Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie cyklem życia produktu

Krzysztof Santarek, Jan Duda, Sylwester Oleszek
ISBN: 978-83-208-2501-5
Liczba stron: 304
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90 zł
59.42
Najniższa cena z 30 dni: 59.42
liczba egzemplarzy:

W książce w sposób kompleksowy, a zarazem syntetyczny przedstawiono zagadnienia oraz narzędzia wspomagające zarządzanie całym cyklem życia produktu: od koncepcji, poprzez projektowanie konstrukcji i technologii, produkcję, eksploatację, aż do wycofania produktu z eksploatacji, recykling i w końcu utylizację. Współczesne systemy zarządzania cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management, PLM) są przykładem zastosowań wielu technologii Przemysłu 4.0, w tym AI, VR/AR, modelowania, symulacji i innych, które w radykalny sposób zmieniają sposób pracy inżynierów, sprzyjają poprawie jakości prac projektowych i skracaniu czasu wprowadzania nowych wyrobów na rynek. 


Książka jest adresowana do studentów, praktyków pracujących w działach B+R, przygotowania produkcji czy rozważających zakup systemów PLM, a także wszystkich tych, którzy po prostu interesują się postępem, jaki dokonał się w ostatnim czasie w zakresie metod, organizacji pracy i narzędzi wspomaganego komputerowo projektowania wyrobów i technologii.

 

 

WSTĘP

1. CYKL ŻYCIA PRODUKTU
1.1. Pojęcia produktu, wyrobu i usługi
1.2. Fazy cyklu życia produktu
1.3. Rozwój nowego produktu
1.4. Modele procesu rozwoju nowego produktu
1.5. Zarządzanie rozwojem nowego produkt

2. METODY I TECHNIKI PROJEKTOWANIA PRODUKTÓW
2.1. Ewolucja pojęcia i rozwój metodyk projektowania
2.2. Współczesne podejścia i koncepcje projektowania w technice
2.3. Kategorie procesu projektowo-konstrukcyjnego
2.4. Metody i techniki zapewnienia jakości w rozwoju nowych produktów
2.5. Projektowanie wspomagające doskonałość (DfX)

3. SYSTEMY PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT (PLM) I ICH MODELE INFORMACYJNE
3.1. Podejście systemowe w rozwoju nowych produktów
3.2. Modele struktury produktu
3.3. Standardy w systemach PLM
3.3.1. Architektury systemów wspomagających realizację rozwoju wyrobów
3.3.2. Standardy wymiany informacji w realizacji faz rozwojowych
3.4. Metody i narzędzia wspomagające realizację etapów cyklu życia produktu
3.4.1. Ogólna charakterystyka metod wspomagających rozwój produktu
3.4.2. Etap przygotowania produkcji
3.4.3. Etap produkcji
3.4.4. Etap użytkowania
3.4.5. Etap wycofania i utylizacji
3.5. Modele i narzędzia wspomagające zarządzanie rozwojem produktów

4. ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI
4.1. Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi w środowisku PLM
4.2. Współpraca w rozwoju nowego produktu
4.3. Zarządzanie procesami rozwoju produktów w systemach PLM
4.4. Zarządzanie wymaganiami
4.5. Zarządzanie konfiguracją produktu
4.6. Zarządzanie opcjami i wariantami produktu
4.7. Zarządzanie procesem zmiany technicznej
4.8. Badanie i testowanie produktów
4.9. Przykłady realizacji zarządzania procesami w systemach PLM – studia przypadku
4.9.1. Wprowadzenie
4.9.2. Proces zatwierdzania dokumentacji technicznej w systemie klasy PLM
4.9.3. Realizacja procesu zmiany technicznej w systemie klasy PLM

5. METODY I NARZĘDZIA PRZEMYSŁU 4.0 W ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW
5.1. Zasady wprowadzania rozwiązań Przemysłu 4.0 
5.2. Wirtualne wytwarzanie jako podstawowy paradygmat Przemysłu 4.0
5.3. Rozwój w kierunku systemów inteligentnych wspomagających realizację faz rozwojowych wyrobów
5.4. Zastosowanie technik AR i VR
5.5. Zarządzanie cyklem życia produktu i wbudowane urządzenia pomiarowe

6. INTELIGENTNE PRODUKTY
6.1. Definicja inteligentnego produktu
6.2. Cyfrowy bliźniak produktu
6.3. Koncepcja zarządzania informacjami skoncentrowana na instancji produktu
6.3.1. Zarządzanie danymi o produkcie z użyciem awatara produktu
6.3.2. Obiektowy model awatara produktu
6.4. Koncepcja cyfrowego wątku
6.4.1. Rys historyczny
6.4.2. Rola cyfrowego wątku w cyklu życia produktu

7. WDRAŻANIE SYSTEMU PLM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
7.1. Analiza przedwdrożeniowa i działania przygotowawcze
7.2. Określenie zakresu oraz planu wdrożenia
7.2.1. Zespół wdrożeniowy
7.2.2. Infrastruktura systemowo-sprzętowa
7.3. Realizacja procesu wdrożenia
7.4. Przykład realizacji procesu wdrożenia systemu PLM w przedsiębiorstwie produkcyjnym

8. ASPEKTY ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNE STOSOWANIA SYSTEMÓW PLM
8.1. Efekty wdrażania systemów PLM
8.2. Rachunek kosztów produktu w systemach PLM
8.2.1. Wstęp
8.2.2. Rachunek kosztów docelowych
8.2.3. Ocena całkowitych kosztów cyklu życia produktu
8.3. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu PLM w przedsiębiorstwie produkcyjnym – studia przypadku
8.3.1. Efekty wdrożenia systemu PLM na stanowisku pracy konstruktora
8.3.2. Efekty wdrożenia systemu PLM w dziale konstrukcyjno-technologicznym (przygotowania produkcji)
8.3.3. Proces sprawdzania, zatwierdzania oraz wydawania dokumentacji
konstrukcyjnej 
8.3.4. Zapewnienie ciągłości pracy nad projektem nowego produktu
8.3.5. Efekty stosowania systemów PLM w skali międzyorganizacyjnej (łańcucha dostaw)

9. USŁUGI I SYSTEMY PRODUKTOWO-USŁUGOWE
9.1. Rola usług w gospodarce narodowej
9.2. Wyroby materialne i towarzyszące im usługi
9.3. Usługi wspomagające produkcję i eksploatację produktów
9.3.1. Systemy zarządzania cyklem życia usług
9.3.2. Systemy wspomagające obsługę eksploatacyjną maszyn
9.3.3. Systemy wspomagające obsługę narzędziową
9.3.4. Systemy wspomagające użytkownika produktów
9.4. Systemy produktowo-usługowe
9.5. Produkcja jako usługa . 255

10. ŻYCIE PRODUKTU PO ZAKOŃCZENIU PRODUKCJI
10.1. Aspekty zrównoważonego rozwoju w cyklu życia produktów
10.2. Ocena oddziaływania procesów produkcji i eksploatacji na środowisko
10.3. Rozszerzony cykl życia produktu
10.4. Projektowanie produktów przyjaznych środowisku
10.5. Biologizacja produkcji

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW PLM
BIBLIOGRAFIA
SŁOWNIK WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ
INDEKS

Krzysztof Santarek

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek – pracownik Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, były dziekan Wydziału i dyrektor Instytutu. Jest członkiem m.in. Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, European Academy of Industrial Management, International Federation of Information Processing WG5.7, prezesem fundacji Technology Partners, a także autorem 20 książek oraz ponad 200 artykułów z zakresu inżynierii zarządzania. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania produkcją, projektowania systemów produkcyjnych oraz zarządzania technologiami i działalnością B+R.
 

 

Jan Duda

Dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK – pracownik dydaktyczny Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej. Jest członkiem Sekcji Cyfryzacji Produkcji Komitetu Inżynierii Produkcji PAN ¬–oraz Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Systemów Inżynierskich i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, a także autorem trzech książek i ponad 100 publikacji naukowych oraz opracowań dla przemysłu. Specjalizuje się w zagadnieniach komputerowo wspomaganego projektowania procesów wytwarzania, zorientowanego na montaż i wytwarzanie projektowania wyrobów, strategii i modelowania rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania oraz zarządzania cyklem życia wyrobów.

Sylwester Oleszek
Sylwester Oleszek

Dr inż. Sylwester Oleszek – pracuje jako PLM Competence Center Senior Team Manager w firmie Transition Technologies PSC. Jest doktorem nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, a także pełni rolę eksperta Sekcji Cyfryzacji Produkcji PAN, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości. Uczestniczył we wdrożeniach systemów klasy PLM, IoT oraz AR będących częścią inicjatyw związanych z Przemysłem 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jest autorem i współautorem dwóch książek i 18 publikacji naukowych z dziedziny zarządzania cyklem życia produktu, inżynierii produkcji, zarządzania projektami oraz komputerowo wspomaganego projektowania. Jego zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności systemów klasy PLM, IoT oraz technik wizualizacji AR i VR.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł