Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zastosowania innowacyjnych technologii informatycznych

Ryszard Knosala, Paweł Buchwald, Mariusz Kostrzewski, Sylwester Oleszek, Andrzej Szajna
ISBN: 978-83-208-2584-8
Liczba stron: 352
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
89.90 zł
76.42
Najniższa cena z 30 dni: 76.42
liczba egzemplarzy:

Autorom książki przyświecał cel pokazania Czytelnikom rzeczywistych zastosowań innowacyjnych technologii informatycznych. 

W rozdziale 1 skupiono się na zagadnieniach dotyczących chmur obliczeniowych. W rozdziale 2 poddano analizie zagadnienia sztucznej inteligencji. Rozdział 3 dotyczy tematyki łańcuchów bloków –  znanych powszechnie jako blockchain. Tematyce mobilnego internetu poświęcono rozdział 4, rozdział 5 zaś – przedstawieniu technologii AR. Rozważania na temat rozszerzonej rzeczywistości implikują niejako kontekst VR, któremu poświęcono analizy w rozdziale 6. Ostatni rozdział książki został poświęcony tematyce rozpoznawania mowy ludzkiej. W końcowym fragmencie książki autorzy przedstawili prognozowane przez nich trendy i kierunki rozwoju w zakresie innowacyjnych technologii informatycznych.

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym pracowników branży przemysłowej, produkcyjnej, informatycznej, transportowej oraz grona akademickiego – zarówno naukowego, naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego, jak i doktorantów oraz studentów, zwłaszcza uczelni technicznych. Książka ta jest przy tym źródłem informacji dla pracowników, którzy pragną poszerzyć wiedzę dotyczącą zastosowań innowacyjnych technologii informatycznych w praktyce, ale także dla uczestników kursów i studiów podyplomowych z wielu dyscyplin dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i specjalistów z innych dziedzin, którzy szukają możliwości zastosowania innowacyjnych technologii informatycznych w zakresie działań własnych, prywatnych lub zawodowych.

Wstęp

1. Systemy oparte na chmurze obliczeniowej

1.1. Wprowadzenie do problematyki chmury obliczeniowej

1.1.1. Rys historyczny

1.1.2. Chmura

1.2. Przykłady zastosowań chmury obliczeniowej

1.2.1. EPLAN Cloud

1.2.2. Rittal ePocket

1.2.3. German Edge Cloud

1.2.4. Komunikacja chmura–chmura na przykładzie połączenia E5
i EPLAN Cloud

2. Sztuczna inteligencja (AI)

2.1. Wprowadzenie do problematyki sztucznej inteligencji

2.1.1. Podstawy metodyczne

2.1.2. Systemy oparte na wiedzy

2.2. Przykłady zastosowań sztucznej inteligencji

2.2.1. Rozpoznawanie wyrobów w procesach produkcyjnych

2.2.2. Rozpoznawanie oznaczeń na przewodach

2.2.3. Prognozowanie usterek – analiza statystyczna vs. sztuczna
inteligencja

2.2.4. Zastosowanie systemu projektowania mechanicznego opartego na wiedzy w branży naczyń szklanych

3. Łańcuch bloków (blockchain)

3.1. Wprowadzenie do systemów opartych na łańcuchu bloków

3.2. Wybrane aspekty bezpieczeństwa aplikacji uruchamianych w sieci blockchain

3.3. Problematyka implementacji aplikacji rozproszonych uruchamianych
w środowisku opartym na blockchain

3.4. Rozproszony system plikowy IPFS opierający się na łańcuchu bloków

3.5. Wybrane aspekty bezpieczeństwa aplikacji opartych na łańcuchu bloków

3.6. Przykłady zastosowań łańcucha bloków

3.6.1. System udostępniania raportów korporacyjnych opartych na IPFS

3.6.2. System kontroli dostępu do skrytek depozytowych opierający się na aplikacji DApp

4. Mobilność i mobilny internet

4.1. Wprowadzenie do problematyki mobilnego internetu

4.2. Rozwój sieci mobilnych od standardu 1G do 5G

4.3. Nowoczesne usługi w mobilnym internecie

4.4. Rozwiązania sprzętowe w nowoczesnych systemach mobilnego internetu

4.5. Przykłady zastosowań mobilnego internetu

4.5.1. System monitorowania transportu oparty na mobilnym internecie

4.5.2. Mobilny system wspomagający poprawę bezpieczeństwa
prowadzenia pojazdów samochodowych

5. Rozszerzona rzeczywistość (AR)

5.1. Wprowadzenie do problematyki rozszerzonej rzeczywistości

5.1.1. Podstawy metodyczne

5.1.2. Wsparcie procesów wytwórczych z wykorzystaniem narzędzi
wyposażonych w moduły AR

5.1.3. Użycie znaczników przestrzennych

5.1.4. Wybrane aspekty higieny pracy w kontekście AR

5.2. Przykłady zastosowań rozszerzonej rzeczywistości

5.2.1. Zastosowania w procesach montażu

5.2.2. Zastosowania w produkcyjnych procesach utrzymania ruchu

5.2.3. Zastosowania w procesach kontroli jakości

5.2.4. Zastosowania w działalności szkoleniowej – wsparcie
niewykwalifikowanych pracowników

5.2.5. Zastosowanie w zdalnym grupowym procesie weryfikacji projektu

6. Wirtualna rzeczywistość (VR)

6.1. Techniki wirtualnej rzeczywistości

6.1.1. Definicja wirtualnej rzeczywistości

6.1.2. Rozwój wirtualnej rzeczywistości

6.2. Warstwa sprzętowa dla systemów VR

6.3. Przegląd narzędzi i bibliotek do tworzenia systemów VR

6.4. Cyfrowy bliźniak

6.4.1. Rozwój oraz definicja pojęcia

6.4.2. Aspekty techniczne

6.5. Metawersum jako ekosystem współpracy użytkowników w środowisku VR

6.5.1. Definicja oraz znaczenie

6.5.2. Struktura i kluczowe elementy składowe metawersum

6.6. Możliwości praktycznego zastosowania systemów VR

6.6.1. Zastosowania cyfrowego bliźniaka

6.6.2. Zastosowania metawersum

6.7. Przykład zastosowania systemu informatycznego opartego na Przemysłowym Internecie Rzeczy (IIoT) z wykorzystaniem technik AR i VR

6.7.1. Proces tworzenia aplikacji AR oraz VR

6.7.2. Proces wdrażania systemu IIoT

6.7.3. Ocena systemu

7. Rozpoznawanie mowy ludzkiej

7.1. Wprowadzenie do problematyki rozpoznawania mowy ludzkiej

7.2. Ciągłe rozpoznawanie mowy

7.3. Wybrane metody eliminacji zakłóceń w systemach rozpoznawania mowy

7.4. Biblioteki programistyczne i narzędzia pozwalające na zastosowanie interfejsu głosowego w aplikacjach użytkowych

7.5. Przykłady systemów typu asystent głosowy

7.5.1. Sterowanie głosowe systemem inteligentnego budynku

7.5.2. System komunikacji z botem dostępnym w środowisku VR

Kierunki rozwoju innowacyjnych technologii
informatycznych

Bibliografia

Słownik ważniejszych pojęć

Indeks

Ryszard Knosala
Ryszard Knosala

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h. c. multi – prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, honorowy przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Autor i współautor 28 książek i podręczników akademickich oraz około 500 artykułów naukowych z obszaru inżynierii produkcji oraz innowacyjności. Inicjator utworzenia i redaktor naukowy cyklów wydawniczych „Nauka i Praktyka Innowacji”, „Przemysł 4.0. Ryszard Knosala poleca” oraz „Cyfryzacja zarządzania. Rekomenduje Ryszard Knosala”. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym cyklu 22 podręczników dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Promotor 22 doktorów, z których dwóch uzyskało tytuł naukowy profesora, a sześciu – stopień doktora habilitowanego. 

Paweł Buchwald
Paweł Buchwald

Dr inż. Paweł Buchwald – specjalista w dziedzinie informatyki i inżynierii bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz zastępca kierownika Katedry Transportu i Informatyki. Jest wykładowcą prowadzącym zajęcia w Akademii WSB i Politechnice Śląskiej, gdzie dzieli się swoją wiedzą z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują inżynierię bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, rozproszone systemy przetwarzania i akwizycji danych, grafikę komputerową, a także zastosowanie urządzeń mobilnych i komputerowe systemy zarządzania. Współpracuje aktywnie z firmami z branży IT w obszarach projektowania, implementacji i wdrażania nowoczesnego oprogramowania dla biznesu, przemysłu i edukacji. 

Mariusz Kostrzewski
Mariusz Kostrzewski

Dr hab. inż. Mariusz Kostrzewski, profesor Politechniki Warszawskiej – pracownik naukowo-dydaktyczny w Politechnice Warszawskiej, tutor, mentor, prowadzi szereg warsztatów dla studentów, doktorantów, pracowników uczelni, przedsiębiorców. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Przed podjęciem pracy w uczelni uczestniczył we wdrożeniach systemów klasy PLM, WMS oraz we wdrożeniach związanych z kształtowaniem modeli symulacyjnych na rzecz rzeczywistych organizacji. Pomimo klasycznego, inżynierskiego wykształcenia nie stroni od interdyscyplinarnych prac badawczych łączących nauki inżynieryjno-techniczne z humanistycznymi czy też wykorzystywania nieformalnych technik kształcenia w sformalizowanym środowisku akademickim. Jako uczestnik programu Innovation Coach służy przedsiębiorcom wsparciem w zakresie działalności B+R+I, a w szczególności w opracowaniu innowacyjnych rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności i jakości świadczonych usług. Jest autorem jednej monografii, współautorem kolejnych dwóch. W dorobku ma także przeszło 130 publikacji o zróżnicowanym spektrum tematycznym, częstokroć w czasopismach o wysokim współczynniku wpływu. W latach 2019-2020 odbył staż naukowy w Japonii (Tokai University).

Sylwester Oleszek
Sylwester Oleszek

Dr inż. Sylwester Oleszek – pracuje jako PLM Competence Center Senior Team Manager w firmie Transition Technologies PSC. Jest doktorem nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, a także pełni rolę eksperta Sekcji Cyfryzacji Produkcji PAN, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości. Uczestniczył we wdrożeniach systemów klasy PLM, IoT oraz AR będących częścią inicjatyw związanych z Przemysłem 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jest autorem i współautorem dwóch książek i 18 publikacji naukowych z dziedziny zarządzania cyklem życia produktu, inżynierii produkcji, zarządzania projektami oraz komputerowo wspomaganego projektowania. Jego zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności systemów klasy PLM, IoT oraz technik wizualizacji AR i VR.

Andrzej Szajna
Andrzej Szajna

Dr inż. Andrzej Szajna – naukowiec i biznesmen. Jeden z założycieli firmy Digital Technology Poland (DTP), która tworzy innowacyjne oprogramowanie i elektronikę dla światowych liderów działających w obszarze Przemysłu 4.0. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu, odpowiada za rozwój biznesu i innowacje. Posiada wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w branży ICT. W latach 2004-2009 pracował dla ADB, firmy projektującej technologie dla interaktywnej telewizji cyfrowej oraz sieci szerokopasmowych. W tym czasie z sukcesami zarządzał projektami dla dużych operatorów telekomunikacyjnych w Szwajcarii oraz Australii. Wykształcenie zdobywał w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz USA. Jest pasjonatem nowoczesnych technologii oraz entuzjastą rozwiązań związanych z rozszerzoną rzeczywistością (AR) wspierających optymalizację produkcji.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł