Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Symulacja procesów produkcyjnych

Damian Krenczyk, Paweł Pawlewski, Dariusz Plinta
ISBN: 978-83-208-2502-2
Rok wydania: sierpień 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90
Zapytaj

Symulacja i wizualizacja 3D wskazywane są jako jeden z filarów technologicznych nowoczesnego przemysłu, który na naszych oczach podlega procesom transformacji w kierunku dogłębnej cyfryzacji procesów w całym łańcuchu wartości, będącej „sercem” koncepcji Przemysłu 4.0. W książce autorzy starali się pokazać nie tylko możliwość jakie daje dzisiaj technologia symulacyjna, w szczególności dyskretne systemy symulacyjne w obszarze szeroko rozumianego zarządzania produkcją i procesami pomocniczymi, lecz także pokreślić rolę jaką odgrywa (i będzie odgrywać) symulacja w Przemyśle 4.0. W związku z tym znajdzie w niej Czytelnik podstawowe informacje wprowadzające w zagadnienia modelowania i symulacji, kompleksowy przegląd zastosowań symulacji od poziomu produktu przez proces wytwarzania, aż do poziomu fabryki, w kontekście ich ścisłego powiązania z pozostałymi technologiami Przemysłu 4.0. Pokazano obszary wzajemnego przenikania symulacji z koncepcjami realizacji systemów cyber-fizycznych, cyfrowego bliźniaka, pionowej i poziomej integracji systemów, analiz big data, IoT, jak również rzeczywistości rozszerzonej czy rzeczywistości wirtualnej. Wskazano rolę i znaczenie symulacji i rozwiązań informatycznych z nią związanych w zastosowaniach wspomagających firmy w realizacji mapy drogowej do transformacji cyfrowej i automatyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych w kierunku wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0.

Omawiane w poszczególnych rozdziałach obszary i zakresy zastosowań symulacji obejmują przykłady od konkretnych praktycznych zastosowań w rozwiązywaniu problemów, przed którymi stają inżynierowie i zarządzający procesami w firmach wytwórczych, poprzez implementacje w warunkach laboratoryjnych na poziomie proof of concept, aż do nowych koncepcji i wskazania ich potencjału w przyszłych zastosowanych i obszarach.

Przedstawione koncepcje, jak również zaprezentowane wyniki badań naukowych i przemysłowych, poparte są odniesieniami do źródeł, w których Czytelnik może znaleźć dodatkowe informujcie, pogłębić swoją wiedzę z często bardzo specjalistycznych zagadnień w kontekście Przemysłu 4.0.

Książka obejmuje wybrane treści wykładowe z obszarów modelowania i symulacji procesów produkcyjnych wspierające kształcenie studentów na kierunkach politechnicznych związanych z inżynierią produkcji, inżynierią maszyn, logistyką i informatyką, a także z mechatroniką oraz automatyką i robotyką. Książka jest również przeznaczona dla szerokiego grona menedżerów produkcji, w szczególności inżynierów procesów, inżynierów ciągłego doskonalenia i logistyków, którzy poszukują skutecznych metod i narzędzi wspomagających projektowanie i doskonalenie systemów produkcyjnych, a także rozwiązań wspomagających transformację cyfrową w kierunku koncepcji inteligentnej fabryki i Przemysłu 4.0.

 

Damian Krenczyk

Dr hab. inż. Damian Krenczyk, prof. PŚ – profesor w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. W swojej działalności naukowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach związanych z zastosowaniem modelowania i symulacji dyskretnej we wspomaganiu podejmowania decyzji w zarządzaniu produkcją, integracją systemów planowania produkcji z systemami symulacyjnymi, automatycznym generowaniem modeli symulacyjnych oraz tworzeniem bliźniaków cyfrowych. Autor lub współautor ponad 180 publikacji naukowych. Autor cyklu wykładów i prezentacji o tematyce modelowania i symulacji procesów produkcyjnych w kontekście zagadnień Przemysłu 4.0, m.in. w ramach projektów Inkubator Liderów Przemysłu 4.0 oraz Demonstrator Przemysłu 4.0, realizowanych w ramach współpracy ze Śląskim Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Kierownik i główny wykonawca prac naukowo-badawczych realizowanych na zlecenie przemysłu obejmujących badania ukierunkowane na identyfikację ograniczeń, tworzenie koncepcji rozwoju oraz doskonalenie systemów produkcyjnych. Członek komitetów programowych, organizacyjnych i prelegent wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Paweł Pawlewski

Dr hab. inż. Paweł Pawlewski, prof. Politechniki Poznańskiej -

profesor Politechniki Poznańskiej,  doktor hab. nauk technicznych budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji. Autorem lub współautor ponad 150 artykułów naukowych, w tym książki „Reengineering”. W latach 1994-2008 w firmie vMACH Engineering zarządzał zespołem tworzącym oprogramowanie do projektowania konstrukcji mechanicznych wdrożonych w min. VW-Wolsburg, VW-Shanghai, Audi-Ingolstadt, Seat-Barcelona, Porsche-Stuttgart, BMW –Munchen. W latach 2009-2011 współpracował z AMC Polska w zakresie symulacji i optymalizacji procesów z wykorzystaniem Witness. Od  2011 kierownik  Ośrodka Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Inicjator wprowadzenia na rynek Polski oprogramowania FlexSim. Od 2011 – partner FlexSim Software Products Inc. (USA). Autor programu Lean/3D do projektowania intralogistyki i systemów produkcyjnych -  LogABS. Od 2017 roku członek zarządu Atres Intralogistics sp. z o.o. Od 2020 roku aktywnie uczestniczy w działaniach HPC4Poland Digital Twin węzła innowacji cyfrowych DIH. W kontekście Industry 4.0 jego główne zainteresowania to Lean w Industry 4.0, modelowanie, symulacja, tworzenie cyfrowych bliźniaków (procesowych) całych fabryk.

Dariusz Plinta

Dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH –  profesor w Katedrze Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, doktor habilitowany nauk technicznych z budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii produkcji. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce projektowania i organizowania systemów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi związanych z koncepcją Przemysłu 4,0, w tym narzędzi cyfrowej fabryki, w szczególności oprogramowania do modelowania i symulacji procesów produkcyjnych. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych z zakresu doskonalenia systemów produkcyjnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z organizacją systemów produkcyjnych oraz technologiami informacyjnymi wspomagającymi modelowanie produktów i procesów produkcyjnych.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł