dostawa i zamknięcie projektu

CZĘŚĆ V. SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

Rozdział 12. Systemy ERP
12.1. Wprowadzenie
12.2. Geneza systemów ERP
12.2.1. Systemy ERP na tle ewolucji systemów wspomagających zarządzanie
12.2.2. Modele zintegrowanych systemów informatycznych
12.3. System ERP jako zintegrowany system informatyczny
12.3.1. Struktura i właściwości systemu ERP
12.3.2. Rynek systemów ERP
12.4. System ERP a zarządzanie łańcuchem dostaw
12.4.1. Łańcuch dostaw i łańcuch wartości
12.4.2. Istota i zakres zarządzania łańcuchem dostaw
12.5. Wdrażanie i użytkowanie systemów ERP
12.5.1. Projekt wdrożeniowy a cykl życia systemu ERP
12.5.2. Użytkowanie systemu ERP
12.5.3. SAP Solution Manager jako platforma wdrażania i utrzymania
12.6. Przesłanki i kierunki rozwoju systemów ERP

Rozdział 13. Systemy CRM
13.1. Wprowadzenie
13.2. CRM - podstawy strategii
13.2.1. Istota CRM
13.2.2. Główne pojęcia strategii CRM
13.3. Architektura systemów klasy CRM
13.3.1. Budowa systemu CRM
13.3.2. CRM operacyjny
13.3.3. CRM analityczny
13.3.4. CRM komunikacyjny
13.4. Obszary zastosowania systemów CRM w firmie
13.4.1. Funkcjonalność CRM w zakresie marketingu
13.4.2. Funkcjonalność CRM w zakresie sprzedaży
13.4.3. Funkcjonalność CRM w zakresie obsługi klienta
13.4.4. Kierunki rozwoju systemów CRM
13.5. Wdrażanie systemów CRM
13.5.1. Rynek systemów CRM
13.5.2. Proces wdrażania systemu CRM
13.5.3. Koszty i korzyści z wdrożenia systemu klasy CRM

Rozdział 14. Systemy Business Intelligence
14.1. Wprowadzenie
14.2. Znaczenie i użyteczność Business Intelligence
14.3. Rynek oprogramowania BI
14.4. Hurtownia danych
14.4.1. Rola hurtowni danych w przedsiębiorstwie
14.4.2. Architektura hurtowni danych
14.5. Funkcjonalność rozwiązań BI
14.5.1. Raportowanie
14.5.2. Dostęp do danych i ich integracja
14.5.3. Przetwarzanie i analizowanie danych
14.5.4. Publikacja wyników i inne sposoby dystrybucji informacji
14.6. Użytkownicy systemów BI
14.7. Uwarunkowania skutecznego wdrożenia rozwiązań BI
14.8. Trendy i przyszłość BI

Rozdział 15. Systemy elektronicznego obiegu dokumentów WFM
15.1. Wprowadzenie
15.2. Istota i funkcjonalność systemów zarządzania przepływem pracy
15.3. Procesy elektronicznego przepływu pracy
15.4. Systemy zarządzania treścią (CMS)
15.5. EDI - elektroniczna wymiana dokumentów
15.6. Dokument elektroniczny oraz XML
15.7. Zarządzanie procesami biznesowymi
15.8. Wspomaganie pracy grupowej

CZĘŚĆ VI. GOSPODARKA WIEDZY

Rozdział 16. Zarządzanie wiedzą

16.1. Wprowadzenie
16.2. Zasoby wiedzy w przedsiębiorstwie
16.3. Definicje i cele zarządzania wiedzą
16.4. Procesy i metody zarządzania wiedzą
16.5. Strategie i architektura systemu zarządzania wiedzą
16.6. Narzędzia zarządzania wiedzą
16.7. Technologie zarządzania wiedzą, rynek KMS

Rozdział 17. Społeczeństwo informacyjne
17.1. Wprowadzenie
17.2. Definicja i cechy społeczeństwa informacyjnego
17.2.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego
17.2.2. Cechy i uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego
17.2.3. Społeczeństwo informacyjne - zagrożenia
17.3. Geneza społeczeństwa informacyjnego
17.3.1. Społeczeństwo informacyjne w Japonii
17.3.2. Społeczeństwo informacyjne w USA
17.4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej
17.4.1. Pierwsze inicjatywy
17.4.2. Strategia Lizbońska
17.4.3. Inicjatywa i2010
17.4.4. Społeczeństwo informacyjne w Polsce
17.5. Społeczeństwo informacyjne na świecie
17.6. Wybrane statystyki dotyczące społeczeństwa informacyjnego

Rozdział 18. Biznes elektroniczny
18.1. Wprowadzenie
18.2. Internet i Web 2.0
18.2.1. Rozwój Internetu
18.2.2. Web 2.0
18.3. Biznes elektroniczny - pojęcia i modele
18.3.1. Pojęcia e-gospodarki, biznesu elektronicznego i handlu elektronicznego
18.3.2. Gospodarka elektroniczna
18.3.3. Sektory biznesu elektronicznego
18.3.4. Modele biznesu elektronicznego
18.3.5. Założenia handlu elektronicznego
18.3.6. Rozwiązania handlu elektronicznego
18.4. Handel mobilny
18.5. Przeglądarki, wyszukiwarki, porównywarki
18.5.1. Przeglądarki
18.5.2. Wyszukiwarki internetowe
18.5.3. Porównywarki
18.6. Portale korporacyjne i komercyjne
18.6.1. Portale korporacyjne
18.6.2. Portale komercyjne
18.7. Marketing i reklama internetowa
18.7.1. Marketing internetowy
18.7.2. Reklama internetowa
18.8. e-Finanse
18.8.1. e-Bankowość
18.8.2. e-Lending
18.8.3. e-Broking
18.8.4. Pieniądz elektroniczny
18.9. Zabezpieczenia transakcji e-biznesowych
18.9.1. Kryptografia i podpis cyfrowy
18.9.2. SSL i certyfikaty

Rozdział 19. E-learning w biznesie
19.1. Wprowadzenie
19.2. Koncepcja e-learningu
19.3. Zastosowanie e-learningu w biznesie
19.3.1. Obszary zastosowań e-learningu w biznesie
19.3.2. Korzyści ze stosowania e-learningu w biznesie
19.3.3. Dobre praktyki wdrożeń e-learningu w biznesie
19.3.4. E-learning w szkolnictwie wyższym i firmach szkoleniowych
19.3.5. Wirtualne kampusy
19.4. Technologie e-learningowe stosowane w biznesie
19.4.1. Wirtualne środowisko nauczania
19.4.2. Platforma e-learningowa
19.4.3. Narzędzia komunikacyjne
19.4.4. Narzędzia autorskie
19.4.5. Repozytoria obiektów nauczania
19.4.6. M-learning
19.5. Trendy e-learningu w biznesie

CZĘŚĆ VII. EKONOMIA, PRAWO I ETYKA W INFORMATYCE

Rozdział 20. Ekonomiczna ocena przedsięwzięć informatycznych

20.1. Wprowadzenie
20.2. Ekonomiczne aspekty przedsięwzięć informatycznych
20.3. Metody ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych
20.3.1. Metody fundamentalne
20.3.2. Metody kompozytowe
20.3.3. Metody dedykowane
20.4. Metody oceny ryzyka
20.5. Audyt systemów informatycznych

Rozdział 21. Prawne aspekty informatyki
21.1. Wprowadzenie
21.2. Prawna regulacja dostępu do informacji
21.2.1. Wolność informacji i prawo do informacji publicznej
21.2.2. Ochrona prywatności osób fizycznych
21.2.3. Ochrona praw autorskich
21.2.4. Ochrona programów komputerowych i baz danych
21.3. Infrastruktura informacyjna państwa
21.3.1. Pojecie infrastruktury informacyjnej państwa
21.3.2. Neutralność technologiczna państwa
21.3.3. Interoperacyjność systemów teleinformatycznych państwa
21.3.4. Referencyjne rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej
21.3.5. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
21.4. Podpis elektroniczny
21.4.1. Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy
21.4.2. Rodzaje podpisu elektronicznego
21.4.3. Skutki prawne podpisu elektronicznego
21.5. Wybrane aspekty elektronicznych czynności prawnych
21.5.1. Zawieranie umów na odległość
21.5.2. Świadczenie usług drogą elektroniczną
21.5.3. Elektroniczne instrumenty płatnicze
21.6. Prawo karne "komputerowe"
21.6.1. Przestępstwa pospolite dokonywane za pomocą narzędzi informatycznych
21.6.2. Przestępstwa komputerowe
21.6.3. Haking - nieuprawniony dostęp do informacji
21.6.4. Zakaz posiadania nielegalnego oprogramowania lub danych

Rozdział 22. Kodeks etyczny ACM
22.1. Preambuła
22.2. Ogólne zasady etyczne
22.3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności zawodowej
22.4. Imperatywy wynikające z bycia liderem
22.5. Przestrzeganie Kodeksu

Słownik/Skorowidz

Wykaz skrótów

Indeks nazwisk

O Autorach

Summary

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł