Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. CYFRYZACJA PRODUKCJI. Aktualności badawcze 1

Redakcja naukowa Ryszard Knosala
ISBN: 978-83-208-2350-9
Liczba stron: 1024
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: twarda
Format: B5
99.90
Zapytaj

Tą książką inaugurujemy nowy cykl wydawniczy „Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji”. Książka zawiera raporty z badań przeprowadzonych w niemal wszystkich ośrodkach naukowych w Polsce w roku 2018 w dziewięciu obszarach tematycznych: innowacyjności procesów i produktów, zarządzania organizacjami i zespołami ludzkimi, efektywności i produktywności przedsiębiorstw, organizacji i zarządzania produkcją, inżynierii procesów wytwarzania, zarządzania wiedzą i wspomagania decyzji, inżynierii jakości, kształtowania środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz cyfryzacji produkcji.  Większość z tych obszarów jest związana z inżynierią zarządzania, natomiast dwa bezpośrednio z produkcją i jej cyfryzacją. Wszystkie prezentowane prace uzyskały pozytywne merytoryczne recenzje opracowane przez duże grono wybitnych ekspertów. 
Książka przeznaczona jest dla dyplomantów, doktorantów oraz ludzi nauki i przemysłu. Druga pozycja z tego cyklu ukaże się w pierwszej połowie przyszłego roku i będzie zawierała prace z obecnie prowadzonych badań. 

 

Prof. Ryszard Knosala 
Redaktor naukowy cyklu 

 

Rozdział 1. Innowacyjność procesów i produktów


Innowacyjny sposób nadbudowy pieca obrotowego instalacją WHR 
Adam Cenian, Jerzy Duda, Wojciech Putra
Bariery i kierunki rozwoju innowacyjności w gazownictwie 
Mirosław Czerw, Krzysztof Ejsmont
Narzędzie wspomagające ocenę poziomu wdrażania ekoinnowacyjności przedsiębiorstw
Ewa Dostatni, Izabela Rojek, Joanna Czekała
Rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw — symulacja w notacji automatów komórkowych 
Wacław Gierulski, Bożena Kaczmarska
Perspektywy rozwoju innowacji we współczesnych przedsiębiorstwach 
Dominika Jagoda-Sobalak, Iwona Łapuńka
Charakterystyka metod druku 3D 
Marcin Kwapisz
E-papier jako innowacja organizacyjno-technologiczna w zaopatrzeniu produkcji 
Mikołaj Radoła, Izabela Kudelska
Innowacyjna głowica do drukarek 3D — początkowe etapy komercjalizacji 
Anna Rębosz-Kurdek, Wacław Gierulski, Artur Szmidt
Systemy produktowo-usługowe w poligrafii 
Mariusz Salwin, Jan Lipiak, Krzysztof Krystosiak
Analiza metod projektowania systemów produktowo-usługowych 
Mariusz Salwin, Krzysztof Santarek
Badanie wpływu kreatywności innowatorów na rozwój innowacji w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych 
Kamila Tomczak-Horyń, Ryszard Knosala
Potencjał otwartych danych z perspektywy innowacyjności organizacji 
Jędrzej Wieczorkowski 
Ochrona patentowa wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce — wybrane aspekty 
Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz
Bibliografia 


Rozdział 2. Zarządzanie organizacjami i zespołami ludzkimi 


Próba wdrażania zwinnych metod zarządzania w wybranym dziale przedsiębiorstwa 
Grzegorz Ćwikła, Krzysztof Bańczyk 
Rola HR Business Partnera w zarządzaniu zespołem produkcyjnym 
Natalia Dernowska 
Zarządzanie firmą w gospodarce cyfrowej 
Stanisław Łobejko 
Wdrażanie innowacji w procesy personalne organizacji 
Teresa Myjak 
Pojęcia i wybrane współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi 
Marcin Skinder, Ewa Kulpa 
Planowanie struktury kompetencji zespołu nauczycieli odpornej na nieoczekiwaną absencję pracowników 
Eryk Szwarc, Grzegorz Bocewicz, Irena Bach-Dąbrowska 
Zespołowe uczenie się w przedsiębiorstwie 
Barbara Wasilewska 
Koncepcja zarządzania i strategii rozwoju publicznej instytucji rynku pracy 
Piotr Woźniak 
Bibliografia 
 

Rozdział 3. Efektywność i produktywność przedsiębiorstw 


Badanie integracyjne czynników ergonomicznych i efektywnościowych z zastosowaniem metody obserwacyjnej na przykładzie procesów pracy w branży spożywczej 
Joanna Bartnicka, Patrycja Kabiesz 
Analiza technologiczności konstrukcji z punktu widzenia kosztów docelowych w warunkach jednostkowej i małoseryjnej produkcji wyrobów 
Łukasz Byrdy, Ivan Kuric, Dariusz Więcek 
Koncepcja zarządzania dokonaniami jako koncepcja usprawniania działania organizacji 
Katarzyna Dąbrowska 
Ocena efektywności transportu ciężarowego dalekobieżnego — studium przypadku 
Edmund Lorencowicz 
Współczesne metody kalkulacji kosztów własnych zleceń produkcyjnych 
Józef Matuszek, Ewa Kaczmar 
Procesy logistyczne w ocenie produktywności przedsiębiorstwa produkcyjnego 
Michaela Rostek, Ryszard Knosala 
Wybór technologii odzysku ciepła odpadowego na przykładzie przemysłu cementowego 
Jacek Tomasiak, Mariusz Kołosowski 
Metody szacowania kosztów projektowanych elementów maszyn w warunkach jednostkowej i małoseryjnej produkcji 
Dorota Więcek 
Metody pomiaru efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych 333 
Bohdan Wojciechowski, Łukasz Grudzień 
Bibliografia 


Rozdział 4. Organizacja i zarządzanie produkcją 


Problem przepływowy ze sprzężeniami czasowymi maszyn 
Wojciech Bożejko, Radosław Idzikowski, Mieczysław Wodecki 
Wybrane aspekty planowania produkcji w przedsiębiorstwie z branży maszynowej — studium przypadku 
Jolanta Brzozowska, Arkadiusz Gola, Katarzyna Antosz 
Zastosowanie metody 5S w procesie organizacji wybranych struktur produkcyjnych — studium przypadków 
Antoni Domagała 
Lean w magazynowaniu i transporcie — zasady, straty, techniki 
Bartłomiej Gładysz 
Lean w magazynowaniu i transporcie — analiza możliwości zastosowania 
Bartłomiej Gładysz 
Harmonogramowanie montażu sekcji okrętowych z uwzględnieniem problematyki balansowania linii prefabrykacyjnej 
Remigiusz Iwańkowicz, Justyna Lemke 
Koncepcja typologii metod optymalizacji rozmieszczenia stanowisk roboczych 
Mateusz Kikolski 
Balansowanie linii montażowej ze stacjami obsługi wieloosobowej w warunkach ograniczeń przestrzennych 
Damian Krenczyk, Karol Dziki 
Cyberfizyczna inżynieria produkcji, czyli miejsce inżynierii produkcji w Przemyśle 4.0 
Krzysztof Nowacki, Bożena Gajdzik, Sandra Grabowska 
Analiza przyczyn opóźnień procesu produkcyjnego — studium przypadku 
Szymon Pawlak, Krzysztof Nowacki 
Analiza raportów reklamacyjnych w celu usprawnienia procesu produkcyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego 
Roksana Poloczek, Marzena Kuczyńska-Chałada, Joanna Furman 
Założenia modelu biznesu opartego na sieciowej współpracy w ramach koncepcji Przemysłu 4.0 
Sebastian Saniuk, Sandra Grabowska, Bożena Gajdzik 
Model produkcji wieloasortymentowej w algebrze max-plus 
Jarosław Stańczyk 
Planowanie i harmonogramowanie zadań w systemach niejednorodnych 
Agnieszka Szopa, Bożena Skołud 
Kryteria oceny przekształcenia linii montażowej ze struktury szeregowej w strukturę komórkową 
Patryk Zwierzyński 
Bibliografia 


Rozdział 5. Inżynieria procesów wytwarzania 


Innowacyjne metody obróbki powierzchni płaskich na docierarkach 
Adam Barylski 
Możliwości zastosowania technologii metalurgii proszków w wybranych gałęziach przemysłu 
Jesica Biś, Bartosz Koczurkiewicz
Ocena ryzyka procesu produkcyjnego mąk pszennych z wykorzystaniem analizy FMEA 539 
Anna Burduk, Weronika Pyra 
Analiza procesu produkcyjnego z wykorzystaniem narzędzia VSM z filozofii Lean Manu-facturing na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego 
Tomasz Chlebus, Dawid Możdżeń 
Identyfikacja stopnia zużycia frezu na podstawie analizy sygnału akustycznego 
Edward Kozłowski, Dariusz Mazurkiewicz, Tomasz Żabiński 
Porównanie wybranych właściwości użytkowych powłok nakładanych metodą galwaniczną 
Beata Oleksiak, Bożena Gajdzik 
System identyfikacji bieżącego stanu procesu produkcyjnego z wykorzystaniem technologii IoT 
Jakub Pizoń, Jerzy Lipski, Tomasz Cieplak 
Teoretyczno-doświadczalna analiza procesu wytwarzania tarcz ściernych przeznaczonych do szlifowania wykończeniowego powierzchni granitowych 
Paweł Rajczyk, Marcin Knapiński 
Bibliografia 


Rozdział 6.  Zarządzanie wiedzą, wspomaganie decyzji 


Informatyczne wspomaganie wyboru odpowiednich projektów obiektów mieszkalnych i komercyjnych dla różnych grup klientów 
Zbigniew Buchalski 
Zastosowanie systemu wspomagania decyzji w doborze stolarki okiennej i drzwiowej 
Zbigniew Buchalski 
Wykorzystanie narzędzia controllingu do oceny funkcjonowania technologii 
Krzysztof Ejsmont 
Hurtownia danych narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji 
Marian Kopczewski, Witalis Pellowski 
Matematyka w kształceniu współczesnych inżynierów 
Anna Kuczmaszewska, Józef Kuczmaszewski 
Rola wiedzy i zarządzanie wiedzą w organizacji opartej na wiedzy 
Teresa Myjak 
Pozyskiwanie wiedzy z danych przemysłowych do wspomagania decyzji w procesie produkcyjnym 
Łukasz Paśko, Monika Piróg, Galina Setlak 
Narzędzia CPQ we wspomaganiu procesów decyzyjnych w ramach koncepcji Przemysł 4.0 
Krzysztof Senczyna 
TIPHYS: Otwarta platforma sieciowa dla wspierania procesu edukacyjnego z zakresu Industry 4.0 
Dorota Stadnicka, Paweł Litwin, Jarosław Sęp 
Prognozowanie w inżynierii produkcji w świetle przeglądu literatury 
Cezary Winkowski 
Bibliografia 


Rozdział 7. Inżynieria jakości 


Wykorzystanie metod statystycznych w procesach kontroli i badań odbiorczych w branży motoryzacyjnej 
Ewa Golińska, Dariusz Plinta 
Ocena ryzyka w procesie produkcyjnym na przykładzie przedsiębiorstwa branży metalurgicznej 
Aleksandra Greń, Marta Pomieltorz-Loska 
Suszenie mikrofalowo-próżniowe korzenia marchwi z redukcją mocy mikrofal — kinetyka suszenia i skurcz suszarniczy 
Klaudiusz Jałoszyński, Mariusz Surma, Beata Cieniawska, Ryszard Serafin 
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do monitorowania procesów produkcyjnych i interpretacji kart kontrolnych Shewharta 
Andrzej Jardzioch, Wioletta Marczak 
Determinanty jakości w projektowaniu i zarządzaniu procesem wytwarzania wybranej grupy kompozytów magnetycznych 
Dorota Klimecka-Tatar 
Analiza przyczyn niezgodności technologicznych wyprasek z tworzywa termoplastycznego 
Kamil Kołtało, Krzysztof Nowacki 
Statystyczna Kontrola Procesu — wybrane zagadnienia 
Roman Kulesza, Mariusz Salwin, Tadeusz Sałaciński 
Badania korzyści z wdrożeń systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp 
Andrzej Pacana 
Zapewnianie jakości w przemyśle szklarskim z wykorzystaniem metod eksploracji danych 
Łukasz Paśko 
Możliwość wykorzystania suszenia fontannowego oraz dodatku nośnika do utylizacji odpadów po procesie produkcji soków warzywnych 
Mariusz Surma, Klaudiusz Jałoszyński, Beata Cieniawska, Ryszard Serafin 
Bibliografia 


Rozdział 8. Kształtowanie środowiska i bezpieczeństwo pracy 


Modelowanie z zastosowaniem logiki rozmytej wpływu czynników środowiska pracy na ergonomiczną jakość wybranego stanowiska pracy 
Karina Janisz, Liliana Sopata 
Analiza zagrożeń pożarowych w wybranym zakładzie 
Anna Kawałek, Katarzyna Choromańska 
Bezpieczeństwo pracy w polskich przedsiębiorstwach „małej wielkości”, ze szczególnym uwzględnieniem profilu produkcyjnego — wybrane aspekty 
Jerzy B. Lewandowski, Marta Niciejewska 
Obciążenie psychiczne pracownika w ocenie ergonomiczności pracy 
Teresa Lis, Krzysztof Nowacki, Karolina Łakomy 
Metoda doboru ustrojów wibroakustycznych tłumiących drgania 
Karolina Łakomy, Krzysztof Nowacki 
Ograniczanie niezgodności w zakresie wymagań zasadniczych dla maszyn eksploatowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych 
Tomasz Małysa 
Bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych na podstawie umowy tymczasowej 
Krzysztof Nowacki 
Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy operatorów wycinarki wodnej z wykorzystaniem metody RULA 
Michał Pałęga, Marcin Knapiński 
Wykorzystanie egzoszkieletów w pracach osób z obciążeniami mięśniowo-szkieletowymi 
Marek Szkudlarek 
Bibliografia 


Rozdział 9. Cyfryzacja produkcji 


Studium przypadku wspartej komputerowo kontroli kompletowanych produktów jako przykład wbudowanej odporności na błędy 
Jarosław Chrobot 
Technologie informatyczne w Lean Management 
Bartłomiej Gładysz, Krzysztof Santarek 
Hurtownia danych przemysłowych 
Andrzej Kamiński 
System zarządzania treścią jako element budowania wizerunku firmy 
Aleksander Krzyś, Klaudiusz Jałoszyński, Mariusz Surma 
Możliwości aplikacyjne skanowania laserowego w procesie wizualizacji hali produkcyjnej 
Józef Matuszek, Karolina Kłaptocz 
Wykorzystanie skanerów 3D w procesie projektowania zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych 
Łukasz Sobaszek, Arkadiusz Gola, Antoni Świć, Grzegorz Zadora 
Cyfryzacja i jej wpływ na proces produkcji górniczej 
Kinga Stecuła, Jarosław Brodny, Dorota Palka 
Cyfryzacja przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne — ocena przypadku 
Marek Wirkus, Waldemar Kosiedowski 
Bibliografia 

Indeks 

 

Redakcja naukowa Ryszard Knosala

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h. c. multi – prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, honorowy przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Autor i współautor 28 książek i podręczników akademickich oraz około 500 artykułów naukowych z obszaru inżynierii produkcji oraz innowacyjności. Inicjator utworzenia i redaktor naukowy cyklów wydawniczych „Nauka i Praktyka Innowacji”, „Przemysł 4.0. Ryszard Knosala poleca” oraz „Cyfryzacja zarządzania. Rekomenduje Ryszard Knosala”. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym cyklu 22 podręczników dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Promotor 22 doktorów, z których dwóch uzyskało tytuł naukowy profesora, a sześciu – stopień doktora habilitowanego. 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł